Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Milena Cselárová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

3. IB: Vyprávění Babky Papričky

 

Část IB: Vyprávění Babky Papričky

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

- poznat a pojmenovat části lidkského těla a jejich funkce

- mít povědomí o způsobech ochrany zdraví

- důležitost pohybu a vitamínů

- hygiena - duševní i osobní

- poznávat, seznamovat se s klasickými pohádkami. 

 

 

ŘÍKANKY:

 

Sněhulák

Stál sněhulák našišato, kdo ho stavěl může za to!

Bác! Sněhulák spad!

A my můžeme počítat. Raz, dva, tři, tys to byl, tys ho špatně postavil!

 

Vrabec

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp!

Poprali se na keříčku, vytrhli si po peříčku, típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp.

 

Mrazík

Mrazík cení zoubky, chtěl by do chaloupky.

Co dokáže, to my víme, dovnitř si ho nepustíme.

Ať si kreslé pěkně venku, bílé kytky na okénku.

 

Budka

Máme budku na dvorku, pro vrabce a sýkorku.

Od jídla je odhnání, velcí černí havrani.

Malí kos se zlobí moc, letí ptáčkům na pomoc.