Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

- v týdnu od 2.9. - 13. 9. 2019 (dle potřeby i déle) si paní učitelky zjišťují možnosti a zkušenosti dětí v kolektivu (= odborné pozorování dětí paní učitelkou).