Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Michaela Rubková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "V každém koutě světa, kamarád tě čeká"

 

Charakteristika tématu

  • umění těšit se z příjemných zážitků, z kontaktu s ostatními dětmi, bezostyšně vyjádřit své prožitky, respektovat druhé
  • poznáváme a seznamujeme se s lidmi v dalekých krajích, jejich životem, řečí, barvou pleti, místem odkud pocházejí, děti poznávají různé národy a kultury, jednotlivé kontinenty.
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

  • v této části integrovaného bloku si s dětmi oslavíme Den dětí 
  • děti se také seznámí s tím, že na celém světě žijí děti i dospěláci - jinak vypadají, mají různou barvu kůže, hovoří cizími jazyky, jí jiná jídla, bydlí v různých obydlích, mají svoji kulturu, ale v podstatě jsou stejní jako my
  • budeme si povídat také o exotických zvířatech, která můžeme vidět také v ZOO
  • vytvoříme si například indiánskou čelenku, ananas, australský hudební nástroj, slona, papouška, zahrajeme si na francouzského malíře
  • budeme si hrát na klokana, na letadla, budeme cvičit s padákem, přetahovat se lanem
  • budeme si hrát s pískem jako na Sahaře, lovit rybičky jako v moři, zahrajeme si hmatovou hru – "V kapse", prohlédneme si obrázky exotických zvířat.
 

Básně

Afrika

Čáry, máry, ententýky,

poletíme do Afriky.

Podržte si čepice,

Hop! A už jsme v Africe.

 

Žirafa

Dlouhý krk a dlouhé nohy,

malá hlava, na ní rohy.

Vodu pije z potoka,

rozhlíží se z vysoka.

 

 

 

                                  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová