Skřítkové

 
Třída  Skřítkové se nachází v přízemí budovy a je zaměřená na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.  
Kapacita třídy je 22 dětí. Je určena dětem ve věku 2 - 4 roky.
O děti se starají : Ladislava Polková
                            Milena Cselárová
.
 
Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:
 

                            Skřítkové v Království zvonečkové víly

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.
 
1. IB - Skřítkové a víly v podzimním království.
                          
Zase jsme spolu
Charakteristika tématu:
  •  usnadnit dítěti adaptaci
  •  pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dopělých
  •  rozvíjet sebeobsluhu a poznatky o vlastním těle 

Cílem učitelů je seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k druhému,osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému, osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti.

 

Říkejte spolu s námi:

 

Paci, paci, pacičky

Vařila myšička kašičku

 

Auto

Tú, tú, tú, auto už je tu.

Pojeď mámo, pojeď s námi,

auto už je za horami.

Tú,tú,tú, auto už je tu.

Jen se mámo mihnem zpátky,

pojedeme do pohádky.

Tú, tú, tú, auto už je tu. 

 

Zpívejte s dětmi

 

Pec nám spadla

Skákal pes

Kočka leze dírou

Prší, prší

Běží liška k Táboru

Travička zelená