Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Milena Cselárová

                          Ladislava Polková

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

1. IB: Skřítkové a víly v podzimním království

 

Část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

- děti budou na základě přímých prožitků pozorovat vlivy počasí a lidské činnosti na přírodu

- budeme se snažit vytvořit u dětí pozitivní vztah k přírodě

- manipulace s přírodním materiálem

- klást základy matematických pojmů.

 

ŘÍKANKY:

Dva černí berani, po nebi se prohání.

Dva černí berani, po nebi se prohání.

Když do sebe rohem strčí, hned z nich na zem voda crčí.

Když do sebe rohem strčí, hned z nich na zem voda crčí.

 

Brambora

Koulela se ze dvora, tákhle velká brambora.

Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora.

Kam koukáš ty závoro? Na tebe ty bramboro!

Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!

 

U naší babičky

U naší babičky, stoupáme na špičky.

Trháme jablíčka, trháme hruštičky.

A pak je sníme, u naší babičky smíme.