Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

6.IB: Se skřítky do světa

část IB: Oslava u Zvonečkové víly

charakteristika tématu: umět prožívat, prohlubovat vztahy mezi dětmi. Vytvářet povědomí, že děti celého světa (bez ohledu na barvu pleti), mají svátek.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- oslava Mezinárodního dne dětí, formou soutěží na školní zahradě

- hry na téma "rodina" , "přátelství"

- povídání o dětech z různých zemí a obydlí

- výtvarné činnosti - vybarvení obličeje dětí (eskymák, indiáni, černoši)

- pracovní činnosti - nalepení kopečků zmrzliny.

 

 

Básničky:

Kamarád

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.

Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím, po zádíčkách pohladím.

My jsme všichni kamarádi, protože se máme rádi.

 

 

 

 

 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová