Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

charakteristika tématu: děti na základě přímých prožitků, pozorují vliv počasí na přírodu. Snažíme se u dětí vytvořit pozitivní vztah k přírodě.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- vytváření povědomí o přírodním prostředí, o rozmanitosti přírody, o vývoji a proměnách

- rozvíjet řečové schopnosti

- nadále procvičujeme, zdokonalujeme sebeobslužné a hygienické návyky. 

 

Básničky:

Berani

Dva černí berani po nebi se prohání.

Když do sebe rohem strčí, hned z nich na zem voda crčí.


Kapičky

Dešťové kapičky dostaly nožičky, kapy, kap, kapy, kap.

Padaly na střechu, dělaly neplechu, kapy, kap, kapy, kap.


Ježek

Tiše, tiše, ježek spí, ať ho nikdo nevzbudí.

Já mám doma berana, můžu dupat do rána.

Já mám doma ovci, můžu tleskat jak chci.

 

Písně:

Nechoď tam

Sedí liška pod dubem

Čapí

Kos