Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Monika Krehlíková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

2.IB: "Země pod závojem podzimu"

část IB: "Poslouchej příroda vypráví"

 

Charakteristika tématu

-> V tomto bloku dominuje roční období podzim, zájem o přírodu, ke které máme velmi blízko

-> Pozorujeme a seznamujeme se s podzimními změnami v přírodě /barvy, tvary, plody, dary Země, sklizeň, ukládání zvířat k zimnímu spánku/

-> Manipulace s přírodním materiálem, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

-> V dalším bloku se budeme snažit podporovat v dětech pozitivní vztah k přírodě

-> Budeme sledovat, jak se příroda proměňuje, pozorovat změny počasí, budeme sbírat plody podzimu

-> Děti se seznámí s různými druhy ovoce a zeleniny, procvičí si základní barvy a tvary

-> Budou ovoce a zeleninu poznávat všemi smysly

-> Obtisknou si jablíčka, cibuli, brambory, vytvoří si tiskátka z brambor, nalepí si tvary různého ovoce do „sklenice" a vznikne tím ovocný kompot, vymodelují si z modelíny hrášek, vybarví tvar deštníku, namalují mraky i déšť

-> Zdramatizujeme pohádku O řepě

-> Procvičí si mluvidla – foukáním do kousků papíru, nafukováním tvářiček, olizováním rtů atd.

-> Budou házet šiškami na cíl, při pobytu venku, nasbírají kaštany a šípky, budou pozorovat stromy a rozdíly mezi jehličnatými a listnatými.

 

Básně
 
Podzimní vítr 
Foukej, větře, foukej, 
potichu si broukej. 
Lístky si s tebou hrají, 
ve vzduchu poletují. 
Zazpívej nám písničku,
ty podzimní větříčku.

 
 
Brambora
Kutálí se ze dvora,
velikánská brambora.
Neviděla, neslyšela,
spadla na ní závora.
„Kam koukáš, ty závoro?"
„Na tebe, ty bramboro!"
„Kdyby tudy projel vlak,
byl, by z tebe bramborák!"
 
 
Písně
Tancovala žížala

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz