Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

3.IB: Vyprávění babky Papričky

část IB: Vyprávění babky Papričky

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- poznat a pojmenovat části lidského těla - jejich funkce

- získat povědomí o způsobech ochrany zdraví

- důležitost pohybu, vitamíny

- pohádky - jejich dramatizace, dokázat poslouchat krátký text, zapamatovat krátkou báseň, říkanku

- poznávání svými smysly.

 

Básničky:

Medvěd

Tenhle medvěd rozdává med, dá lištičce kmotřičce,

dá veverce do hrnce, ježkovi dá medu soudek,

zajíčkovi dá na zoubek.

Zvířátka se radují, medvědovi děkují. 

 

Písně:

Hlava, ramena, kolena, palce

Medvědí trápení

Zub mě bolí

Usnul vrabec

 


Dramatizace pohádek: Paleček a jeho kamarádi, O veliké řepě, Hrnečku vař, O koblížkovi

 

Smyslové hry: "poznej kamaráda", "poznáš, na co saháš?", 

 

Pohybové akrivity: opičí překážkové dráhy -  ve třídě i tělocvičně, chůze, běh, pochod, změny poloh na místě, tanečky, hra na sochy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová