Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Naděžda Lysáková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

5.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Srdce Země"

 

Charakteristika tématu

- Dále otevíráme téma ''Moje město'' - sounáležitost s místem kde žiji

- Prohlubujeme poznatky dětí o dopravě v našem městě a celkově životě v něm, dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB
 

Děti se seznámí s městem, ve kterém žijí. Dozví se, co dělá město městem a ves vesnicí. Získají povědomí o dopravních prostředcích a dopravních značkách. Zopakujeme si bezpečnost při chůzi v blízkosti vozovky a při jejím přecházení.

- Namalují nebo vybarví si domečky a nalepí na velký papír, domalují silnice – vytvoří město. Budou malovat autíčky (stopy aut po papíře), slepí autíčko dohromady z různých geometrických tvarů, vytvoří semafor. Zahrají si pohybovou hru na "auta" a na "semafor".

- Vytvoříme překážkovou dráhu „ve městě“ – přeskakování chodníků, přelézání lavičky (most přes řeku), podlézání překážek, chůze po laně (položeném na zemi).

- Při procházkách budeme pozorovat dění v našem městě, dopravní prostředky, podíváme se vlakové a autobusové nádraží, pojmenujeme si nejdůležitější budovy ve městě apod.

 

Básně
 
Vláček
 
Jede, jede vláček, 
jede motoráček. 
Výpravčí se kouká,
na děti zahouká. 
Děti mu zamávají,
pozdrav mu posílají.
 
 
Letadlo
 
Letí, letí letadlo,
koho by to napadlo.
Letí, letí do pohádky,
za chvíli se vrátí zpátky.
 
 
Tú, tú, tú
 
Tú, tú, tú, auto už je tu!
Pojeď, mámo, pojeď s námi,
za chvíli jsme za horami.
Tú, tú, tú, auto už je tu!
 
 
Písně
Koloběžka
Jede, jede mašinka
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz