Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Monika Krehlíková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

2.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pod jednou střechou"

 

Charakteristika tématu

-> Citlivým přístupem se budeme snažit o pohodový vstup dětí do mateřské školy. Budeme pro děti vytvářet takové podmínky, aby se cítily v bezpečí, byly spokojené a v duševní pohodě.

-> Děti si budou postupně zvykat být bez teplé náruče rodičů. Budou se seznamovat s novými kamarády, prostředím naší mateřské školy, novými dospěláky. Seznámí se také s pravidly třídy, se školní zahradou, s novými hračkami atd.
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

-> Nabídneme dětem různé činnosti, jak pohybové, tak výtvarné. Zkusí si různé výtvarné techniky, poznají tělovýchovné náčiní. Budou moci využít různé stavebnice (lego, playmobil, magnetické stavebnice aj.), didaktické pomůcky (vkládanky, puzzle, Albi tužky aj.), budou moci hrát námětové hry (na prodavače, kuchařku, kadeřnici, opraváře aj.), pohybové hry. Seznámí se s říkankami – Bublina, Dobrý den, To jsou ruce. Zazpíváme si různé dětské písničky – Pec nám spadla, Prší, prší, Kočka leze dírou aj. Děti se budou učit jména nových kamarádů, pomocí říkanky o skřítkovi. Děti budou pomocí ozvučných dřívek či vlašských ořechů rytmizovat.

 

Básně
Bublina 
Velká novina, přiletěla bublina. 
Bublina se nafukuje, 
přitom pěkně roztahuje. 
Dívejte se děti, jak bublina letí! 
Prásk!

 
Dobrý den
Dobrý den, dobrý den,
dneska máme krásný den.
Dobrý den, dobrý den,
dneska zlobit nebudem!
A hezky se na sebe usmějem.

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz