Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Je zaměřena na adaptaci a osobnostně sociální rozvoj dětí.

Kapacita třídy je 22 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Milena Cselárová

                           Ladislava Polková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové v Království zvonečkové víly

 

Vzdělávací obsah je zpracován do šesti integrovaných bloků.

 

4. IB: Sluníčková víla se probouzí

 

Část IB: Probouzení se skřítkem Pukavečkem Zeleným

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:


- všímat si změn v jarní přírodě

- nacházet další informace v knihách a encyklopediích

- podporovat intelekt a jazykové procesy dětí

- poznat a pojmenovat některé jarní květiny

- poznat některé ptáčky, kteří se k nám vracejí

- pozorování ptačích hnízd při pobytu venku

- pohybové hry na "ptáčky"

- poznat a pojmenovat některá hospodářská a domácí zvířata a jejich mláďata

- získat povědomí o užitku hospodářských zvířat.

 

ŘÍKANKY:


Kopřiva

"Kopřivo, kopřivo, stojíš pěkně na křivo,

stoupni si rovně!"

"Co je ti po mně!!"

"Já se jen tak válím a když chci, tak pálím!"


Příchod Jara

Zimo, zimo, táhni pryč!

Nebo na tě vezmu bič!

Zatahám tě za pačesy,

za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek,

svléknu zimní kabátek.


Sedmikráska

Sedmikrásko, kde jsi byla, že máš sedm krás?

U potůčku jsem se myla, zítra půjdu zas.


Tulipán

Tulipán a Tulipaní, celý den se k sobě sklání,

až se diví okolí, že je záda nebolí.


Sněženka

Jsem statečná květinka,

jmenuji se sněženka.

Volám sestry kytičky,

vystrčte své hlavičky.