Skřítkové

 

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Michaela Rubková

                           chůva: Romana Perutková

 

Mobilní telefon třídy : 702 226 535

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Skřítkové objevují svět

 

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků.

1.IB - "Mé místo na zemi"

Část IB. „Pošli to dál“

Budeme i nadále pokračovat v ulehčení adaptace dětí na nové prostředí. Budeme vytvářet pozitivní vztah k rodině. Je důležité vědět, že rodina je místem jistoty a bezpečí, stejně jako mateřská škola.

 

Charakteristika bloku:

· pokračujeme stále v usnadnění probíhající adaptace dětí

· zaměřujeme se na sebeobsluhu, samostatnost, stolování, hygienu

· procvičujeme pravidla třídy

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

· rozvoj a užívání všech smyslů

· rozvoj komunikativních dovedností

· volné hry, námětové hry, konstruktivní hry

· seznamování se s pravidly ve vztahu k druhému

· hudební a pohybové činnosti – pohybové hry – Na sochy, Na zvířátka

 

Říkanky:

To jsou ruce, to jsou dlaně, Táto, mámo, v komoře je myš.

Voda s mýdlem patří na ně. Paci, paci

A po mýdle bude jídlo,

A po mýdle zase jídlo.

 

Sluníčko – na protažení těla

 

Sluníčko se probudilo, na oblohu vyskočilo.

Umylo se v jarní rose.

Zamrkalo, protáhlo se.

 

Písničky:

Pec nám spadla

Skákal pes

Na našem komíně

                                    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová