Skřítkové - 1. třída

Třída Skřítků se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 18 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 2 - 4 let.

 

O děti se starají: 

Lenka Holubová

Monika Krehlíková

chůva: Romana Perutková

 

Třídní email: 

1ms.skritkove@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 535

 

TVP - Skřítkové objevují svět

Vzdělávací obsah je zpracován do sedmi integrovaných bloků

 

8.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "V každém koutě světa, kamarád Tě čeká"

 

Charakteristika tématu

-> Poznáváme a seznamujeme se s lidmi v dalekých krajích, jejich životem, řečí, barvou pleti, místem odkud pocházejí, děti poznávají různé národy a kultury, jednotlivé kontinenty, exotická zvířata

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

-> V posledním bloku získají děti povědomí o tom, že po celém světě žijí malé děti i dospěláci. Že vypadají jinak než my, hovoří jiným jazykem, ale v podstatě jsou stejní. Budeme si povídat o tom, jak to v jiných zemích světa vypadá, jak tam lidé bydlí, jaká jídla si vaří, a také jaká žijí ve vzdálených zemích a oceánech zvířata.

-> Děti si zkusí vytvořit exotický strom, indiánskou čelenku, australský hudební nástroj, mořské dno, exotické zvíře nebo pizzu. Zkusí si, jaké je to jíst hůlkami. Zacvičí si s barevným padákem, budou podbíhat lano, mohou se o něj i přetahovat, vyzkouší si, jak skáče klokan. Budou stavět z kinetického písku, prohlédnou si detail zvířecí srsti, na PC na videích uvidí a uslyší jak vypadají a hovoří Američané, Francouzi, černoši, Asiaté. Budou poznávat exotická zvířata.
 

Básně
Opice 
Na stromě se ráda houpe,
banány si sama loupe. 
Dovádí si v Africe.
Kdopak je to? Opice. 


Žirafa
Dlouhý krk a dlouhé nohy,
Malá hlava, na ní rohy.
Vodu pije z potoka,
rozhlíží se z vysoka.


 

Písně
"Sloni, opice, žirafy, klokani"

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz