Informace pro rodiče

Inkaso

Dovolujeme si Vás informovat o možnosti platby stravného a úplaty za Vaše děti prostřednictvím inkasa.

Tento způsob úhrady preferujeme.

 

Pokud si založíte inkaso pro platbu stravného a školného, nahlaste to prosím vedoucí školní jídelny Karolině Suché

 

1. Číslo účtu na MŠ: 254725669/0300

2. Limit inkasa: 2000 Kč

3. Frekvence pro období: měsíčně

4. Platné od: datum první týden aktuálního měsíce (1. - 10.)

5. Datum ukončení: nezadávat!!

6. Nemusí se zadávat variabilní symbol.

 

Dojde-li ke změně bankovního účtu, změnu nahlaste prosím ihned vedoucí stravování.

Potřebujete-li cokoliv dovysvětlit, oslovte vedoucí školní jídelny Věru Kochovou, ráda Vám  Vaše dotazy zodpoví.

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá