Akce mateřské školy

ŘÍJEN

úterý 3. 10. - začíná jóga pro přihlášené děti od 14:45 - 15:30 hodin
 

středa 4. 10. - začíná kroužek anglického jazyka pro přihlášené děti od 14:45 - 15:30 hodin
 

čtvrtek 5. 10. - děti ze třídy Medvíďat a Pohádkářů pojedou na výlet do Botanické zahrady do Bečova. Odjezd od mateřské školy v 8:15 hodin - prosíme, aby měly děti s sebou batůžek s pitím, děkujeme
 

                       - všechny děti ze třídy Šikulků půjdou na pohybovky s FK Baníkem Sokolov - cvičení bude probíhat venku - prosíme, aby děti měly batůžek s pitím a s vhodným sportovním oblečením a obuví, děkujeme
 

                           -  ZAMYKÁNÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY - akce bude probíhat na naší školní zahradě od 16:00 hodin - budou zde soutěže pro děti, pitný režim bude pro děti také zajištěn a pokud nám to počasí dovolí, je možnost opékání buřtů (prosíme přineste si s sebou). S akcí je také spojena soutěž o nejhezčího skřítka z přírodnin (více informací na úvodní stránce webu). 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na naší první společnou akci

 

pátek 6. 10. - děti ze třídy Dráčat a Šikulků pojedou na výlet do Botanické zahrady do Bečova. Odjezd od mateřské školy v 8:15 hodin - prosíme, aby měly děti s sebou batůžek s pitím, děkujeme


čtvrtek 12. 10. - všechny děti ze třídy Dráčat půjdou na pohybovky s FK Baníkem Sokolov - prosíme, aby děti měly přichystaný batůžek s pitím a s vhodným sportovním oblečením a obuví, děkujeme
 

                       

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz