Obědy do škol

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kdy dítě má nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí).
Žádosti pro potvrzení Úřadem práce jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny pí. Kochové.
Další informace zde: