Obědy do škol

Stravování ve školách a školkách zdarma je určeno zákonným zástupcům dětí, kdy dítě má nárok na příspěvek na živobytí v období potvrzování cílové skupiny Úřadem práce (patří do okruhu společně posuzovaných osob pro příspěvek na živobytí).
Žádosti pro potvrzení Úřadem práce jsou k dispozici v kanceláři vedoucí školní jídelny pí. Kochové.
Další informace zde:

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová