Projekty

 
Naše škola je zapojena do těchto projektů:
  • Oprerační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -  Šablony II  -  "Zvýšení kvality předškolního vzdělávání - Mateřská škola Sokolov Pionýrů 1344"
  • Operační program potravinové a materiální pomoci - " Obědy do škol"
  • Se sokolem do života - celoroční aktivity pro rozvoj pohybové gramotnosti předškolních dětí
  • Malá technická univerzita - Realizace v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ. 02. 3. 68/0.0./0.0./19_078/0017823 (IKAP 2) - hlavním záměrem projektu je dětem přiblížit techniku kolem nás, vtáhnout je do technického světa
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá