Projekty

 
Naše škola je zapojena do těchto projektů:
  •  Oprerační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -  Šablony II  -  "Zvýšení kvality předškolního vzdělávání - Mateřská škola Sokolov Pionýrů 1344"
  •  Rozvojový program MŠMT - "Finanční zajištění překrývání přímé pdg. činnosti ..."
  •  Operační program potravinové a materiální pomoci - " Obědy do škol"
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová