Projekty

 
Naše škola je zapojena do těchto projektů:
  •  Oprerační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -  Šablony II  -  "Zvýšení kvality předškolního vzdělávání - Mateřská škola Sokolov Pionýrů 1344"
  •  Rozvojový program MŠMT - "Finanční zajištění překrývání přímé pdg. činnosti ..."
  •  Operační program potravinové a materiální pomoci - " Obědy do škol"