Projekty

 
Naše škola je zapojena do těchto projektů:
 
  • Oprerační program Výzkum, vývoj a vzdělávání -  Šablony II  -  "Zvýšení kvality předškolního vzdělávání - Mateřská škola Sokolov Pionýrů 1344"
  • Operační program potravinové a materiální pomoci - " Obědy do škol"
  • Malá technická univerzita - Realizace v rámci projektu Karlovarského kraje Implementace Krajského akčního plánu 2 v Karlovarském kraji, reg. č. CZ. 02. 3. 68/0.0./0.0./19_078/0017823 (IKAP 2) - hlavním záměrem projektu je dětem přiblížit techniku kolem nás, vtáhnout je do technického světa
  • Pohádky pro děti z Česka - Cílem projektu je upevnění vazby k rodnému jazyku a podpora obliby čtení - jedná se o dlouhodobý multimediální vzdělávací projekt pro žáky základních a mateřských škol - hlavním tématem jsou autorské pohádky, které jsou implentovány do výuky pomocí vzorových metodických pokynů a listů, audio nahrávek, video animací a setkání dětí se spisovatelem
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz