Charakteristika mateřské školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí  s důležitými budovami a s dopravní tepnou.

 

Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako"zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.

 

 

Profilace mateřské školy

Jsme mateřská škola rodinného typu, otevřená, vstřícná, komunikující, zaměřená na zdravý životní styl a úzce propojena s místem, ve kterém děti vyrůstají.

Vnímáme děti jako jedinečné osobnosti, uplatňujeme prvky osobnostně orientovaného přístupu. Nabízíme nadstandardní pohybové aktivity, které realizujeme sami či s našimi partnery. Vzdělávání dětí odpovídá jeho individuálním možnostem a schopnostem. Jeho obsah vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. Podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj příznivé, vhodné a přirozené. Učíme děti na základě prožitku a zkušenosti - prožitkové, situační a kooperativní učení, citlivě a emotivně. Snažíme se stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě.

Nově přijímaným dětem umožňujeme individuální adaptaci. Zvláštní péči věnujeme dvouletým dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. 

Jsme si vědomi toho, že naplněné a osvojené klíčové kompetence dětí jsou důležité nejen pro úspěšný vstup do základní školy ale i pro celoživotní vzdělávání. Kompetence potřebné pro život.

Usilujeme o to, aby naše mateřská škola byla pro děti šťastnou součástí dětství a pro rodiče citlivým a odborným zázemím.

Děti vzděláváme dle školního vzdělávacího programu pro předškolní vzdělávání s názvem:

 "ZA VŠEMI TVÁŘEMI ZEMĚ"    

Motto: "Podej ruce planetě, bude dobře na světě" - "Spojme ruce se Zemí, láskou se nám odmění"

Zdraví je chápáno nejen jako stav bez nemoci, ale také jako pocit životní pohody. Soulad a harmonie se sebou samým, s našim okolním světem, se Zemí.

Země, na které žijeme, nám mnohé nabízí a právě tak, jak s ní jednáme, jak žijeme, chováme se k sobě a ostaním, čím Zemi přispíváme...tak právě tak se nám na ní žije

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz