Profilace mateřské školy

Jsme mateřská škola rodinného typu, otevřená, vstřícná, komunikující, zaměřená na zdravý životní styl a úzce propojena s místem ve kterém děti vyrůstají.
Vnímáme děti jako jedinečné osobnosti, uplatňujeme prvky osobnostně orientovaného přístupu. Vzdělávání dětí odpovídá jeho individuálním možnostem a schopnostem. Jeho obsah vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. Podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj příznivé, vhodné a přirozené. Učíme děti na základě prožitku a zkušenosti - prožitkové, situační a kooperativní učení, citlivě a emotivně. Snažíme se stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Nově přijímaným dětem umožňujeme individuální adaptaci. Zvláštní péči věnujeme dvouletým dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme si vědomi toho, že naplněné a osvojené klíčové kompetence dětí jsou důležité nejen pro úspěšný vstup do základní školy ale i pro celoživotní vzdělávání. Kompetence potřebné pro život. 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová