Co nabízíme

Pravidelné celoroční aktivity a činnosti

 • Spolupráce s FK Baník Sokolov (pravidelné pohybové aktivity s dětmi a trenéry na venkovním hřišti a ve sportovní hale)

 • Divadelní představení v MDK

 • Divadlo Letadlo v MŠ

 • BENE – (vědomostní hry a soutěže pro předškoláky v oblasti dopravní, zdravotní a požární prevence)

 • DDM (keramická dílna, kroužek dopravní prevence pro předškoláky a další)

 • Městská knihovna (besedy, pravidelné návštěvy dětí)

 • Se sokolem do života (projekt zaměřený na rozvoj pohybové gramotnosti)

 • Dny radosti v MŠ (společné návštěvy dětí ve třídách s tematickými hrami, soutěžemi, tvořením )

 • Projektové dny (Týden zdraví,  Moje město)

 • Narozeninové oslavy dětí ve třídách

 • Společná tvořivá tematická odpoledne s rodiči

 

Činnosti a aktivity v průběhu školního roku

 • Zamykání školní zahrady - hry a soutěže s dětmi a rodinnými příslušníky

 • Mini cup – fotbalový turnaj ve spolupráci s FK Baník Sokolov

 • Netradiční olympiáda - sportovní dopoledne ve spolupráci s MŠ Barevný klíček

 • Medový den v MDK - seznámení s vývojem a životem včel

 • Mikulášská besídka - světýlkový podvečer s lampióny

 • Výstava vánočních stromků v kapucínském klášteře - společné tvoření ozdob ve spolupráci s rodiči

 • Vystoupení dětí na náměstí - Rozsvěcení vánočního stromečku - hudebně recitační pásmo

 • Vánoční posezení u stromečku ve školce

 • Maškarní karneval 

 • Rozloučení se zimou - vhazování Morény do řeky

 • Odemykání školní zahrady - hry a soutěže s dětmi a rodinnými příslušníky

 • Den Země

 • Oslava dětí v MŠ

 • Pasování předškoláků

 • Rozloučení se školním rokem, hudebně zábavné programy – Cesta do Pravěku, Kosmický den

 • Návštěva kozlíka Bertíka v MŠ

 • Ukázka výcviku psů z útulku Vránov

 • Návštěva Hornického muzea v Krásně

 • Zpívání jen tak pro radost (pořádá MŠ Barevný klíček)

 • Screeningový test zraku

 • Tématické workshopy

 • Tvořivé dílničky s rodiče

 • Řemeslník ve školce

 • Spolupráce se Střední živnostenskou školou- návštěvní dny v MŠ, ukázka profesí

 • Továrna Playmobil Cheb

 • Školní statek Cheb

 • Ekofarma Kozodoj 

 • Thun porcelánka

 • IZS Karlovy Vary

 • Předlyžařský kurz

 • Tanec srdce

 • Malá technická univerzita

 • Mobilní planetárium v MŠ

 • Návštěva  ZŠ Pionýrů, návštěva dětí ze ZŠ v MŠ

 • Návštěva u hasičů v Chemičce

 • Den otevřených dveří v MŠ

 • Návštěva ZUŠ Sokolov

 • Městská Policie (projekt Bezpečná vycházka)

Kroužky v MŠ

 • Jóga

 • Anglický jazyk

 
 
 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz