Naše mateřská škola nabízí od října kroužek Angličtiny pro předškoláky a kroužek Jógy pro děti. Tyto zájmové kroužky jsou hrazeny rodičemi. 

 

ANLIČTINA pro nejmenší

  • výuka cizího jazyka zábavnou formou
  • přizpůsobena individuálním potřebám každého dítěte
  • nízký počet žáků ve skupině
  • pod vedením kvalifikované vyučující

Výuka probíhá v rámci programu MŠ. Každý čtvrtek od 13.30 hodin do 14.15 hodin a je určena předškolákům.

Kurzovné na školní rok 2018/2019 činí 2 300,- Kč (v ceně jsou zahrnuty učební materiály). 

30 vyučovacích lekcí 1 x týdně v délce 45 minut.