Naše Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV Šablony I.

 

ŠABLONY

Projekt - Šablony pro MŠ Sokolov

ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLOV, PIONÝRŮ 1344

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0004153

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění

přechodu dětí na ZŠ.

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová