Naše Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV Šablony I.

 

ŠABLONY

Projekt - Šablony pro MŠ Sokolov

ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

- MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLOV, PIONÝRŮ 1344

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0004153

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění

přechodu dětí na ZŠ.