Šablony

Naše Mateřská škola je zapojena do projektu OP VVV Šablony III.

Projekt - Šablony pro MŠ Sokolov - ZVÝŠENÍ KVALITY PŘEDŠKOLNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

 

MATEŘSKÁ ŠKOLA SOKOLOV, PIONÝRŮ 1344

je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16-022/0004153

 

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ.


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz