Medvíďata - 2. třída

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Jitka Szepová

Věra Vaidišová, DiS.

asistent pedagoga: Petra Vejmělková

 

Třídní email: 

1ms.medvidata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 379

 

TVP - Medvíďata v říši snů

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7.IB: "Klikaté jsou cesty do srdce Země"

část IB: "Já i my všichni v srdci Země"
 

Charakteristika tématu

 • Otevíráme téma "Zdraví", osvojíme si poznatky o těle a jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě, o ochraně zdraví a nás samotných
 • Dbát na vlastní bezpečnost i bezpečnost druhých
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • V tomto bloku nabídneme dětem hry a činnosti, které se týkají našeho těla,  jeho částí, ochrany zdraví, osobní hygieny, otužování, důležitosti pitného režimu a přijmu vitamínů 
 • Skládání vývojových puzzlí dívka x chlapec, babička x dědeček, kostra lidská x rybí x zvířecí
 • Námětové hry NA LÉKAŘE, NA NEMOCNICI, NA NEMOCNÉ A ZRANĚNÉ 
 • S využitím demonstračních obrázků určování názvů částí lidského těla, vnitřních orgánů a jejich funkcí
 • Smyslové hry podporující zrakové, sluchové a hmatové vnímání
 • Seznámení dětí s tím, jak předcházet úrazům, nemocem a kde hledat pomoc CO BY SE STALO, KDYBY ...
 • Výtvarné činnosti zaměřené na zpracování lidské postavy s využitím různorodých materiálů a technik
 • Seznámení se zdravou životosprávou ve hře CO JE ZDRAVÉ A CO NENÍ, POTRAVINOVÝ SEMAFOR
 • Prevence ochrany zdraví v rozhovoru s dětmi JAK SE BACILY DOSTANOU DO TĚLA 
 • Povídání s dětmi o tom CO KDO LÉČÍ a co k tomu potřebuje
 • Shlédnutí pohádky BYL JEDNOU JEDEN ŽIVOT.
Básně
Prsty
To jsou prsty,to jsou dlaně,
mýdlo s vodou patří na ně.
A po mýdle dobré jídlo
a po jídle zase mýdlo.
 
Pohybové/hudebně pohybové hry
"Hlava, ramena, kolena, palce"
 
Písně
Polámal se mraveneček
 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz