Medvíďata

 
Třída  Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.
Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.
O děti se starají :    Jitka Szepová
                            Štěpán Procházka.
.
 
Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:
 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.
 
1. IB - Skřítkové a víly v podzimním království.
                          
Zase jsme spolu
Charakteristika tématu:
  •  usnadnit dítěti adaptaci
  •  pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dopělých
  •  rozvíjet sebeobsluhu a poznatky o vlastním těle 

Cílem učitelů je seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k druhému,osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému, osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti.

Říkejte spolu s námi

 

Všechny moje prsty,

schovaly se v hrsti.

Spočítám je hned.

Jedna, dva, tři, čtyři pět.

 

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Ruce máme na tleskání,

nohy zase na dupání.

Dobrý den, dobrý den

dneska zlobit nebudem.

 

 

 

 
 
 
 
.