Medvíďata - 2. třída

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Jitka Szepová

Věra Vaidišová, DiS.

asistent pedagoga: Petra Vejmělková

 

Třídní email: 

1ms.medvidata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 379

 

TVP - Medvíďata v říši snů

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

2.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pošli to dál"
 

Charakteristika tématu

 • děti se seznamují s pravidly, s provozem a chodem v mateřské škole, zaměřujeme se na sebeobsluhu, samostatnost, stolování, hygienu
 • snaha usnadnit dětem adaptaci, sžít se s kolektivem dětí i dospělých - rozvíjet vztahy, uvědomit si sám sebe, své potřeby, pocity
 • v popředí bude také snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, bezpečné, kde se budou cítit dobře
 • stále dbáme na dostatečnou nabídku zajímavých podnětů a zážitků společně v mateřské škole
   

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • spontánní pohybové činnosti v přírodním prostředí, na školní zahradě, na dětském hřišti, v tělocvičně a během dne ve třídě
 • manipulační činnosti, jednoduché úkony s předměty a jejich praktické používání, polytechnická výchova a využití různorodého i odpadového materiálu např. papírové roličky, knoflíky, PET víčka, plastové i papírové krabičky různých velikostí, barevné vlny, provázky, kaštany, ořechy, kamínky atd.
 • zpěv dětských písní - „Prší, prší", „Běží liška k Táboru"
 • jednoduché pracovní a sebeobslužné činnosti v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu, úpravy prostředí při každodenních činnostech ve třídě, v šatně, v umývárně, na ložnici a na WC
 • artikulační, řečové, sluchové a rytmické hry, hry se slovy, slovní hádanky, vokální činnosti, jazyková rozcvička, dechové cvičení
 • říkanka s pohybem – „Bublina“
 • samostatný slovní projev na určité téma, vyprávění zážitků a prožitků dětí, práce s obrázky ve skupince i individuálně
 • prohlížení knížek a encyklopedií
 • spontánní hra, volné hry a experimenty s materiálem a předměty
 • smyslové hry, nejrůznější činnosti zaměřené na rozvoj a cvičení postřehu a vnímání, zrakové a sluchové paměti, koncentrace pozornosti apod. zraková hra - „Na schovávanou", sluchová hra - „Co slyšíš?"
 • námětové hry – „Na kuchaře", „Na stavitele", „Na rodinu"
 • pobyt venku:
 • spontánní pohybové činnosti v bezpečném přírodním prostředí
 • manipulační činnosti s dostupným přírodním materiále
 • pohybové hry s během, skoky, poskoky, lezením atd. na školní zahradě, na dětském hřišti, v přilehlém lesoparku aj.
 • vycházky do města, chůze ve dvojicích, přecházení přes přechod pro chodce, připomínat pravidla silničního provozu.

 

Básně
Bublina
Pozor velká novina, přiletěla bublina.
Bublina se nafukuje, přitom pěkně poletuje.
Přiletěla nad náš dům, udělala prásk a bum.Pohybové/hudebně pohybové hry
„Obr a Paleček"
„Dobrý den, pojďte ven"
„Na Kouzelníka"


 
Písně
Písničky na přání aneb Zpíváme si pro radost

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz