Medvíďata - 2. třída

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 2,5 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Jitka Szepová

Věra Vaidišová, DiS.

asistent pedagoga: Nikola Němčáková

 

Třídní email: 

1ms.medvidata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 379

 

TVP - Medvíďata v říši snů

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7. IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "V každém koutě světa, kamarád Tě čeká"

 

Charakteristika tématu

  • umění těšit se z příjemných zážitků, z kontaktu s ostatními dětmi, bezostyšně vyjádřit své prožitky, respektovat druhé
  • prohlubovat zájem dětí o měnící se letní přírodu, typické znaky léta, ekosystém louka, rybník atd.
 

 Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

  • Týden zdraví:
  • tento týden bude celá naše školka žít společným projektem "týden zdraví" - děti získají povědomí o našem zdraví, jak po stránce fyzické, tak také duševní "Ve zdravím těle, zdravý duch"
  • veškeré činnosti, počínaje ranní svačinkou, budeme realizovat venku "Piknik na dekách"
  • strávíme společné sportovní dopoledne na naší zahradě
  • podnikneme výlet na areál Zdraví
  • navštíví nás dentální hygienička
  • vytvoříme si "Cestu zdraví" nabarvenými kamínky u našeho jezírka aj.
 
 
Básně
 
Třídíme odpad
 
PET lahve by v krátké chvíli
v okolí vše zavalily.
Do kontejneru je dáme,
dobrou službu uděláme.
PET lahve od pití zbyly
a znovu se využily.
Ruce, stroje, kouzlo znají,
z lahví vlákno udělají.
Tričko, svetr i mikina,
i větrovka maminčina,
na co se kdo rozpomene,
vše je z vlákna vyrobené.
Ten, kdo je náš kamarád,
také odpad třídí rád.
 
Písně
 
Zelená Země
 
 
Pohybové hry
 
„Třídění odpadu s látkovým padákem" - pokud máme k dispozici látkový padák, který obsahuje barvy kontejnerů na tříděný odpad, můžeme si zahrát i s ním — děti chodí kolem padáku, ve chvíli, kdy učitelka ukáže odpad nebo obrázek s odpadem, postaví se na příslušnou barvu na padáku podle druhu odpadu (baterie — nebezpečný odpad — červená apod.).
 
Překážková dráha z různých zbytkových a odpadových materiálů - z různých zbytkových a odpadových materiálů sestavíme dráhu — PET láhve s vodou (branky na probíhání), kelímky od jogurtů (slalom), řada sestavená z PET víček (překročení, přeskakování, chůze podél řady, chůze středem řady — dvojitá řada) apod.
 
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz