Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají : Jitka Szepová

                           Věra Vaidišová,Dis.

                           asistent pedagoga: Karolína Suchá 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

       Medvíďata v říši snů

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

4. IB: „Šťastní lidé pod ochranou Země"

část IB: „Tajemství mého těla"

 

Charakteristika bloku

- poznáváme části lidského těla, jejich funkce, mít povědomí o zdravém životním stylu - v zdravém těle zdravý duch - rozvíjíme fyzickou i psychickou zdatnost/sporty všeho druhu/ochrana našeho zdraví i bezpečnosti druhých/vitamíny x bacily, zdravé x nezdravé, zdravá výživa/

- osvojíme si poznatky o těle a o jeho zdraví, o pohybových činnostech a jejich kvalitě

- uvědomění si, že každý má své místo na Zemi, je něčem prospěšný pro společnost, Zemi, každý něco umí - povolání, řemesla atd.

- tento blok zahrnuje také uvolnění a spoustu legrace, sdílení zážitků, karnevalové veselí, děti si plní svá přání - sdílí je a povídají si o nich, velkými společníky nám jsou pohádky a knihy všeobecně.

 

 Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

- básničky s pohybem na téma lidské tělo

- obrázkové čtení

- pozorování a povídání si o kostech a vnitřních orgánech za pomoci kostry lidského těla, zkoumat svou kůži, poslouchat zvuky svého těla - srdce, plíce, žaludek, umět používat své smysly (zrak, chuť, čich, hmat, sluch)

- co dělají například oči, hlava, prsty - vyjádření dětí, jejich názory, postřehy

- poznat které potraviny jsou zdravé x nezdravé, poznávání jejich chutí

- procvičování smyslů - chuť a čich - sladká, kyselá, hořká, vůně 

                                   hmat - tvrdé, měkké, hladký povrch

                                   zrak - rozpoznávání barev, tvarů, čáry rovné, klikaté

                                   sluch - opakování slov, mluvit nahlas nebo potichu

- skládání lidského těla, vývojové puzzle

- společné rozhovory na téma tělo, lékař, zimní sporty - – Co dělají oči, hlava, ruce aj.? K čemu je potřebujeme? Co všechno máme na těle? Jak si čistit správně zuby? Co zubům škodí? Jaké známe lékaře? Jakým způsobem si mohu přivolat pomoc? Co vše patří do lékárničky? Povídání si o sportu a sportování -co je to sport a kdo je to sportovec, kde mohou sportovci měřit své síly, jak se máme na sportování vybavit a obléknout, co je to fair play, k čemu je sportování dobré, jaké druhy zimních sportů máme. Povídání o zimních olympijských hrách (ZOH) - jak často se konají, jaké sporty se objevují na ZOH, kteří sportovci z ČR se jich účastní a v jakých disciplínách závodí, co je to medaile a z jakých kovů se vyrábí, co jsou stupně vítězů, co znamená pořekadlo SLÁVA VÍTĚZŮM, ČEST PORAŽENÝM

- námětové hry - "Na lékaře", "Na nemocné", "U zubaře"

- tvorba brýlí, zubů, brusle, medaile, vybarvit olympijské kruhy, namalovat postavu maminky nebo kamaráda, optisk dlaně, obtahování kroužků.

 

Básně

Kašel

Hrozný kašel si mě našel.

Na nohy je zima a v nose zase rýma.

Vždycky jednou dýchnu,

potom hrozně kýchnu.

 

Mám dvě uši k poslouchání

Mám dvě uši k poslouchání

a dvě oči na koukání,

dvě ručičky na tleskání

a dvě nožky na dupání.

Mám dvě uši k naslouchání

a dvě oči na koukání,

dvě nožičky na chození

a dvě ruce na mazlení.

 

Naše prsty

Všechny naše prsty, schovaly se v hrsti.

Spočítám je hned: jeden, dva, tři, čtyři, pět.

 

Pohádky

O zlém bacilu a hodném vitamínu

 

Písně

Datel

Hlava, ramena, kolena, palce

 

Pohybové hry

"Cesta vzduchu v plicích" - štafetová hra

"Na vitamíny a bacily"

"Hrajeme si na nemocné"

"Na bakterie"

 

Pobyt venku

- pokud nám to zima dovolí - bobování, koulování

- hra "Na Mrazíka"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová