Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy. Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají : Jitka Szepová

                           Michaela Rubková

                           asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

6.IB: Se skřítky do světa

část IB: Plavba na zeleném listě s Pramínkovou vílou

charakteristika tématu: poznávat život lidí v dalekých krajích, některá exotická zvířata, místo odkud pocházejí, krajinu, rostliny a živočichy

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- ve třídě - prohlížení encyklopedií se zvířaty

                - tvoření ohrádek pro zvířata ze Zoo

                - vyprávění na základě vlastních zážitků a suvenýrů z cest

                - prohlížení obrázků moře, palem, exotických zvířat

                -  hra s mušličkami, kamínky

                 - poznávání co k sobě patří "kdo má srst, peří, šupiny

- venku - pozorování pomocí lupy živé a neživé přírody

              - tvoření z dostupných přírodnin (klacíků, mechu, trávy, šišek)

              - hry na pískovišti, skluzavce, míčové hry, jízda s odrážedly

              - ochrana přírody (nešlapat na květiny, nelámat větve, nevyhazovat odpadky) 

              - kreslení křídou na tabuli.

 

 

Hádanky:


"Na stromě se ráda houpe, banány si sama loupe,

dovádí si v Africe, kdopak to je?" (opice)

 

"Dlouhý krk a dlouhé nohy, malá hlava, na ní rohy.

Vodu pije z potoka, rozhlíží se z vysoka. Kdo je to?" (žirafa)Báseň:


Slon

Dlouhý chobot, velké uši, šedá barva slonům sluší.

Daří se jim nejvíce, v Indii a Africe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová