Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                              Mgr. Nikola Tomášková

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

4. IB: Sluníčková víla se probouzí

 

Část IB: Probouzení s Pukavečkem zeleným

charakteristika tématu: všímat si změn v jarní přírodě, první jarní květiny, přílet ptáků, zvířata a jejich mláďata, velikonoční svátky.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- pokusné rychlení větviček v teple

- setí semínek květin a zeleniny

- názvy jarních květin

- pozorování lupou a mikroskopem

- kreselní, malování, lepení, skládání a vystřihování jarních květin

- tvorba ptačího hnízda - kreslením a využitím přírodnin, těstovin

- pojmenování domácích a hospodářských zvířat a jejich mláďat

- výtvarné dekorativní zdobení vyfoukaných vajíček

- oslava velikonočních svátků.

 

 

 Říkanky: 

 

Táta včera na venku

 

Zimo, zimo, táhni pryč

 

Kopřivo, Kopřivo

"Kopřivo, Kopřivo, stojíš pěkně nakřivo, stoupni si rovně!!

"Co je ti po mně!"

"Já se jen tak válím a když chci, tak pálím!"

 

Písničky:

 

Na jaře, na jaře

 

Travička zelená

 

Cib, cib, cibulenka

 

 

Uvíjíme věněček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.