Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                              Mgr. Nikola Tomášková

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

5. IB: Cesty skřítků

 

Část IB: Cesty skřítků

charakteristika tématu: prohlubovat u dětí poznatky o našem městě, o dopravě a životě v něm. Prohlubovat poznatky o naší bezpečnosti.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- seznámení s pravidly chování ve vztahu k druhému

- vědět, že svým chováním a jednáním ovlivňují svoji bezpečnost

- znát čísla požárníků, policie, záchranné služby

- umět se orientovat v blízkém a známém prostředí

- přímé pozorování dopravní situace ve městě

- návštěva některých významných budov ve městě

- umět pojmenovat některé dopravní prostředky a značky

- poznat různé druhy zaměstnání, řemesel a povolání.

 

 

Říkanky: 


Pekař

Pekař peče housky, uštipuje kousky.

Pekařka mu pomáhá, uštipujou oba dva.Námětové hry:


"Na pekaře"

"Na školu"

"Na divadlo"

 


 


 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.