Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají : Jitka Szepová

                              Michaela Rubková

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

3.IB: Vyprávění babky Papričky

část IB: Vyprávění babky Papričky

charakteristika tématu: poznat a pojmenovat části lidského těla a jejich funkce, mít povědomí o způsobech ochrany zdraví (hygiena, pitný režim,otužování, vitamíny, pohyb)

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- rozvíjet a používat všechny smysly

- prohlížení encyklopedií

- sluchové a hmatové hry

- hra na tělo

- rytmizace slov

- co je to "zdravá výživa"?

- jak se můžeme chránit před úrazy

- kdo se o nás postará, když jsme nemocní

- jak pomůžu kamarádovi, když ..

 

Hry: 

Na tichou poštu

Na bouřku

Hlava, ramena, kolena, palce

Všechno lítá, co peří má

Na Mrazíka

Na restauraci

Na lékaře

 

Básničky:

 

Kapr

Přišel kapr do obchodu, že chce koupit teplou vodu.

Že prý je mu v řece zima, že ho zebe za ušima.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová