Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                            Štěpán Procházka

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

3. IB: Vyprávění babky Papričky

 

Část IB: Skřítkova babička stále vypráví

charakteristika tématu: poznat a pojemnovat části lidského těla, jejich funkce, mít povědomí o způsobech ochrany zdraví - duševní i osobní hygiena, vitamíny, sport.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- poznáváme lidské tělo formou rozhovorů, prohlížením knih a obrázků

- skládáme vývojové puzzle - holka, kluk, babička, dědeček

- hra na tělo - hlava, ramena, kolena, palce

- rytmizace slov

- pohybové aktivity - balanční míče, relaxační bodliny, jízda na kole, překážkové dráhy

- koordinace těla, cvičení s hudbou, míčové hry, hry s padákem

- rozdíly lidské a zvířecí tělo

- zdravá výživa - proč je důležitá

- důležitost pohybu. 

 

 

 

Říkanky: 

 

Prsty

Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti.

Spočítám je hned: jedna, dva, tři, čtyři, pět.

 

 

Ruce

To jsou ruce, to jsou dlaně, mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo a po jídle zase mýdlo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.