Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                              Monika Modroková, Dis.

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- manipulace s přírodninami

- pozorování podzimní přírody, využití lupy pro pozorování přírodních materiálů

- roční období a práce s obrázky "kam patří"

- prohlížení knih a encyklopedií

- sbírání dostupných přírodnin - znaky podzimu

- stavění lesa z pet víček, zvířátka z lesa.

 

Básničky:

 

Tenhle medvěd

Ježek v zimě

Ježku, ježku, ježatý

Sedí liška pod dubem

 

Písně:

 

Běží liška k táboru

Běžel tudy zajíček

Zajíček v své jamce

 

Pohádka: Boudo, budko

Pohybová hra na: Ježka, kozelník a zvířátka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.