Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                              Mgr. Nikola Tomášková

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

6. IB: Se skřítky do světa

 

Část IB: Elfové a luční květiny

charakteristika tématu: prohlubovat komunikativní dovednosti, podporovat zájem o měnící se přírodu, chránit vše živé.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- kultivovat projev, formulovat otázky, vést rozhovor

- rozvíjet grafomotorické, výtvarné, manipulační dovednosti

- poznávat nejznámnější živočichy u rybníka, na louce

- pozorovat lupou, mikroskopem, vytvářet úctu ke všem živým tvorům

- pojmenovat různé druhy hmyzu, vodních živočichů a také části květin

- rozvíjet fyzickou zdatnost dětí - skákání, při běhu, chůzi, lezení, při míčových hrách.

 

Říkanky: 

 

Mravenec

Zlobil malý mraveneček a tak dostal na zadeček.

Vyplakal se a pak ptá se: "můžu zítra zlobit zase?"

 

Šnek

Šnečku, šnečku, co to nosíš na zadečku?

Co by, svoji ulitu, v kapse mám klíč od bytu.

 

 

Písničky:

 

Travička zelená

Na jaře, na jaře

Beruška

Kousavý pavouček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.