Medvíďata

 

Třída Medvíďata se nachází v přízemí budovy a je zaměřena na hudební a dramatickou výchovu a činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.

O děti se starají :    Jitka Szepová

                              Monika Modroková, Dis.

                              asistent pedagoga: Karolína Skavská 

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 379

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

                            Medvíďata v říši kopečků Drnůvky drobné

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Návštěva v zahradě u Stromovouse

charakteristika tématu: téma je založeno na přímých prožitcích, vede děti k poznání ovoce a zeleniny všemi smysly


Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- poznávat různé druhy ovoce a zeleniny všemi smysly - zrakem, hmatem, chutí a čichem

- upozornit děti na nutnost pitného režimu během dne

- výroba ovoce a zeleniny z papíru - mačkání, vystřihování, vytrhávání

- manipulace s umělým ovocem - skládání, řazení, třídění, sestavování z pet víček

- otiskávání rozpůlených jablek

- navlékání šípků.

 

Básničky:

Vezmi žlutou tužku

Foukej, foukej větříčku

Brambora

Něco je kulaté

 

Písně:

Cib, cib, cibulenka

Měla babka čtyři jabka

Šel zahradník do zahrady

 

Při pobytu venku

- přímé pozorování ovocných stromů, pozorování sklizně zeleniny ze zahrádek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
.