Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková

                           Bc. Romana Veselková

                           Michaela Částková

                           asistent pedagoga: Karolína Suchá

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 576

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

     

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.    

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- prohlubovat v dětech poznatky o podzimní přírode (změny v přírodě vlivem počasí, přiřadit symboly - obrázky k podzimu, charakterizovat počasí), hry a říkadla s pohybem na téma: počasí, déšť, vítr

- rozlišit a pojmenovat stromy listnaté a jehličnaté, příradit k nim plody a listy, plody lesa - houby jedlé x jedovaté, (sběr podzimních plodů -  kaštany, žaludy, listy - navlékání, výroba housenky, skřítků, tisk listů, frotáž, manipulační hry s plody - třídění, řazení, sestavování obrázků), cvičení s kaštany, výtvarné zpracování na téma stromy, listy, plody, říkadla s pohybem, písničky, hádanky

- Halloween - seznámení se svátkem, výrobky, kreslení na obličej, dlabání dýně

- poznat a pojmenovat některá lesní a polní zvířata, vědět jak se připravují na zimu, kde přezimují (třídění obrázků, řazení a používání pojmů první, poslední, před, nad , pod, grafomotorická cvičení, výtvarné a prostorové zpracování, příběhy o zvířatech, pohybové hry, písničky, říkadla, dramatizace pohádek

- poznat a pojmenovat některé stěhovavé ptáky a ptactvo, které u nás přezimuje, poslech příběhů, dokončit příběh - co by se stalo, orientace dětí v prostoru (let ptáčků), starší děti vpravo x vlevo, grafomotorická cvičení, výtvarné a pracovní činnosti, hádanky. 

 

Písničky:

Drak

Hádaly se houby

Prší, prší

Ukolébavka (na spaní pro zvířátka)

 

Říkadla:

Začarovaný les (s pohybem)

Drak (s pohybem)

Dělá vrabec kroky?

 

Dramatizace pohádek: O třech medvědech, boudo budko 

Pohybové hry: Na ježka, na medvěda, jak se žije zvěři v lese?