Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Michaela Rubková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "V každém koutě světa, kamarád Tě čeká"

 

Charakteristika tématu

  • umění těšit se z příjemných zážitků, z kontaktu s ostatními dětmi, bezostyšně vyjádřit své prožitky, respektovat druhé
  • prohlubovat zájem dětí o měnící se letní přírodu, typické znaky léta, ekosystém louka, rybník atd.
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

  • Týden zdraví:
  • tento týden bude celá školka žít společným projektem "Týden zdraví" - děti získají povědomí o našem zdraví, co je pro nás důležité jak z fyzické, tak duševní stránky "Ve zdravém těle zdravý duch"
  • veškeré činnosti počínaje svačinkou budeme realizovat venku "Piknik na dekách"
  • vytvoříme si cestičku "Zdraví" z nabarvených kamínku na naší zahradě u jezírka
  • podnikneme výlet na areál Zdraví
  • strávíme společné dopoledne plné sportovních soutěží
  • navštíví nás dentální hygienička aj.
 

Básně

Třídíme odpadky

Tříděný sběr v tašce máme, do kontejneru jej dáme.
Plasty patří do žl.., sklo zase do zel.., a papíry do mo..
Každý by měl dobře znát, který odpad má kam dát.
Nesmíš to splést, to vadí!
Barvy ti vždy poradí.

 

Pohybové hry

Překážková dráha:

Z různých zbytkových materiálů sestavíme dráhu- PET lahve s vodou (branky na probíhání), kelímky od jogurtů (Slalom), řada sestavená z PET víček.

 

Písně

Chválím Tě Země má

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz