Šikulové

 
Třída  Šikulové se nachází v prvním patře budovy a je zaměřena na výtvarné činnosti a pohybové aktivity. 
Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.
O děti se starají : Naďěžda Lysáková
                            Bc. Romana Veselková
.
 
Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:
 

                            Šikulkové v Království barviček

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.
 
1. IB - Skřítkové a víly v podzimním království.
                          
Zase jsme spolu
Charakteristika tématu:
  •  usnadnit dítěti adaptaci
  •  pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dopělých
  •  rozvíjet sebeobsluhu a poznatky o vlastním těle 

Cílem učitelů je seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k druhému,osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému, osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti.

 

Říkejte spolu s námi:

 

Kamarád, kamarád,

to je ten,

kdo má mě rád.

Pomůže mi,

poradí,

po vláskách mě pohladí.

 

Kamarád, kamarád,

to je ten, 

koho mám rád.

Pomůžu mu, 

poradím,

po zádech ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi,

protože se máme rádi.

 

 

 

Dobré ráno, dobrý den,

to dnes máme krásný den.

Ruce máme na tleskání 

a nožičky na dupání.

Dobré ráno, dobrý den,

dneska zlobit nebudem.

 

Dobré ráno, dobrý den,

to dnes máme krásný den.

Ruce máme na hlazení

a pusinku na úsměvy.

Dobré ráno, dobrý den,

my dnes zlobit nebudem.

 

 

 

Zpívejte s dětmi

 

Písničky Včelích medvídků

Pec nám spadla

Prší, prší

Kočka leze dírou