Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Michaela Částková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

2.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pošli to dál"
 

Charakteristika tématu

 • Dbáme na dostatečnou nabídku zajímavých podnětů a prožitků společně v mateřské škole
 • Rozvoj a užívání všech smyslů, podpora kreativity
 • Všímáme si změn v přírodě v konkrétním období podzimu
   

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Trháme, lepíme, kreslíme – sluníčko, srdíčka (jemná motorika, špetkovitý úchop, čistota při práci)
 • Čarování kolem malování - hry s barvou – barevná skvrna - hledej podobu ve vzniklém obrázku, co ti připomíná (rozvoj fantazie v grafických a výtvarných činnostech)
 • uvolňovací cviky na jemnou motoriku s využitím výtvarných metod, kresba ve stoje na velké formáty
 • Chodím, hledám, co mám znát…- procvičování barev, tvarů, materiálů,… vyhledávání předmětů podle barev, tvaru,…rozvíjení smyslů, třídění podle barev
 • Podzimní hostina - Děti si donesou do MŠ různé druhy ovoce a zeleniny, společně si připraví hostinu a dozví o velikosti, tvaru, chuti, vůní podzimu a jeho plodů - rozvíjení smyslového vnímání, třídění, porovnávání, vybírání, tvoření skupin podle určitého algoritmu – pravidla
 • Co vyrostlo na zahrádce - kdo to pozná co to je? – společné povídání nad obrázky u mag.tabule v komunitním kruhu, seznámení s různými plody pomocí obrázků, hádanek, vlastností
 • Pobyt venku:
 • Procházka do zahrad – pozorování podzimních prací, rostlin na zahrádkách, poznávání květin, plodů.
 • Bezpečně přecházet vozovku na vyznačených místech, přechody, semafory
 • Seznámit se s bezpečnou chůzí po chodníku-objasnit a dodržovat bezpečnost.
   

Básně
Podzim
Sluníčko se rozloučilo s kytičkami, s travičkou,
na cestu jim zamávalo paprskovou ručičkou.
Jděte všichni honem spát, musím podzim přivítat.

Říkanka s pohybem
Chodím, hledám, co mám znát, pojď mi, Bětko, pomáhat. Do všech koutů zajdi, co je červené, hnědé, modré, xxx, najdi…

 

Pohybové hry/hudebně pohybové

Barevné cvičení – cvičení s barevným padákem (orientace podle barev, v prostoru, podbíhání, koulení míče - koordinace společných pohybů)

Pohybové hry s podzimní tématikou - Na ježka, Na hlídače, Jablíčka se kutálela, Na houbaře, Zajíci na zelí, Na ovoce

Prohlubovat hygienické a sebeobslužné dovednosti/správný postup při umývání, používání mýdla, ručníku, toaletního papíru, jednorázových kapesníků, dezinfekce na ruce, oblékání, svlékání a skládání oděvů

 

Písně
Bačkorky
V zahradě na hrušce
Houby

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz