Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Michaela Částková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

5.IB: "Země v jarním kabátku"

část IB: "Otoč jarní klíč, pozdrav Petrklíč"

 

Charakteristika tématu

 • pozorujeme jarní přírodu, její změny, všímáme si nového života a energie v přírodě
 • vedeme děti k citlivosti k živé i neživé přírodě
 • připomenutí důležitosti vody, nedostatek pitné vody, závadná voda, sladká/slaná/užitková/pitná voda, zaměřit se na ochranu čistoty vody, neplýtvat zdroji aj.
 • Den vody-oslava dne vody 22.března, úspora vody + vysvětlení koloběhu vody
 • Vynášení Morany – rozloučení se zimou, vítání jara
 • Pašijový týden/barevný týden/ - Společné dny radosti
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • "Morana" – vytvoříme společně Moranu na rozloučení se zimou, společně s Moranou zahodíme do vody vše zlé a přivítáme nové období-jaro
 • "Jarní kytičky" – vytváření jarních kytiček pomocí barevné vlny/proplétání okvětních lístků/ a víčka od PET lahve nebo bambulek na střed květiny
 • Prstové cvičení – otevírání a zavírání spojených dlaní – imitujeme rozvíjení poupátka
 • grafomotorika – vlnky – voda v rybníce, vrchní oblouky spojené – žába skáče hop hop hop
 • obarvení květiny (bílý karafiát nebo tulipán) – experiment - do vody nasypeme potravinářské barvivo. Děti fouknou kouzelným dechem na květinu a květina se začne pomalu obarvovat do barvy potravinářského barviva – míchání barev a sledování jejich prolínání
 • "Odemykání země" – jaro drží v ruce kouzelný klíč a odemyká s ním vše nové, čerstvé a jarní…..Jak poznáme jaro? Voní jaro? Lze jaro slyšet? Můžeme si na jaro sáhnout? Můžeme jaro zahlédnout? -……. Téma k povídání, konverzaci, dialogu…
 • Seznámení s květinami – obrázky jarních květin, seznámení se s nimi, využití hádanek o jarních květinách
 • "Kvočna hledá kuře" - hra sluchová, jedno dítě je kvočna a má zavázané oči. Jiné dítě, které učitelka vybere, je kuřátko. Kuře pípá někde v prostoru herny a úkolem kvočny je najít ho podle směru pípání.
 • "Svět je plný tvarů" - rozlišování a pojmenování geometrických tvarů
 • "Krtek a pramen"- povídání s dětmi o důležitosti vody na Zemi, potřeby ji udržet čistou, vysvětlíme si koloběh vody, ochrana přírody všeobecně
 • Pobyt venku:
 • Navštívíme rybník, řeku či potůček nebo naši tůňku na zahradě MŠ, voda slaví totiž svůj svátek a to již 22.března, proto ji půjdeme pozdravit a řekneme si, proč je pro nás vlastně tolik důležitá a proč bychom měli zdroje vody zachovávat čisté
 • Sběr přírodnin pro výtvarné a jiné činnosti
 • Všímat si znaků jara, pozorovat změny v přírodě vlivem počasí, co vše je součástí přírody a co vytvořil člověk
 • Hry na zahradě MŠ, spontánní hry.
 

Básně
Sněženka
Táta včera na venku, našel první sněženku.
Vedle Petrklíč, zima už je pryč.

 

Zimo, zimo, táhni pryč
Zimo, zimo táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič!
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory za ty lesy –
až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.

 

Pohybové hry/hudebně pohybové

Travička zelená – do rytmu písně v kruhu taneční krok, demonstrujeme píseň, leh – lehnu, sed – sednu a opět taneční krok

"Území zimy a jara" – pohybová hra, kde děti musí pohotově reagovat, předvádět a zařazovat se do správného ročního období

"Zajíček ve své jamce"– hra zajíček v své jamce, sedí sám …… střídání dětí v roli zajíčka

 

Písně
Na jaře
Kropenatá slepice
Když jsem husy pásala

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz