Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková

                           Bc. Romana Veselková

                           Michaela Částková

                           asistent pedagoga: Karolína Suchá

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 576

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.    

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

- v týdnu od 2.9. - 13. 9. 2019 (dle potřeby i déle) si paní učitelky zjišťují možnosti a zkušenosti dětí v kolektivu (= odborné pozorování dětí paní učitelkou).

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Zase jsme spolu

Charakteristika tématu: usnadnit dětem adaptaci, pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dospělých, rozvíjet sebeobslužné dovednosti a návyky, poznatky o vlastním těle

 

Hry na téma kamarádství, školka, na procvičení jmen dětí

Na kolečko

Půjdem se skřítkem do kola. Šli jsme se skřítkem do kola.

Dej pozor, koho zavolá! Dej pozor, koho odvolá!

Málo nás, málo nás. Hodně nás, hodně nás.

Pojď,...., mezi nás. Jdi teď,...., pryč od nás.

 

Kamarád

Kamarád, kamarád, to je ten, kdo mě má rád.

Pomůže mi, poradí, po vláskách mě pohladí.

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

Pomůžu mu, poradím, po zádech ho pohladím.

Všichni jsme tu kamarádi, protože se máme rádi.

 

Kdo tu s námi dneska je?

Kdo tu s námi dneska je?

Jakpak on se jmenuje?

Kdo tu je, kdo tu je, řekne, jak se jmenuje.

 

Básnička s pohybem

V jedné škole opičí, všichni se jen opičí.

Dívej se, co dělají, třeba takhle poskakují,

za uchem se drbají,

očičkama mrkají,

na koberec lehají,

do nohou se plácají,

do podlahy dupají,

do kolečka běhají,

na koberec sedají..

 

Dobrý den

Dobrý den, dobrý den

dneska máme krásný den. (ruce do vzpažení V)

Ručičky jsou na tleskání (tleskáme)

a nožičky na dupání. (dupeme)

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem. (kroutíme hlavou NE, NE)

 

Říkadlo s pohybem Protahovací

Posadí se hodná holka, posadí se hodný kluk. Na bobečku sedí holka,

Teď si všichni pěkně lehnou, leží tiše, ani muk! na bobečku sedí kluk.

Na zádíčkách leží holka, na zádíčkách leží kluk. Teď na špičky vytáhnou se,

Teď na bříško překulí se, leží tiše, ani muk! zvednou ruce, ani muk!