Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Michaela Rubková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

1.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pod jednou střechou"

 

Charakteristika tématu

 • snaha usnadnit dětem adaptaci, sžít se s kolektivem dětí i dospělých – rozvíjet vztahy, uvědomit si sám sebe, své potřeby, pocity
 • děti se seznamují s pravidly, s provozem a chodem v mateřské škole, zaměřujeme se na sebeobsluhu, samostatnost, stolování, hygienu
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • seznámit se se jmény nových kamarádů, se značkami, se jmény paní učitelek, s prostorami třídy i budovy školy (umývárna, WC, šatna, ostatní třídy, ložnice, cvičebna, kuchyně)
 • seznámit se s pravidly třídy a vytvářet nová, dle nahodilých situacích
 • činnosti navazující vztahy mezi dětmi – hry námětové (na rodinu, na kuchaře, na dopravu), psychomotorické hry
 • zapojit nové děti do kolektivu, seznámit je s centry her ve třídě, s uspořádáním hraček, správnou manipulací s nimi, úklid na určené místo
 • společenské kolektivní hry – Na kamarády, Na školku, Kdo se ztratil?, komunikace s maňásky, četby příběhů, prohlížení knih
 • rozvoj komunikativních dovedností mezi dětmi, dětmi a dospělýmizpěv jednoduchých popěvků, známých dětských písní
 • procvičování jednoduchých čtyřverší, říkadel a básní, hry na tělo
 • odloučit se na určitou dobu od blízkých, být aktivní i bez jejich opory
 • zvládat sebeobsluhu, uplatňovat základní kulturně hygienické a preventivní návyky (starat se o osobní hygienu, přijímat potravu a tekutiny, umět stolovat…)
 • navazovat kontakty s dospělým, kterému je svěřeno do péče, překonat stud, komunikovat s ním vhodným způsobem, respektovat ho.
 

 

Pohybové hry

Ať jsi holka nebo kluk, uděláme spolu kruh,

naučím tě chodit, stát, pojď si s námi, pojď si hrát.

Když je dobrá nálada, najdeš si kamaráda.

Zatleskej a zadupej, kamarádům ruku dej.

 

Uvítací říkanka

Dobré ráno, krásný den,

začneme den s úsměvem,

pustíme sem čerstvý vzduch,

v zdravém těle zdravý duch.

Stoupneme si vedle sebe, pohladíš mě a já tebe.

Za ruce se chytíme, do kolečka chodíme a pak si něco povíme…

 

Písně

seznamovací píseň - Jak se jmenuješ, my se na to ptáme - Já jsem Anička - My ti zatleskáme


Pobyt venku

procházka do blízkého okolí MŠ – pozorování rozmanitosti přírody, co se změnilo v okolí MŠ

bezpečné přecházení vozovky po vyznačených přechodech

při přípravě na pobyt venku správně poznat svoji skříňku, oblečení,

udržovat pořádek ve svých věcech, samostatnost při oblékání i svlékání

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá