Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková

                           Bc. Romana Veselková

                           pedagogická podpora: Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 576

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.    

 

6.IB: Se skřítky do světa

 

Část IB: Oslava dětí u Zvonečkové víly

Charakteristika tématu: umět prožívat a prohlubovat vztahy mezi dětmi; vyrovnat se s případným neúspěchem; vytvářet povědomí, že děti z celého světa – bez ohledu na barvu pleti, vyznání, národnost, jsou si podobné

 • prohlížení encyklopedií s danou tématikou, omalovánky dětí různých typů pleti (pojmenovat národnost), omalovánky dětských obličejů (třídění)

 • skládání puzzlů mapy světa, přiřadit typy dětí na mapu podle toho, kde žijí

 • poznávání vlajek, vlajkové pexeso

 • oslava Dne dětí na školní zahradě Kosmický den s DJ Veselá Huba

 

 

Část IB: Elfové a luční květiny

Charakteristika tématu: rozšiřovat znalosti dětí o přírodě, poznat a pojmenovat hmyz na obrázcích i v přírodě, rozlišit hmyz – živočichy užitečné/ neužitečné, škodlivé, nebezpečné

 • prohlížení obrázků v knihách i encyklopediích, na kartách, v PC

 • výtvarné a pracovní činnosti na dané téma s využitím různých technik i materiálů

 • seznámení se životem v mraveništi (poslech příběhů Ferda Mravenec), s vývojovým stádiem motýla, mravence, žáby apod., vývojové puzzle

 • pozorování hmyzu v přírodě lupou

 • vytvoření pavučiny (sdělování přání, co se dětem líbí, co je jim příjemné/nepříjemné)

 • hádanky, říkanky, pohybové hry, písničky na dané téma

 

 

Část IB: Plavba na zeleném listě s Pramínkovou vílou

Charakteristika tématu: poznávat život lidí v dalekých krajích, některá exotická zvířat (odkud pocházejí, čím se vyznačují, zda jsou v ohrožení), seznámit se s podmořským světem

 • poznat a pojmenovat některé mořské živočichy, ukázat na mapě oceány a moře, kde žijí

 • výtvarné ztvárnění podmořského světa, chytání rybiček, hra Na rybáře, Na námořníky

 • stavba ZOO ze stavebnic, písnička V Africe

 • sledování dokumentů na youtube z podmořského světa i africké divočiny