Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková.

                          Bc. Romana Veselková.

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.    

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

 

Část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové.

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

- prohlubovat v dětech poznatky o podzimní přírodě (změny v přírodě vlivem počasí, přířazovat symboly - obrázky k podzimu, charakterizovat počasí)

- rozlišit a pojmenovat stromy jehličnaté, listnaté - přiřadit k nim plody a listy, plody lesa - houby jedlé x jedovaté

- sběr podzimních plodů - kaštany, žaludy

- poznat některá lesní a polní zvířata - vědět, jak se příravují na zimu a kde přezimují

- používání pojmů - před, nad, pod, první, druhý, poslední

- poznat a pojmenovat některé stěhovavé ptáky a ptactvo - které u nás přezimuje. Dokončit příběh: " Co by se stalo, kdyby..."

- orientace dětí v prostoru - let ptáčků, starší děti vpravo x vlevo.

 

Říkanky

Začarovaný les (s pohybem)

Drak (s pohybem)

Vítr

 

Písničky

Drak

Hádaly se houby

Prší, prší

 

Dramatizace pohádek

O třech medvědech

O budce