Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Naďa Lysáková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "Letní kniha dobrodružství"

 

Charakteristika tématu

 • umění těšit se z příjemných zážitků, bezostyšně vyjádřit své prožitky
 • prohlubovat zájem dětí o měnící se letní přírodu, poznat typické znaky léta, první letní plody seznámit se s ekosystémy (louka, rybník, řeka, les apod.) a jejich živočichy
 • poznávat cizokrajná zvířata, vodní (mořská) i suchozemská
 • rozloučíme se s předškoláky
 • slavnostně ukončíme školní rok.
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • prohlížení encyklopedií a obrazových publikací k danému tématu, umět vyhledávat potřebné informace
 • manipulační činnosti s plastovými zvířátky, tvorba ohrádek, modelová situace „ZOO“, vkládanky s exotickými zvířaty, rybolov, vývojová stádia (žába, motýl, včela, mravenec...)
 • vyprávění na základě vlastních zážitků a fotografií z dalekých zemí, přímé poznatky dětí z dovolené (suvenýry, drobné mince, obrázky – fotografie od moře), prohlížení mušlí, poslech šumění moře
 • grafické napodobování symbolů, tvarů čísel, písmen, vyhledávání určitých písmen, vkladové hry s písmeny, skládání slov z písmen, práce s literárními texty – poslech příběhů, pohádek, následné vyprávění slyšeného, rytmizace říkanek doplněné pohybem, „obrázkové čtení“, čtení obrázků zleva doprava, sledovat očima, předškoláci - umět tiskace napsat své jméno, poznat napsané své jméno, rozklad slov na slabiky, určit počet slabik ve slově, graficky zaznamenat
 • výtvarné a tvořivé aktivity na dané téma (ztvárnění ze života hmyzu – housenka, motýl, včela, pavouk, beruška....,vodní svět – i podmořský, exotická zvířata)
 • pohybové aktivity – chůze, běh, skoky, poskoky, lezení, změny poloh a pohybů na místě, míčové hry, turistika, překážkové dráhy, letní pohybové hry, zdravotní cviky a říkadla doprovázená pohybem
 • vytváření základů pro práci s informacemi
 • rozvoj pohybových schopností a zdokonalování dovedností v oblasti hrubé i jemné motoriky (koordinace a rozsah pohybu, dýchání, koordinace ruky a oka apod.), ovládání pohybového aparátu a tělesných funkcí
 • získání schopností záměrně řídit svoje chování a ovlivňovat vlastní situaci
 • rozvoj úcty k životu ve všech jeho formách
 • vytváření povědomí o vlastní sounáležitosti se světem, s živou a neživou přírodou, lidmi, společností, planetou Zemi.
 

Hádanky

Veliký je, navíc těžký,

všude musí chodit pěšky.

Dlouhý nos má jenom on.

Ptáte se kdo? Přece…(SLON)

 

Na stromech se ráda houpe,

banány si sama loupe.

Žije hlavně v Africe.

Kdopak je to?...(OPICE)

 

Pro svou hřívu stal se král,

každý se ho totiž bál.

Tak hlasitý strašný řev,

umí totiž jenom……(LEV)

 

Silná kůže, samé šperky,

má rád bahno, louže, řeky.

Je to tuze tlustý hoch.

Ptáte se kdo? Přece....(HROCH)

 

Pohybové hry

"Chodíme kolem rybníka"

"Z vody do vody"

"Krokodýl" - s padákem

"Zakleté žabky"

 

Písně

„V daleké Africe"

„Proč? Proč? Proč?"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová