Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková

                           Bc. Romana Veselková

                           Michaela Částková

                           asistent pedagoga: Karolína Suchá

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 576

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků. 

 
 
6.IB: Se skřítky do světa

část IB: Plavba na zeleném listě s Pramínkovou vílou

charakteristika tématu: poznávat život lidí v dalekých zemí, některá exotická zvířata a mořské živočichy, místa odkud pocházejí, kde žijí, práce s mapou a globusem, umět graficky napodobit symboly, číslice, písmo

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- prohlížení obrázkových encyklopediích, obrázky moře, mořských živočichů, exotických zvířat

- výtvarné hry a náměty ze života v moři, sestavování mořského dna, obrazce zvířat a mořských živočichů

- početní hry s mušlemi, kamínky - třídění, přiřazování, určování počtu, vytváření skupin

- námětové hry na rybáře, stavba ZOO, lodí

- didaktická hra - co patří/nepatří do moře, pískové malby, přesypávání písku

- poslech pohádky O zlaté rybce, O rybáři

- pohybové hry - přilep hvězdici na ramena, krabí schovávaná

- hry s vodou 

 

Báseň s pohybem:

Jedna, dvě, jedna, dvě, kdo to dupe, kdo to jde? (stoupneme si na všechny čtyři a pomalu chodíme) 

Nos má jako hadici, jako konev kropící (uděláme chobot - jedna ruka se drží nosu a druhou provlékneme a máváme),

za hlavou má velké uši, ty mu ale pěkně sluší (rukama naznačujeme velké uši).

Je to slon, to se ví (zvedneme ruce nad hlavu a vyskočíme), náš kamarád tunový (tleskáme do rytmu).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová