Šikulové - 3. třída

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají:  

Michaela Rubková

Šárka Pochmanová

asistent pedagoga: Karolína Skavská

 

Třídní email: 

1ms.sikulkove@email.cz      

                  

Mobilní telefon třídy: 

702 226 576

 

TVP - Budem zpívat, kreslit si a hrát, společně svět poznávat

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků. 

 

3.IB: "Pod čepicí sněhu třpytí se zem"

část IB: "Tajemství kouzelné zimy"

 

Charakteristika tématu

 • V této části se děti seznámí s charakteristickými znaky zimy a společně si připravíme zajímavé pokusy. Děti poznají různé druhy zimních sportů, včetně jejich vybavení a budeme si vyprávět o důležitosti pohybu pro zdraví a prevenci proti úrazům. Budeme poznávat a pojmenovávat zimní oblečení. Nezapomeneme ani na lesní zvířátka, ta která se na zimu uložila k zimnímu spánku i na ta, která běhají po lese i v zimě. Děti si připomenou, jak pomáháme ptáčkům, kteří nás neopustili a zůstali u nás i v zimě
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • výtvarné činnosti – práce s netradičními materiály – sůl, běloba, vata, zmizík, dřevo, kůra dřeva, seno – výrobky s tématikou zimy, zimního oblečení, krmítek, zvířat a zimních sportů
 • pokusy – rozpustnost, mrznutí, malování barvou do sněhu při pobytu venku
 • zpěv a rytmizace písní- píseň „Jedna koule, druhá koule, třetí koule", „Sněží, sněží, mráz kolem běží", „Bude zima, bude mráz", „Huboval vrabčák na zimu", „Jaro léto, podzim, zima"
 • hra na dětské hudební nástroje – ozvučná dřívka, bubínek, triangl..
 • rozhovory na téma zima – proč v zimě Zem odpočívá, zopakujeme si, jaká zvířata se uložila k zimnímu spánku, které ptáky u nás v zimě potkáme, co dělají zvířátka v zimě
 • zimní počasí, jak se v zimě přizpůsobují lidé, jak zvířata
 • zimní oblečení – rozdělování, pojmenování druhů oblečení
 • zimní sporty – práce s obrázky a PC, rozhovory na téma zimní sporty- co dělají děti se svými rodiči- lyžují, jezdí na bruslích apod.
 • pohybové aktivity- Zdravotní a protahovací cviky s motivací zima Cvičení ve družstvech- „Zimní olympiáda“- klouzání, přitahování po lavičce, hod koulí, lyžování na papírových lyžích
 • pobyt venku:
 • krmení ptáčku v krmítkách na školní zahradě i v parku - obtiskování stop, částí celého těla do sněhu, jdi po stopě kamaráda bobování,
 • klouzání, hry na sněhu a se sněhem, stavění ze sněhu, tvoření koulí
 • házení na cíl - hry na sněhu koulovíní, hod na cíl - zimní sporty – bobování, lyžování - pozorování fyzikálních jevů- vznik ledu, tání, praskání ledu, rampouchů, malování na sníh.
 

Pohybové hry

„Mrazík"

 „Na dva mrazy" - honička s pravidly, cvičení prostorové orientace, cvičení a koulovaná s papírovými koulemi

 

Básně

Zima

Cupy, dupy, cupy, dupy,
zima stojí u chalupy.
Vezmeme si rukavice, sáně, boby a čepice,
vyběhneme rychle ven, na sněhu se zahřejem.

Vraní zpráva

Nese vrána novinu - chystejte se na zimu!
Zavřete se na petlice, bude pěkná metelice.
Schovejte se do chaloupek, ať vám není vidět chloupek.
A tak všechna zvířátka, utíkala za vrátka.

Sněhuláček

Sněhuláček, panáček /říkadlo s pohybem - ruce vykrouží sněhuláka/
Sněhuláček, panáček má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky, na kabátě knoflíky.
Stojí venku, stojí bos, červený má z mrkve nos.

 

Písně

Sněží, sněží
Obrázky na okna maluje mráz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá