Šikulové 

 

Třída Šikulové se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na výtvarné činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Naďa Lysáková

                           Bc. Romana Veselková

                           pedagogická podpora: Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 576

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Šikulové v Království barviček

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.    

 

4.IB: Sluníčková víla se probouzí


Část IB: Probouzení se skřítkem Pukavečkem Zeleným

charakteristika tématu: seznámit děti se změnami v jarní přírodě, vlivem počasí na přírodu (první jarní květiny, přílet ptáků, probuzení živočichů ze zimního spánku, s domácími zvířaty a jejich mláďaty), vytvořit koutek živé přírody, výsev semínek, pozorování rychlení větviček, péče o rostlinky, vynášení Morany, společné prožití Velikonoc.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy: 

 

- podle obrázků umět pojmenovat a charakterizovat počasí, vyjmenovat některé znaky jarní přírody, vytvoření kalendáře počasí

- poznat a pojmenovat první jarní květiny - hry: Barevná louka, Jak rostou květiny, Jaro našlo kytičku

- poznat a pojmenovat některé ptáky, kde a jak staví hnízda, pozorování v přírodě, poslech hlasů

- poznat a pojmenovat známá domácí zvířata a jejich mláďata, jeich užitek, kde žijí, čím se živí

- vyprávění o svátcích Jara, zdobení vajíček, výroba dekorací, koledy, básničky

- porovnávání, třídění, řazení, vytváření dvojic, předložkové vazby, počet v rozsahu 1 - 6, vpravo, vlevo, popis obrázků, skládání dějové posloupnosti.

 

 

 

Říkanky

 

Velikonoční koleda

Hody, hody, doprovody, já jsem malý zajíček,

utíkal jsem podle vody, nesl košík vajíček.

Potkala mě Koroptvička, chtěla jedno červené,

že mi dá lán jetelíčka a já říkal: Ne, ne, ne.

Na remízku mezi poli, mám já strýčka králíčka,

tomu nosím každým rokem, malovaná vajíčka.

 

Sněženka

Pod peřinkou spinkají, mnoho času nemají.

Jejich bílá hlavička, chce si užít sluníčka.


Říkanka s pohybem

Haló, všichni vstávejte! (stoj + ruce k puse a zavoláme)

jaro opět vítejte. (stoj + máváme rukama)

Celou zimu jste jen spali, (stoj + ruce u hlavy = spíme)

protáhněte svoje svaly. (stoj + protahujeme se)


Zima

Zimo, zimo, táhni pryč, nebo na tě vezmu bič!

Odtáhnu tě za pačesy za ty hory, za ty lesy.

Až se vrátím nazpátek, svleču zimní kabátek.


Písničky

 

Na jaře, na jaře

Chocholatá slepička

V zahradě na hrušce

Típ, típ, típ, vrabec vrabce štíp

Když jsem já sloužil