Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Soňa Šrámková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

4. IB: Skřítkova víla se probouzí

 

Část IB: Probouzení se skřítkem Pukavečkem Zeleným

Charakteristika tématu: všímat si změn v jarní přírodě, poznat a pojemovat některé jarní květiny, přílet ptáků, poznat zvířata a jejich mláďata.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- znaky příchodu jara, počasí, změny v přírodě

- skládat rozstříhané obrázky jarních květin

- hledat a porovnávat rozdíly mezi jednotlivými květinami

- všímat si probouzení přírody při pobytu venku, všímat si rozkvétajících květin a keřů

- pokusné urychlení větévky v teplém prostředí - vypučení pupenu

- zkoumání lupou, mikroskopem - květiny z venku, pupenu, vnímání našemi smysly

- pojmenovat domácí a hospodářská zvířata a jejich mláďata

- čím jsou hospodářská zvířata prospěšná pro člověka

- grafomotorické cvičení - cesty příletu ptáků z teplých krajin 

- porovnávání zvířat dle velikosti podle skutečnosti

- povídání o Velikonocích - malování vyfouknutých vajíček.

 

 

Říkanky:

 

Zajíček

Skáče zajíc, hopky, hopky, přes dvě louže, přes dvě kopky.

Koukněte se - zmizel v lese, zbyly po něm, jenom bobky.

 

 

Sluníčko

Sluníčko se probudilo, paprskama zasvítilo,

pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky.

To vše udělalo jen, aby mělo hezký den.

 

 

Sněženka

Sotva sněžit přestane, Sněženka si přivstane.

 

Na Petrklíč zavolá, vyrostou tu dokola.

 

 

Písničky:

 

Travička zelená

 

Uvijíme věneček (s pohybem)