Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

1.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: Pod jednou střechou"

 

Charakteristika tématu

 • děti se seznamují s pravidly, s provozem a chodem v mateřské škole, zaměřujeme se na sebeobsluhu, samostatnost, stolování, hygienu
 • snaha usnadnit dětem adaptaci, sžít se s kolektivem dětí i dospělých-rozvíjet vztahy, uvědomit si sám sebe, své potřeby, pocity
 • v popředí bude také snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, bezpečné, kde se budou cítit dobře
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • budeme se seznamovat s pravidly třídy i za pomocí obrázků
 • budeme si říkat, co je správné a co špatné (uklízíme hračky, nebo je necháme ležet na zemi…)
 • budeme se seznamovat s pravidly kamarádství: 
 • kamarádi se nehádají a nekřičí na sebe, ale domluví se
 • kamarádi znají kouzelná slovíčka – PROSÍM, DĚKUJI
 • kamarádi se neposmívají ostatním kamarádům, ale pomáhají slabším
 • kamarádi si navzájem pomáhají a spolupracují
 • kamarádi se k sobě chovají kamarádsky
 • nabídka pohybových her, her na seznámení s novými kamarády, se svou značkou, s paními učitelkami za pomoci míčku
 • "Vláček po školce" - budeme poznávat prostory naší mateřské školy
 • "Muzikanti" - vtáhnout děti do her za pomoci hudebních nástrojů - poznáváme hudební nástroje, smyslové hry.

 
Pohybové hry
 
"Jógové kartičky" – k rozehřátí nebo samotné rozcvičce
 

 

 
Básně
 
Kamarád/uvítací ranní báseň
 
Kamarád, kamarád, to je ten koho mám rád.
Pomůže mi, poradí, po tváři mě pohladí.
Všichni jsme tu kamarádi,
a proto se máme rádi.
 
 
 
Píseň
 
Jsme kamarádi
 
 
 
Pobyt venku
 
- budeme děti seznamovat s prostředím školní zahrady a blízkého okolí (lesopark Bohemia..)
- poučení o bezpečnostních pravidel při pobytu venku, použití náčiní, správná chůze ve dvojici v řadě, na co dáváme pozor při vycházkách, jak přecházíme silnici apod.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá