Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Mgr. Nikola Tomášková

                           Soňa Šrámková

                           Jindřiška Vorlová

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

1.IB: Skřítkové a víly v podzimním království

část IB: Překvapení u Bábrlinky Houbové

charakteristika tématu: budeme klást důraz na základy matematických pojmů, všímat si svého okolí a jejo změň - buď vlivem počasí, nebo lidské činnosti. Manipulace s přírodním materiálem, vytvářet pozitivní vztah k přírodě.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- budeme si povídat o znacích podzimu - opadává listí, barvy listí, změna počasí

- poznat a pojmenovat některé houby, listnaté a jehličnaté stromy - jejich plody, listy

- jakou lidskou činností můžeme pomoci zvířatům na zimu? Jaké ze zvířat se připravují na zimní spánek?

- čím lidé přírodě a zvířátkům škodí?

- odlet některých ptáků na zimu - proč od nás odlétají, kdy se vracejí a proč?

- povedeme konverzace "co kdyby?" - předkládat vlastní nápady, řešení, přijít si sám na řešení

- klást důraz na odpovídání celou větou

- určování předložkových vazeb, určování množství, určování řadových číslovek - první, druhý, poslední

- orientace zleva doprava - řada obrázků, obrázkové čtení.

 

 

Básničky:

 

Houby

Když jsem šel z hub, ztratil jsem zub,

našla ho Johana s dlouhýma nohama.

Já na ní dup: Dej sem ten zub, nebo ti vytrhnu z drdolu chlup.

 

 

Foukej větříčku

Foukej, foukej, větříčku, shoď mi jednu hruštičku.

Shoď mi jednu, nebo dvě, budou sladké obě dvě.

 

Semínko (s pohybem)

Když semínko zasadím, do dřepu se posadím.

Sepnu ruce, vcukuletu,mámo koukej, já ti kvetu.

 

Déšť

Ententýky, děšť veliký, zabubnoval na deštníky.

Zabubnoval na střechu, jako pěsti ořechů.

 

Písničky:

 

Podzimní čarování

Pastelky

Máme draka

Prší, prší