Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)

                                Soňa Šrámková

                                Jindřiška Vorlová

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

S úsměvem jde všechno snáz

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

1.IB: Mé místo na Zemi

2.část IB: „Pošli to dál“

 

Charakteristika tématu:

V této části se zaměříme na vzájemné vztahy a komunikaci. Budeme se seznamovat s pojmy jako je rodina, láska, kamarádství, přátelství a prohlubovat vzájemné vztahy mezi dětmi. Budeme pojmenovávat předměty a činnosti, které nás obklopují i s jejich praktickým používáním. Zařadíme vhodné psychomotorické hry, hravou formou si společně zopakujeme jména kamarádů, paní učitelek, poznat svoji značku, skříňku. Procvičíme si říkadla, písničky a pohybové hry. V popředí bude také snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, bezpečné, kde se budou cítit dobře.

 

Vzdělávací nabídka:

Smyslové a psychomotorické hry

Konstruktivní a grafické činnosti

Hudební a hudebně pohybové hry – činnosti

Artikulační, řečové a sluchové hry

Sociální a interaktivní hry, hraní rolí, dramatické činnosti

 

Pohybové hry:

„Když si kamarád, tak pojď si s námi hrát“

„Magnet“

„Slepíme se k sobě spolu…“

 

Básničky:

„To jsou prsty, to jsou dlaně,

mýdlo s vodou patří na ně.

A po mýdle dobré jídlo,

a po jídle zase mýdlo“

 

„Mám dvě ouška k naslouchání,

mám dvě očka na koukání,

mám dvě nožky na běhání

a dvě ručky na hlazení“

 

Písničky:

„Podzimní čarování“

„Jsme kamarádi“

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová