Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

3.IB: "Pod čepicí sněhu třpytí se zem"

část IB: "Tajemství kouzelné zimy"

 

Charakteristika tématu

 • zaměříme se na změny v přírodě v zimním období, vyzdvihneme důležitost odpočinku a klidu pro přírodu, Zemi i pro všechny obyvatele Země
 • jak chránit své zdraví v období zimy – jak se správně oblékat, jak se bezpečně pohybovat na vycházkách, jaké aktivity „radovánky“ můžeme v zimě zažít + sporty všeho druhu
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • výroba kalendáře na měsíc leden – společná práce dětí
 • nakreslí dáreček, který dostaly od „Ježíška" - který jim udělal největší radost
 • „Stromy pod závojem sněhu" - děti nakreslí alespoň 2 holé stromy na bílou čtvrtku – na stromy a vytvoření pozadí sněhu využijí tenkou vrstvu ubrousku, který budou trhat dle potřeby a lepit na místa, kde bude sníh, nebo mráz – poté modrými vodovými barvami lehce zapustí barvu do kapesníčků
 • „Hrátky s barvičkami"  - na modrou čtvrtku uděláme kaňky bílou temperou (můžeme přidat i tmavě modrou, pokud bude podklad světlý), papír přehneme na půl – počkáme až se barvy spojí a po odkrytí budeme v různých skvrnách a obrazcích hledat nápad pro dokreslení obrázku (záleží jen na fantazii dětí, co v různých tvarech rozpoznají)
 • zopakujeme si charakteristické znaky zimy – příchod nového měsíce leden – za využití obrázků
 • otázky k tématu – „Jak si chránit zdraví v zimním období? Proč nemůžeme venku chodit v tričku? Co je pro naše zdraví důležité? Proč máme v tomto období dbát zvýšené bezpečnosti při pobytu venku? Jaké aktivity venku můžeme vykonávat a na jaké se nejvíce těšíme? Zopakujeme si činnosti, kterými člověk může v zimě přírodě pomoci? Jaká zvířátka jsou v zimním spánku? Proč příroda nerozkvétá a kdy se vše probudí?"
 • třídění obrázků se znaky zima x podzim + popis obrázků „Co vidím?" – starší děti – kladen důraz na vyjadřování, odpovídat celou větou
 • soutěž v oblékání – každé z dětí si do třídy přinese dle pokynu paní učitelky druh oblečení – nejlépe rozdělit děti dle věku (podobné sebeobslužné dovednosti) – na signál se děti musí do oblečení co nejrychleji obléknout (především správně)
 • „Rukavice“ - děti si ze skříňky přinesou svou rukavici a položí ji na zem do třídy – paní učitelka je pak všechny posbírá a zpřehází – úkolem je, poznat a najít svou rukavici
 • práce s lupou – sledování rozmanitosti vloček (pobyt venku)
 • pokus – co roztaje dřív? 2 menší nádobky – v jedné necháme samotný sníh a do druhé na sníh nasypeme sůl – sledujeme, která dřív roztaje – po vyschnutí vody v nádobkách sledujeme lupou zbylé krystalky po soli
 • „Malování do sněhu"- pokus – každé dítě si přinese PET lahev (0,5l), naplníme je vodou smíchanou s temperami (každé dítě si vybere svou temperu) a venku si každý udělá svou barevnou cestu
 • třídit dle kritérií – sporty zimní x letní x přes celý rok můžeme vykonávat
 • rozklad slov na slabiky, určit počet slabik za pomoci vytleskáváním
 • starší děti - poznat slova rozdělené na hlásky – L-Y-Ž-E → lyže
 • předložkové vazby – pokládat obrázky nad, pod, vedle – starší děti vlevo x vpravo apod.
 • Pobyt venku:
 • všímat si změn v přírodě a v blízkém okolí
 • sledovat dění u krmítek – nasypat ptáčkům zrní
 • poznáváme vlastnosti sněhu – poté si o něm budeme povídat - „Proč se sněhová koule rozpouští pomaleji, když máme rukavice a rychleji na holé ruce? Jak se utvoří led? Kdy led roztává? Co může být z ledu?“
 • sledujeme stopy ve sněhu.
 
 
Pohybové hry
 
„Jak se tváří mráz?" – děti se volně pohybují za pomoci říkanky: „Kdopak zamknul kaluže? Mráz. Ten za to vždy může! Ukaž mraze svoji tvář! Jakpak asi vypadáš?“ – po dokončení říkanky paní učitelka zahraje na triangl a ukáže na jedno z dětí, které se zašklebí a ostatní děti výraz napodobí
 
„Fouká, sněží" - děti se pohybují po třídě – poté co uslyší zvuk trianglu zpozorní a paní učitelka řekne fouká, nebo sněží a děti pokyn znázorňují pohybem (fouká – nakláníme se zleva doprava, ruce rozpažíme, sněží – ruce vzpažíme a pomalým pohybem upažujeme a hýbeme prstíky)
 
„Lyže" - sportovní náčiní v tělocvičně – napodobují pohyb jako při lyžování
 
 

 

Básně
 
Mráz (s pohybem)
 
Už je tady zima zas,            (hlava na zemi, ruce podél těla, sed na patách -> pomalu zvedat do sedu)
do tváří nás štípe mráz.       (klek -> štípneme se do tváří)
 
Venku sněží, chumelí,          (do stoje spatného -> ruce vzpažit a pomalu do upažení kmitat prstíkama)
nezůstaneme v posteli.        (naznačujeme hlavou NE -> otáčíme dlaně na stranu)
 
 
Budeme si venku hrát,        (otočení kolem své osy)
lyžovat a sáňkovat.            (napodobujeme pohyby)
 
Venku snížek padá,
na hlavu i záda.                 (do dřepu -> chytneme se za hlavu -> leh na záda)
 
 
 
Písně
 
Sněží, fouká
Na okna obrázky maluje mráz
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá