Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

5.IB:"Země v jarním kabátku"

část IB: "Nech brouka žít"

 

Charakteristika tématu

 • vedeme děti k citlivosti k živé i neživé přírodě
 • všímáme si rostlin, živočichů /domácí a hospodářská zvířata, mláďata
 • život u rybníka, na louce
 • Den Země (22.dubna)
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Zvířata a jejich mláďata, život u rybníka, na louce:
 • poznat a pojmenovat hospodářská, volně žijící a domácí zvířata, jejich mláďata – podle obrázku správně přiřadit
 • popíšeme si stavbu těla u jednotlivých zvířat, jejich vzhled (peří, chlupy, štětiny)
 • určovat rozdíly mezi dvojicemi zvířat - jelen x medvěd, koza x kráva apod.
 • tvoření zdrobnělin, rozklad slov na slabiky, starší děti určí počet tlesknutí, přirovnávání – charakteristika zvířat
 • orientace v řadě obrázků – první, poslední, předposlední, sledovat očima zleva doprava
 • děti budou hledat po třídě obrázky zvířat, hmyzu – samy si zvolí, koho chtějí hledat
 • obrázkové čtení (mláďata)
 • „Co by se stalo, kdyby..?“ rozhovory na dané téma „Co by se stalo kdyby kačer neměl křídla? Co by se stalo, kdyby kravička neměla vemena?“ aj.
 • třídění zvířat žijících u vody, na louce, v trávě, správné pojmenování, poznání, práce s demonstračními obrázky
 • správné skloňování názvu zvířat podle počtu: „Viděl jsem dvě kuřata, pět kuřat, jedno kuře“, za pomoci barevné kostky s počty puntíků
 • pro starší děti - „Co je to?“ - děti leží na koberci jako když spí, domluvíme si hlásku, která je probudí. Předříkáváme různá slova (domácí zvířata, hospodářská). Jestliže dítě uslyší slovo, ve kterém je domluvená hláska, posadí se, vyskočí. Polohu hlásky především na začátku slova, můžeme střídat i jako koncovou hláskou – obtížnost podle skupiny dětí
 • „Jsem dospělý, nebo malý?“ - dítě pohybem předvádí libovolně vybrané zvíře a doplní zvukem – buď hlasem hlubokým (dospělý), nebo tenkým (mládě) a ostatní děti poznávají o jaké se jedná zvíře
 • modelace jednotlivých zvířat
 • skládání stavebnice "salaš"
 • Den Země (22.dubna)
 • společné dny radosti - "Den Země"
 • společná kresba dětí ke Dni Země "Naše planeta"
 • připomeneme si, jak je příroda kolem nás důležitá, jak ji máme chránit, co je špatné a jak člověk může naší Zemi pomoci (třídění odpadů, správné chování v lese, neodhazovat odpadky na zem apod.)
 • zopakujeme si koloběh vody v přírodě, proč je voda důležitá a pro koho? Co by se stalo, kdyby vymizela voda? Lesy?
 

Básně

Zvířátka

Slepičko kdákalko, kuřátko voď. (chodit malými krůčky jako slepičky v podřepu)

Husičko kejhalko, s housaty choď. (chodit kolébavou chůzí v podřepu)

Huňatá ovečko, bílé jehňátko hlídej. (stát ve stoji roznožném, ruce v bok a hýbat trupem na strany)

Strakatá kravičko, mlíčko telátku dávej. (ruce mít jako růžky na hlavě a hýbat hlavou) Koníčku běloušku, hopsej, běž, (poskakovat v cvalu s rukama v bok)

s hříbátkem pro oves pojedeš. (sednout na zem, ruce nohy lehce do vzduchu, na zemi je jen

zadeček)

 

Kvočna

Za stodolou pěkně stranou trávníček je huňatý. Tam si hraje na pípanou hodná kvočna s kuřaty.

 

Písně

Tři housátka

 

Pohybové hry

"Zvířátka" - napodobování zvířat pohybem s doprovodným zvukem zvířat – domácích, hospodářských, žijících ve vodě – žába, kuňkání, hmyz -  čmelák – bzučení aj.

„Honzo vstávej, kolik je hodin?“ - 5 slepičích (malé krůčky), 3 medvědí (velké kroky)

„Kuřátka“ - děti kolíčkama (zobáčky) sbírají zmuchlané papírky do tvaru zrníček

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová