Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Soňa Šrámková

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

3. IB: Vyprávění Babky Papričky

 

Část IB: Vyprávění Babky Papričky

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- seznámení s klasickými pohádkami

- sledování příběhů dle obrázků, sestavení děje za pomoci obrázků dle časové posloupnosti

- určování řadových číslovek - první, druhý, třetí

- určování velikostí - malý, velký, největší, nejmenší

- poznat a pojmenovat části lidského těla a jejich funkce

- získat povědomí o způsobech ochrany zdraví - hygiena osobní i duševní

- důležitost pohybu a vitamínů

- rozvíjet psychickou i fyzickou zdatnost

- vytvoření povědomí o mezilidských morálních hodnotách - hry zaměřené k poznávání a rozlišování různých společenských rolí

- dentální hygiena v mateřské škole.

 

 

 

Říkanky

 

Princeznička na bále

Princeznička na bále, poztrácela korále.

Její táta mocný král, Honzíka si zavolal.

"Honzíku, máš na mále, přines nám ty korále".

Honzík běžel na horu, vykopal tam bramboru.

"Větší už tam neměli, snědli je už v Neděli".

 

Král

Král se na trůn posadil, korunu si nasadil.

Rozhlížel se do všech stran - sem, tam, sem tam.

Na všechno se podíval.

 

Říkanka s pohybem (zrychlování tempa)

 

Hlava, ramena, kolena, palce.

 

Dramatizace pohádky

 

O řepě

Budka

O Koblížkovi

 

Píseň s pohybem

 

O Šípkové Růžence