Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)

                             Soňa Šrámková

                            Jindřiška Vorlová

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

3.IB: Vyprávění babky Papričky

část IB: Vyprávění babky Papričky

charakteristika tématu: získat povědomí o svém vlastním těle - poznat a pojmenovat části lidského těla, poznat některé důležité orgány a jejich funkce, získat povědomí o důležitosti pohybu, vitamínů a stravovacích navyků, pohádky

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- rozvíjet hrubou i jemnou motoriku - grafomotorické prvky dle věku dětí, poskoky na jedné noze, přeskočit nízkou překážku sounož a snožmo, kutálet míčem, házet, chytat - v tělocvičně za pomoci různorodého náčiní

- složit obrázek postavy z několika částí dle předlohy

- puzzle na dané téma

- poznávat všemi smysly

- námětové hry - na lékaře, kuchaře

- jaké potraviny jsou pro naše tělo přínosné a jaké ve velké míře našemu tělu škodí - třídění

- poznávat hmatem geometrické tvary, materiály

- práce s pet víčky, obručemi - skládání postav, jejich obličejů

- hudebně pohybové činnosti - spontánní tanec dle písně, cvičení dle videa pro děti

- jak se oblékat dle aktuálního počasí, přiřadit charakteristické znaky k ročním obdobím

- orientace v blízkém okolí, jak předejít nebezpečí, které může nastat

- poslech klasických lidových pohádek, rozlišit dobro od zla, popis pohádkových postav - vlastnosti

- pohádky s poučením

- hra na divadlo, obličejem vyjádřit emoce - smutný, šťastný, naštvaný apod.

- dramatizace pohádek

- hádanky o pohádkových postavách

- karneval.

 

Básně:

 

Zima (s pohybem)

Cupy, dupy, cupy, dupy,

zima stojí u chalupy.

Vezmeme si rukavice, sáňe, boty a čepice.

Vyběhneme rychle ven, na sněhu se zahřejem.

 

Hastrman (s bubínkem)

Hastrmane, tatrmane, dej nám kůži na buben!

Budeme ti bubnovati, až vylezeš z vody ven.

 

Káča

Jedna Káča, dvě Káče, pekly spolu koláče.

Jedna si je spálila, druhá si je chválila.

 

Hry:

Šimon řekl

Hlava, ramena, kolena, palce

 

Dramatizace pohádek:

O veliké řepě

Boudo, budko

- využití kostýmů - tvorba pohádky dle dětí

 

Píseň:

Pohádka tralalá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová