Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Soňa Šrámková

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

1. IB: Skřítkové a víly v podzimním království

 

Část IB: Návstěva v zahradě u Stromovouse

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

- pozorovat ovoce, zeleninu všemi smysly - přímé prožitky

- povědomí o významu péče o čistotu, zdraví, aktivního pohybu a zdravé výživy

- pozorovat rozpůlené ovoce - co se stane, pokud nebude v chladu - pozorovat i za pomoci mikroskopu, lupy

- získat povědomí o tom, kde ovoce a zelenina roste - její zpracování

- dokreslovat rozpůlené ovoce a zeleninu - ovládat koordinaci ruky a oka

- uvědomovat si vlastní tělo - zvládnout jemnou motoriku, vědomě napodobit jednoduchý pohyb dle vzoru a  přizpůsobit jej dle pokynu

- seznamovat se s místem a prostředím, ve kterém žijeme - všímat si přírody, stromů, kolem nás

- prostorové pojmy - nad, pod, vlevo, vpravo, uprostřed

- počet: 1 - 5.

 

Písně

Cib, cib, cibulenka

Travička zelená.

 

Říkanky

Brambora

Kutálí se ze dvora, takhle velká brambora. Neviděla, neslyšela, spadla na ní závora.

" Kam koukáš ty závoro?"

" Na tebe, ty bramboro. Kdyby tudy projel vlak, byl by z tebe bramborák!"

 

Něco je kulaté, něco je hladké, něco je kyselé, něco je sladké.

Hrášek je kulatý, čočka je hladká, zelí je kyselé, mrkev je sladká.