Dráčata

 
Třída  Dráčata se nachází v prvním patře budovy a je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti. 
Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.
O děti se starají : Lenka Holubová
                            Soňa Šrámková
.
 
Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:
 

                           Království Skřítečka hospodárníčka

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.
 
1. IB - Skřítkové a víly v podzimním království.
                          
Zase jsme spolu
Charakteristika tématu:
  •  usnadnit dítěti adaptaci
  •  pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dopělých
  •  rozvíjet sebeobsluhu a poznatky o vlastním těle 

Cílem učitelů je seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k druhému,osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému, osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti.

 

Říkejte spolu s námi

 

Dobrý den, dobrý den,

dneska máme krásný den.

Dobrý den, dobrý den,

dneska zlobit nebudem.

A hezky se na sebe usmějem!

 

Zpívejte s dětmi

 

Kočka leze dírou

Prší,prší

Pec nám spadla