Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Mgr. Nikola Tomášková

                           Soňa Šrámková

                           Jindřiška Vorlová

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

3.IB: Vyprávění babky Papričky

část IB: Vyprávění babky Papričky

charakteristika tématu: získat povědomí o svém vlastním těle - poznat a pojmenovat části lidského těla, poznat některé důležité orgány a jejich funkce, získat povědomí o důležitosti pohybu, vitamínů a stravovacích navyků, pohádky

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- rozvíjet hrubou i jemnou motoriku - grafomotorické prvky dle věku dětí, poskoky na jedné noze, přeskočit nízkou překážku sounož a snožmo, kutálet míčem, házet, chytat - v tělocvičně za pomoci různorodého náčiní

- složit obrázek postavy z několika částí dle předlohy

- puzzle na dané téma

- poznávat všemi smysly

- námětové hry - na lékaře, kuchaře

- jaké potraviny jsou pro naše tělo přínosné a jaké ve velké míře našemu tělu škodí - třídění

- poznávat hmatem geometrické tvary, materiály

- práce s pet víčky, obručemi - skládání postav, jejich obličejů

- hudebně pohybové činnosti - spontánní tanec dle písně, cvičení dle videa pro děti

- jak se oblékat dle aktuálního počasí, přiřadit charakteristické znaky k ročním obdobím

- orientace v blízkém okolí, jak předejít nebezpečí, které může nastat

- poslech klasických lidových pohádek, rozlišit dobro od zla, popis pohádkových postav - vlastnosti

- pohádky s poučením

- hra na divadlo, obličejem vyjádřit emoce - smutný, šťastný, naštvaný apod.

- dramatizace pohádek

- hádanky o pohádkových postavách.

 

Básně:

 

Zima (s pohybem)

Cupy, dupy, cupy, dupy,

zima stojí u chalupy.

Vezmeme si rukavice, sáňe, boty a čepice.

Vyběhneme rychle ven, na sněhu se zahřejem.

 

Hry:

Šimon řekl

Hlava, ramena, kolena, palce