Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Bc. Romana Veselková

asistent pedagoga: Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

5.IB: "Země v jarním kabátku"

část IB: "Nech brouka žít"

 

Charakteristika tématu

 • Všímáme si rostlin, živočichů /domácí a hospodářská zvířata, mláďata/ - pozorujeme růst rostlin/setí, klíčení, růst, sklizeň atd.
 • Pozorujeme jarní přírodu, její změny, všímáme si nového života a energie v přírodě
 • Seznámíme se s obdobím Velikonoc, tradice, zvyky - Pašijový týden/barevný týden před Velikonocemi
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Kognitivní oblast:
  Budeme si povídat o Velikonocích – co je k tomu spojené, lidové tradice, zvyky, znaky Velikonoc 
  Připomeneme, že se příroda celá probouzí a s ní i zvířata, hmyz, rodí se mláďata
  Obrázkové čtení (mláďata)
  Poznat a pojmenovat hospodářská, volně žijící a domácí zvířata, jejich mláďata – podle obrázku správně přiřadit
  Popíšeme si stavbu těla u jednotlivých zvířat, jejich vzhled (peří, chlupy, štětiny)
  Tvoření zdrobnělin, rozklad slov na slabiky, starší děti určí počet tlesknutí, přirovnávání – charakteristika zvířat
  Užitečnost hospodářských zvířat pro lidi (výrobky), jak se mají lidé správně chovat ke zvířatům a k přírodě, ve které společně žijeme, čím se zvířata živí, kde bydlí?
 • „Tichá pošta“ - děti sedí vedle sebe, poslední v řadě si vymyslí slovo (zvířete, hmyzu, záleží na tématu) a pošeptá ho vedle sedícímu dítěti. Postupně si šeptem posílají slovo až na začátek řady. První dítě vysloví slovo nahlas
 • Určit pravdivost x nepravdivost tvrzení - „Je pravda, že má zajíc krátké uši?“, „Je pravda, že má kravička modrou barvu?“ dále budeme Nacházet rozdíly mezi dvojicemi zvířat, nebo jejich podobu
  Pro starší děti - „Co je to?“ - děti leží na koberci jako když spí, domluvíme si hlásku, která je probudí. Předříkáváme různá slova (domácí zvířata, hospodářská). Jestliže dítě uslyší slovo, ve kterém je domluvená hláska, posadí se, vyskočí. Polohu hlásky především na začátku slova, můžeme střídat i jako koncovou hláskou – obtížnost podle skupiny dětí
 • „Co by se stalo, kdyby..?“ rozhovory na dané téma „Co by se stalo kdyby kačer neměl křídla? Co by se stalo, kdyby kravička neměla vemena?“ aj.
 • Jemná motorika, výtvarné a pracovní činnosti:
  Skládání zvířat podle velikosti, barev, různé deskové a společenské hry
  Spontánní tvorba dětí
  Modelace vybraného hmyzu
  Zkoumání lupou „hmyz" z plastu ve třídě
 • Pobyt venku:
  Všímáme si nadále změň v přírodě, změny počasí
  Poznáváme první jarní květiny o kterých jsme si v předešlém období povídali, opakujeme, poznáváme nové
  Pozorujeme život v trávě, v hlíně – pozorování lupou hmyz, brouky, mravence
  Míčové hry, využití odrážedel, kola, tvoření stanovišť na školní zahradě podle projektu „Cvičíme se Sokolem".
 
Pohybové hry
„Honzo vstávej, kolik je hodin?" - 5 slepičích (malé krůčky), 3 medvědí (velké kroky)
 
Napodobování zvířat pohybem s doprovodným zvukem zvířat – domácích, hospodářských, nebo hmyzu
 
 
Básně
Volám tě sluníčko
Volám tě sluníčko, haló, haló,
tepla je na světě málo, málo,
vylez a rozežeň mraky, mraky
a já ti pomůžu taky.
 
 
Písně
Jaro je tu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz