Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Bc. Romana Veselková

asistent pedagoga: Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

2.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pošli to dál"
 

Charakteristika tématu

 • Děti se seznamují s pravidly, s provozem a chodem v mateřské škole, zaměřujeme se na sebeobsluhu, samostatnost, stolování, hygienu
 • Budeme pozorovat a sledovat projevy, postoje, schopnosti, dovednosti, znalosti
 • Snaha usnadnit dětem adaptaci, sžít se s kolektivem dětí i dospělých-rozvíjet vztahy, uvědomit si sám sebe, své potřeby, pocity
 • V popředí bude také snaha vytvořit dětem příjemné prostředí, bezpečné, kde se budou cítit dobře
 • Stále dbáme na dostatečnou nabídku zajímavých podnětů a zážitků společně v mateřské škole
   

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Stavby dle vlastní fantazie z drobných materiálů (magnetická skládanka, barevné hříbečky apod.)
 • Spontánní tvoření dle volby dětí
 • „Můj kamarád" – obkreslování těla kamaráda a jeho dotváření dle fantazie
 • „Náramek přátelství“ – nastříhané, barevná brčka na 1cm délky – navlékání daných brček na gumičku, výroba náramku pro kamaráda
 • Objevování kouzel barev – zapouštění barev, míchání barev, nanášení barev pomocí různých technik apod
 • Skládání puzzle s vhodnou tématikou (rodina, postava)
 • „Boudo budko" – seznamovací hra, dramatizace (děti si z kostek vyrobí domeček a vyberou si své oblíbené zvířátko např. Anička kočička a poté na sebe volají a zvou se do domečku – „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá…?)
 • Komunikace v komunikativním kruhu – jak se chováme k někomu, koho máme rádi, vyprávíme si o sobě (jak se jmenujeme, kdo nás čeká doma, pro koho jsme důležitý, kdo nás má rád, koho máme rádi, co rádi děláme, co nás baví, co nám jde, co už umíme…)
 • „Jsme ve školce všichni kamarádi stejní?" - Porovnávání kamarádů podle velikosti – paní učitelka vybere 3 děti, postaví je vedle sebe -ostatní kamarádi je seřadí tak, aby byly od nejvyššího po nejmenšího
 • Posílání pohlazení v komunikativním kruhu na téma „Jak nám ruce pomáhají, co ruce nedělají?"
  Porovnávání velikosti dlaní – dvojice dětí budou naproti sobě, přiloží k sobě dlaně (kdo má delší prstíky)¨, společně spočítají kolik máme prstů a správně si je pojmenujeme - hry s prsty – spojování jednotlivých prstů k palci- masáže ve dvojicích – malování na záda kamaráda
 • Hra pro rozvoj zrakového vnímání a zrakové paměti – ve školce bylo uklizeno, a když byly děti venku, kluci kočičí udělali nepořádek (děti určují, co se v místnosti změnilo)
 • Pobyt venku:
 • Pobyt na školní zahradě – využití pískoviště, průlezek, trampolíny, míčových her, semaforů, odstrkávadel a koloběžek
 • Procházky po okolí MŠ – pozorování okolí, hry s přírodninami, lesopark Bohemia
 • Blízká okolní hřiště – sledování obratnosti dětí.

Básně
Bublina
Velké kolo uděláme,
protože se rádi máme.
Kdo si s námi nechce hrát,
může v koutě tiše stát.

Bublina se nafukuje,
přitom pěkně vykračuje.
Dívejte se děti, jak bublina letí.
Přiletěla před náš dům,
udělala bác a bum.
 

Pohybové/hudebně pohybové hry
„Slepíme se k sobě spolu…" – pohybová hra (děti ve dvojici tančí na hudbu, když p. učitelka hudbu vypne a řekne „slepíme se k sobě spolu s rukama“ – děti se ve dvojicích musí spojit pomocí rukou apod.)

„Hra srdce“ – pohybově-relaxační hra (střídání běhu, chůze a klidu s nasloucháním tlukotu svého srdce, který se mění podle intenzity tělesné námahy)


 
Písně
Pastelky
Jsme kamarádi
Hurá do školky

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz