Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na enviromentální výchovu a ekologické činnosti.

Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají:  Lenka Holubová

                           Soňa Šrámková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

6. IB: Se skřítky do světa

 

Část IB: Plavba na zeleném listě s Pramínkovou vílou

Charakteristika tématu: poznávat život lidí v cizích krajích, exotická zvířata, pracovat s mapou, globusem.

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- poznat a pojmenovat některá exotická zvířata - jejich charakteristické znaky

- seznámit se světem lidí a jiných kultur - důležitost sounáležitosti, míru

- práce s mapou - ukázky moře, oceánů, jiných krajin

- pouštění videí s exotickými zvířaty a jejich mláďaty - rození mláďat, boj o přežití, způsob života.

 

 

Říkanky:

 

Sluníčko

Sluníčko se probudilo, paprskama zasvítilo,

pohladilo kytičky, zvířátka i dětičky.

To vše udělalo jen, aby mělo hezký den.

 

 

Písničky:

 

Sloník Toník (s pohybem)