Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Jindřiška Vorlová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "Radovánky dětí celým světem letí"

 

Charakteristika tématu

 • Poznáváme a seznamujeme se s lidmi v dalekých krajích, jejich životem, řečí, barvou pleti, místem odkud pocházejí, děti poznávají různé národy a kultury, jednotlivé kontinenty, exotická zvířata
 • Prohlubovat zájem dětí o měnící se letní přírodu, typické znaky léta, ekosystém louka, rybník atd.
 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Exotická zvířata:
 • Skládání puzzlí – exotická zvířata
 • Didaktická hra – přiřazování potravy, mláďat a prostředí, ve kterém žije k danému zvířeti
 • Vkládání barevných kostiček na obrázek exotického zvířete – barvy přiřazovat dle předlohy
 • Nejdříve se zeptáme dětí, jaká znají exotická zvířata, proč se jim říká, že jsou exotická a kde je můžeme vidět? Poté si budeme ukazovat obrázky jednotlivých zvířat a děti poví, jaké se jim zvíře líbí a proč a které naopak ne?
 • Za pomoci PC – ukázky života zvířat – starání se o mláďata, lov kořisti, typické prostředí ve kterém žijí
 • „Poznáš, jaké je to zvíře?“ - za pomoci obrázků pokrývky těla jednotlivých zvířat, děti určují, jakému zvířeti patří
 • Děti poznávají rozdíly mezi jednotlivými zvířaty – lední medvěd x krokodýl → medvěd je bílý x krokodýl zelený, krokodýl se plazí x medvěd ne apod.
 • „Znaky zvířat“ - děti si vyberou obrázek zvířete a posadí se poté společně do řady. Paní učitelka povídá: „Vyběhnou ty zvířátka, která mají bílou srst“ nebo „Vyběhnout ty zvířátka, která žijí převážně u vody“ apod.
 • Procvičování pojmů, vnímání prostoru – za pomoci obrázků zvířat – NAD, POD, MEZI, VLEVO OD, VPRAVO OD, NA. Poté děti utvoří řadu a budou zkoušet samy na sobě: „Martínek si stoupne ZA Mařenku“, „Nikolas si stoupne VLEVO OD Martínka“ - z pohledu dítěte
 • „Přiřaď se správně“ - po třídě budou kartičky s množstvím puntíků od 1-6 ti. Děti si vyberou určité zvíře a určí počet slabik, kolik slabik má název k takové kartičce si stoupnou/sednou
 • „Kolik má mláďat?“ - děti si hodí naší barevnou kostkou a podle počtu puntíku nebo čísla přiřadí stejný počet „kamínků“ k obrázku zvířete, kterého si samy zvolí
 • Poznávání exotických zvířat podle zvuku
 • Hádanky
 • Pobyt venku:
 • Na školní zahradě – spontánní pohybové aktivity, průlezky, hrátky s pískem, s kamínky, využití odrážedel, míčů.
 • Na areálu Bohemia – ukázka jezírka, poslech žabího kuňkání
 • Práce s lupou - „Malí špioni“ - zkoumání, pozorování života v trávě, v hlíně, listů, hmyzu.

 

Pohybové hry
 
Pantomima – podle pohybu děti budou poznávat zvíře – jedno dítě předvádí, ostatní hádají
 
„Čáry, máry" - začarujeme děti do exotických zvířat – děti zvířata napodobují pohybem i zvukem. Obměna: paní učitelka ukazuje dětem obrázky zvířat a děti jej samy napodobují
 
 

 

Básně
 
Opičí skákání
 
Hup, hup, hup,           (klek, 3x tleskneme)
tělo samý chlup.         (do stoje)

 
Hop, hop, hop,           (3x skok snožmo na místě)
ukaž kde je strop.      (ukazujeme na strop)

 
Leze, šplhá, poskakuje,   (ukazujeme, že lezeme, poskakujeme)
celý den se pohybuje.     (běh na místě)

 
Na hlavě se drbají,         (drbeme se)
skákání je moc baví.      (hopsáme)
 
 
Písně

Pět minut v Africe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz