Dráčata - 4. třída

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 28 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se starají: 

Bc. Romana Tomanová

Soňa Šrámková

Bc. Romana Veselková

asistent pedagoga: Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.dracata@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 617

 

TVP - S úsměvem jde všechno snáz

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

2.IB: "Země pod závojem podzimu"

část IB: "Příběhy z mechových peřin"

 

Charakteristika tématu

 • V tomto bloku dominuje roční období podzim, zájem o přírodu, ke které máme velmi blízko
 • Pozorujeme a seznamujeme se s podzimními změnami v přírodě /barvy, tvary, plody, dary Země, sklizeň, ukládání zvířat k zimnímu spánku/
 • Manipulace s přírodním materiálem, rozvíjíme pozitivní vztah k přírodě

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy k části IB

 • Jemná motorika, výtvarné a pracovní činnosti:
 • Dlabání halloweenské dýně
 • Tvoření strašidel (Halloween)
 • "Strom" - za pomoci PET lahve, vytvoříme opadávající strom – dno PET lahve namočíme do barvy a budeme tiskat od stromu dolu (znázorňující listy)
 • Vytvoření ptačího zobu (rulička od toaletního papíru + sádlo + zrníčka)
 • Velký formát papíru – děti budou dokreslovat trasu odletu ptáků do teplých krajin –uvolňovací cviky
 • Výroba sovičky – práce s nůžkami, soulad oko + ruka
 • Kognitivní oblast:
 • Rozhovory na dané téma – „Kdo se stará o zvířátka v lese?", „Jak můžeme zvířátkům před zimou pomoci?", „Jak můžeme pomoci přírodě a co je špatné" aj.
 • Poznávat a pojmenovávat lesní zvířátka, jejich mláďata a ptáčky za pomoci obrázků
 • Využití PC – ukázky videí, jak si ptáčci staví svá hnízda, zrození mláďat, jejich krmení
 • Nadále procvičovat barvy – podle barvy zvířete, najít stejnou barvu v prostoru
 • „Najdeš rozdíl?" - porovnávání dvojice zvířat, „Co by se stalo, kdyby?"
 • Orientace v prostoru – děti budou hledat po třídě obrázek svého zvířátka, který se někam „zatoulal"
 • Povíme si kteří ptáčci nás opouštějí a kteří zůstávají a proč?
 • „Ptačí sněm" - děti dostanou do ruky peříčko – děti určí, komu může patřit, jakou jinou barvu může mít, podle ptáčků a jaké z něj mají pocity, zda je jim to příjemné, či nikoliv
 • Pobyt venku:
 • Při vycházkách si všímáme, kde všude se nacházejí krmítka pro ptáčky a jejich „domečky“
 • Opět si všímáme změn v přírodě –  listnaté stromy začínají opadávat, budeme hledat jediný jehličnatý strom, který před zimou také opadává a tím je?
 • Všímáme si svého okolí – jestli je čisté, nejsou na zemi odpadky, kde dbát zvýšené bezpečnosti (okolí silnice, stavební práce ve městě aj.)
 • Spontánní činnosti dětí – tvoření z přírodnin, stavění z klacíků, závody v běhu, hra „Na honěnou“ - na vyhrazeném, bezpečném místě
 • Dle aktuálního počasí – společná práce na školní zahradě, hrabání listí.
 
Pohybové hry
„Bažina" - děti se budou pohybovat po třídě jako zvolené zvíře (prase, veverka, zajíc), ale mohou se dotýkat pouze končetinami jen kartonu, obručí, malých gumových kroužků – všude jinde je „bažina“
 
„Hra s obrázky zvířat" - každé dítě si zvolí své zvíře, obrázek si ponechá u sebe – pokud paní učitelka řekne: „Vybíhají jen ta zvířátka, která mají bílou srst" a zvířátko se shoduje se zvoleným znakem, vybíhá
 
„Co peří umí?" - dechová cvičení spojená s pohybovou aktivitou – dofouknutí peříčka na daný cíl, udržení peří co nejdéle nad hlavou, foukání do peříčka ve dvojicích po kruhu apod

 

 

Básně
Lesní zvířátka
Medvěd, zajíc, vlk a liška,
po lese si běhají.
(nápodoba chůze zvířat - především po čtyřech)

 
V zimě chtějí plná bříška,
potravu si hledají.
(sed na patách - krouživým pohybem rukou před bříškem znázorňujeme "plné bříško")
 
Tamhle kořen, tady šišku,
do zásob si schovají.
(ukazujeme nejdřívě do dálky, poté před sebe)

 
V pelíšku se v teple schoulí,
zimu v klidu přečkají.
(schoulíme se do klubíčka - hlava na zem, ruce podél těla, správné dýchání)
 
 
Písně
Pastelky
Dráček s dračicí
Máme draka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz