Dráčata

 

Třída se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 26 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se starají: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)

                                Soňa Šrámková

                                Jindřiška Vorlová

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 617

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Království Skřítečka Hospodáříčka

   

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

6.IB: Se skřítkem do světa

část IB: Elfové a luční květiny

charakteristika tématu: prohlubovat komunikativní dovednosti, zájem o měnící se přírodu

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti , očekávané výstupy:

 

- děti budou pozorovat lupou na školní zahradě "život v trávě"

- vyhledávat informace v knihách

- uvědomit si, jak člověk může přírodě pomoci, nebo naopak ublížit

- chápat důsledky svého chování

- poznat a pojmenovat některý hmyz a zvířata v trávě i u vody

- děti budou jednotlivý hmyz třídit podle barev, charakteristických znaků

- určovat rozdíly, či podobu

- procvičovat začáteční hlásky ve slově, rozklad slova na slabiky, orientaci v prostoru

- sledovat videa o jejich životě na PC.

 

Písně:

"Na políčku, v jetelíčku"

lidová hra: "Zajíček v své jamce"

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová