Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Bc. Romana Veselková

 Michaela Částková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "Letní kniha dobrodružství"

 

Charakteristika tématu

 • prohlubovat zájem dětí o měnící se letní přírodu, ekosystém louka, rybník
 • typické znaky léta, první letní plody
 • umění těšit se z příjemných zážitků, z kontaktu s ostatními dětmi, bezostyšně vyjádřit své prožitky, respektovat druhé.
 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • KAMÍNKOVÉ SLUNÍČKO – společná práce dětí s využitím barev a oblázků
 • rozkvetlá zvířátka-děti si vyberou jaké zvířátko chtějí tvořit, poté jej nakreslíme na velký karton a vystřihneme, děti si zvířátko dotvoří fixy či jinými barvami a na konec dozdobí celé zvířátko tím, že jej polepí květy, které jsme nasbírali
 • podmořský svět-tvorba podmořského světa z pohledu ode dne oceánu k hladině, malujeme černou tuší nebo temperou siluety mořských živočichů/celé černou/, rybky, medúzy, korály, plankton, velrybu, hvězdice aj.
 • nabídka různých druhů skládaček, puzzlí, tvoření z různých druhů stavebnic, možnost využití kinetického písku, modelíny, razítek, práce s nůžkami a pestrým výtvarným materiálem, omalovánky dle výběru dětí
 • kresba a malba dle zájmu a přání dětí, co nejraději malují, kreslí apod.
 • sluníčkový král-říkadlo s pohybem
 • pohybové hry a jiné pohybové aktivity dle výběru dětí, pokud nebudou vědět nabídka her je k dispozici /PH Čaruji, čaruji, PH Lepidlo se rozlilo, PH Rybičky, rybičky, rybáři jedou, PH Tiše, tiše, ježek spí, PH Na sochy/
 • Jógové kartičky-oblíbené cviky dětí z jógy
 • jiné pohybové aktivity podle přání dětí/co rádi hrají např. doma se sourozenci, venku se svými kamarády, s rodiči, jakou hru by chtěly zkusit apod.
 • KK-komunikativní kruh-prostor na dětská přání, na volbu tématu, které je zajímá, povíme si, co nás ten den čeká, zmíníme roční období, konkrétní den, počasí aj.
 • vodní plochy-povídáme si o jezerech, řekách, mořích, oceánech, přístavech, lodích/druhy lodí/
 • povíme si, co letní období zahrnuje-období prázdnin, dovolené, bude prostor pro děti-jaká bude jejich dovolená, tábor, návštěva babičky, co plánují nebo očekávají od prázdnin, na co se těší, co by rádi dělaly a dělají ve volnu atd.
 • experimenty a pokusy-"Modrý květ"-pokus s živou květinou, "Tančící hadi"-využití gumových bonbonů-hadů, "Motorový člun" a nebo pokus "Obří bubliny"-ten nás pobaví venku za pěkného počasí
 • společné vyhodnocení pokusů, jak se dětem líbily, který je zaujaly nejvíce, jaké neznaly vůbec apod.
 
 

Básně

Co je léto

Léto je na koupel vyhřátá řeka,

houbař, co pro hříbek do mechu kleká.

Léto je motýl a cvrček a včela,

která ti nad hlavou zabzučela.

Léto je slunce, co hřeje už zrána,

léto je u školky zavřená brána.

 

Písně

Prázdniny

Není nutno

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová