Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na jazykovou a řečovou výchovu.

Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará: Mgr. Nikola Tomášková (změna od 11. 3. 2020)

                           Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Pohádkáři v Království pohádkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

3. IB: Vyprávění babky Papričky

část IB: Skřítkova babička stále vypráví

charakteristika tématu: budeme poznávat a pojmenovávat části lidského těla, jejich funkce, mít povědomí o způsobech ochrany zdraví, pohádky, vitamíny

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- činnosti zaměřené k poznávání lidského těla, činnosti smyslové a psychomotorické

- hudební a hudebně pohybové činnosti, činnosti relaxační a odpočinkové - zajišťující zdravou atmosféru a pohodu

- příležitosti směřující k ochraně zdraví a zdravých životních návyků

- pohybové činnosti a aktivity

- činnosti řešící myšlenkové i praktické problémy, hledat různé varianty

- vytvářet povědomí o vlastní sounáležitosti se světem lidí

- zvládnout základní pohybové dovednosti (házet, chytat)

- zvládnout pohyb a sněhu v přírodním prostředí

- vnímat a rozlišovat pomocí všech smyslů

- rozlišit co zdraví škodí a co pomáhá

- pojmenovat části lidského těla a jejich funkce

- vnímat že svět lidí má svůj řád

- uvědomovat si nebezpečí se kterým se může ve svém okolí setkat, mít povědomí o tom, jak se prakticky chránit (vědět, jak se nebezpečí vyhnout, kam se v případě pomoci obránit o pomoc).

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová