Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará: Mgr. Nikola Tomášková (změna od 11. 3. 2020)

                                Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Pohádkáři v Království pohádkové víly

 

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

6. IB: Se skřítky do světa

část IB: Elfové a luční květiny

charakteristika tématu: rozšíříme znalosti dětí o přírodě, poznáváme a pojmenováváme hmyz na obrázcích, ale také volně v přírodě, rozlišujeme hmyz - jeho užitek, nebo to jestli škodí, poznáváme ekosystémy

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- prohlížení v knihách, atlasech, encyklopediích, demonstračních obrázkách, využijeme také PC

- ve výtvarné výchově využijeme přírodních materiálů, různých výtvarných technik

- zajímáme se o vývojová stádia živočichů, o jejich pestrost, druhy, život

- využíváme vývojové puzzle, vývojová stádia také můžeme předvést pohybem

- stavíme ve třídě mraveniště, pleteme pavučiny, zároveň je vyhledáváme a pozorujeme v přírodě/na zahradě/ využíváme lupy

- na dané téma zpíváme, říkáme si básně, dramatizujeme pohádkové příběhy, hrajeme pohybové hry.

 

Básně:

Na louce je veselo

Kdo tu hraje na housličky? Cvrček, je to ten maličký.

Kdo tu hraje na basu? Čmelák, bzučí pro chasu.

A kdo tu tak pěkně zpívá? To je včelka rozmařilá!

Na louce to pořád žije, nektárek se při tom pije.

 

Píseň:

"Na políčku v jetelíčku"

 

 

   

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová