Pohádkáři

 
Třída  Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy a je zaměřena na jazykovou a řečovou výchovu. 
Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku 3 - 7 let.
O děti se stará : Jindřiška Vorlová
                            
.
 
Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:
 

                            Pohádkáři v Království pohádkové víly

 
Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.
 
1. IB - Skřítkové a víly v podzimním království.
                          
Zase jsme spolu
Charakteristika tématu:
  •  usnadnit dítěti adaptaci
  •  pomoci mu sžít se s kolektivem dětí i dopělých
  •  rozvíjet sebeobsluhu a poznatky o vlastním těle 

Cílem učitelů je seznámit děti s pravidly chování ve vztahu k druhému,osvojit si elementární poznatky, dovednosti potřebné k navazování a rozvíjení vztahů dítěte k druhému dítěti a k dospělému, osvojit si věku přiměřené praktické dovednosti.

 

Říkejte spolu s námi

 

Strom

Stojí, stojí strom,

praštil do něj hrom.

Po třídě se projdi, 

co je zelené, červené, 

modré, žluté najdi.