Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Jaroslava Perglová

 Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

3.IB: "Pod čepicí sněhu třpytí se zem"

část IB: "Tajemství kouzelné zimy"

 

Charakteristika tématu

 • V této části se děti seznámí s charakteristickými znaky zimy a společně si připravíme zajímavé pokusy. Děti poznají různé druhy zimních sportů, včetně jejich vybavení a budeme si vyprávět o důležitosti pohybu pro zdraví a prevenci proti úrazům. Budeme poznávat a pojmenovávat zimní oblečení. Nezapomeneme ani na lesní zvířátka, ta, která se na zimu uložila k zimnímu spánku i na ta, která běhají po lese i v zimě. Děti si připomenou, jak pomáháme ptáčkům, kteří nás neopustili a zůstali u nás i v zimě.
 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • Krasobruslař- práce se solí- děti si vystřihnou brusle a nalepí na modrý papír, lepidlem znázorní cestu bruslí po ledu a posypou solí.
 • Rukavice a šála- práce s barvou a štětcem, použití více barev- zapouštění barev do klovatiny.
 • Jak vypadá zima? – kresba technikou inkoust a zmizík „Modrá a bílá“- bílá zima, modré mrazy.
 • Artikulační, řečové, sluchové a rytmické činnosti, hry se slovy- „Sněhuláček panáček"- seznámení a nácvik básničky s pohybovou improvizací, „Vraní zpráva“, „Sněhulák“, „Kolem školky chodí mráz“ Vytleskávání slabik, počítání tlesknutí.
 • Poznáš, jak v zimě sportujeme? – práce s obrázky a PC, rozhovory na téma zimní sporty- co dělají děti se svými rodiči- lyžují, jezdí na bruslích apod. Rozhovory na téma oblékání
 • Pohybové aktivity - rytmické cvičení podle bubínku- reakce na signál (silný, slabý, tenký,- střídání běhu a chůze, cvičení prostorové orientace. Cvičení ve družstvech- „Zimní olympiáda“- klouzání, přitahování po lavičce, hod koulí, lyžování na papírových lyžích,…
 • Posilování přirozených poznávacích citů (zvídavosti, zájmu, radosti z objevování)
 • Osvojení si poznatků a dovedností důležitých k podpoře bezpečí, osobní pohody, pohody v mezilidských vztazích
 • Rozvoj schopností a dovedností své city plně prožívat a vyjádřit
 • Rozvoj psychické a fyzické zdatnosti
 • Pobyt venku:
 • Pozorovat ptáky při pobytu venku, rozvěsit krmítka po zahradě, v parku, pozorování ptáků u krmítek, hledání zvířecích stop ve sněhu, zkusit rozeznat komu která stopa patří
 • Pojmenovat části svého oblečení, správný postup při oblékání, zvládat sebeobsluhu, samostatnost.
 
Básně
Sněhuláček, panáček /říkadlo s pohybem - ruce vykrouží sněhuláka/
Sněhuláček, panáček má na hlavě plecháček.
Místo očí uhlíky, na kabátě knoflíky.
Stojí venku, stojí bos, červený má z mrkve nos.
 
 
Hádanky
Bílý kabát, hrnec,
Na zahradě stojí,
V ruce drží metlu,
Sluníčka se bojí. /sněhulák/

 
Je to studené, je to bílé
A všem dětem je to milé. /sníh/
 

Písně
Bude zima, bude mráz
Sněží, fouká

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz