Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Bc. Romana Veselková

 Michaela Částková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

5.IB: "Země v jarním kabátku"

část IB: "Nech brouka žít"

 

Charakteristika tématu

 • vedeme děti k citlivosti k živé i neživé přírodě
 • všímáme si rostlin, živočichů /domácí a hospodářská zvířata, mláďata/ - pozorujeme růst rostlin/setí, klíčení, růst, sklizeň atd./
 • důležitým bodem tohoto bloku je ekologická výchova a ochrana přírody, budování vztahu k přírodě /tříděný odpad, práce s odpadovým materiálem, úspora vody + vysvětlení koloběhu vody/ - Den Země – 22.dubna-oslava svátku naší planety Země
 • pozorujeme jarní přírodu, její změny, všímáme si nového života a energie v přírodě.

 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • modelace vybraného zvířete
 • skládání farmy ze stavebnic
 • spontánní tvorby dětí
 • společná kresba/malba ke Dni Země
 • grafomotorika – vlnky – voda v rybníce, vrchní oblouky spojené – žába skáče hop hop hop
 • sestavení vodovodního potrubí – z ruliček od toaletního papíru tak, aby pak potrubím projela kulička
 • pokus-Tančící rozinky
 • PH - "Čaruji, čaruji", pohybové cvičení s lahví s vodou, žabí a račí závody, spontánní pohybové aktivity dětí – při návštěvě tělocvičny – využití náčiní a nářadí, jógové kartičky
 • Den Země – 22.dubna – připomínka důležitosti přírody, její ochrany
 • prohlížení knih, encyklopedií a atlasů o zvířátkách a jejich mláďatech
 • sledování příběhu "Krtek a pramen"
 • "kdopak volá na dvorku" -domácí zvířata a jejich mláďata, způsob života, potrava, užitek
 • "srst, peří, šupiny"- nad obrázky si povídáme o tom, že každé zvíře má jinou pokrývku těla
 • smyslové, námětové hry, dramatizace, improvizace, zpěv písní s doprovodem na jednoduché nástroje a doprovázené pohybem
 • rozklad slov na slabiky, určování první a poslední hlásky, vytleskávání slabik aj.
 • orientace v řadě obrázků – první, poslední, předposlední, sledovat očima zleva doprava, procvičování předložkových vazeb – vnímání prostoru, pojmy
 • videoukázky – růst rostlin, život zvířat – hmyzu – různá stádia jejich vývoje
 • Pobyt venku
 • nadále si všímáme změn v přírodě, všímáme si zvířátek, která můžeme při vycházce potkat, poznáváme jarní rostliny, květiny, o kterých jsme si v předešlém období povídali, poznáváme nové, hrajeme míčové hry, využití branek, odrážedel, kreslení křídami na zem, stále zapojujeme pohybové a zájmové aktivity z programu "Se sokolem do života".
 
 

Básně

Země

Naše Země ta se točí, i když nemá nožičky,

zvesela si neposkočí, shodila by hvězdičky.

Po vesmíru tiše pluje, s Merkurem si promluví,

Venuše jí pozdravuje, o zemi už každý ví.

 

Jaro

Bumtarata na vrata, máme čtyři koťata.

Jedno černé, druhé bílé, třetí žluté, rozpustilé.

A to čtvrté strakaté, po mamince okaté.

 

Koza

Naše Róza rohatá, to je koza nohatá.

Spase trávu, ba i listí, buďte si tím všichni jistí!

Mlsný jazyk, ten jí velí,

zbaštit celou hlávku zelí.

 

Hádanky

Celé týdny trávu žvýká, aby dala krajáč mléka. 

Nepospíchá, má dost času, rohy nosí pro okrasu....

 

Když udělá ko-ko-ko, načechrá si peří, 

bude vejce naměkko pro mne na večeři.......

 

Písně

Chválím tě, Země má

Naše Země kulatá je

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová