Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Jaroslava Perglová

 Michaela Rubková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

2.IB: "Země pod závojem podzimu"

část IB: "Příběhy z mechových peřin"

 

Charakteristika tématu

 • Halloween, dýňování, Památka zesnulých
 • svátek sv. Martina, změny v přírodě-proměnlivé počasí
 • odlet ptáků do teplých krajin, ukládání zvířat k zimnímu spánku
 • adventní čas, tvoření adventní výzdoby

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • přirozené pozorování přírody, sledování rozmanitosti a změny v přírodě, vycházky s ekologickým záměrem
 • hry, činnosti a tvoření-z plodů podzimu-společná práce s dýní
 • výroba podzimní lampičky-práce s přírodninami, lepidlem, výrobky na téma sv. Martin, advent, tvoření ze šišek
 • manipulační hry a činnosti-třídění přírodnin na základě pravidel (nad, pod, před, za, vedle sebe, vpravo, vlevo, málo, hodně, nic, žádný, všechny, hodně , málo…)
 • vytváření číselné řady 1-6 a rozlišení velký, menší, nejmenší,
 • využití pohádek a příběhů-O třech medvědech, O budce, sv. Martin-dramatizace
 • tvořivá dramatika-hry s různým materiálem (tvoření moře, řeky, lesa, hor), improvizace na hudbu
 • stavby zvířecích pelíšků a příbytků, hry a činnosti zaměřené na orientaci v prostoru
 • literární činnosti a poslech příběhů- (sv. Martin, adventní čas, Kam chodí spát zvířátka, lesní zvěř
 • hudební, pěvecké a poslechové činnosti-seznámení a nácvik písní o zvířatech, písně na vánoční besídku, poznávání zvuků kolem nás, rytmická cvičení, hry na Orfovy nástroje, hry na tělo-téma ptáci, zvířata, počasí, advent.
 
Básně
Listopad
Listopad, listopad,
zlatý lístek na zem spad.
Zlatý lístek z javora,
zima už jde do dvora.
 

Písně
Stojí vrba košatá

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz