Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na jazykovou a řečovou výchovu.

Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará: Bc. Romana Tomanová

                         Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Pohádkáři v Království pohádkové víly

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

PEDAGOGICKÁ DIAGNOSTIKA

- v týdnu od 2.9. - 13. 9. 2019 (dle potřeby i déle) si paní učitelky zjišťují možnosti a zkušenosti dětí v kolektivu (= odborné pozorování dětí paní učitelkou).