Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Bc. Romana Veselková

 Michaela Částková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

7.IB: "Všechny barvy života na Zemi"

část IB: "Radovánky dětí celým světem letí"

 

Charakteristika tématu

 • Život exotických zvířat, jejich obydlí, život, potrava
 • Budeme se zaměřovat na jejich zvláštnosti či odlišnosti
 • Důsledky zlých lidí ‘‘pytláků‘‘ na život těchto zvířat, ohrožené druhy zvířat, již vyhynulá zvířata
 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • Stínohry – obkreslování exotických zvířat/figurek/dle jejich stínu
 • Společné dílo – ‘‘Safari‘‘ -výroba zvířátek z ruliček od toaletního papíru
 • Modelace krokodýlích zubů – z plastelíny děti modelují zoubky krokodýla
 • Exotická, cizokrajná zvířata – rozhovory na téma, jaké cizokrajná zvířata děti znají a co to vlastně znamená exotická zvířata, kde je můžeme vidět, jak vypadají, čím se živí, jaké je jejich přirozené prostředí a které je zaujalo nejvíce a proč
 • Cizokrajný kamarád – Máme někdo doma cizokrajné zvíře? Hada, chameleona, varana, papouška, želvu aj.? Kde můžeme koupit takové zvířátko a jak se o něj staráme?
 • Mořský svět – která zvířátka obývají mořský svět a je pro ně domovem, co je pro ně typické a jak se s nimi můžeme setkat my, je to vůbec možné?
 • "Poznáš zvíře" – za pomoci obrázků pokrývek těla různých druhů zvířat, děti určují, k jakému zvířeti patří, prohlížení encyklopedií a obrázků
 • PC – video na youtube – zvířata ze savany
 • Předmatematická gramotnost a předčtenářská gr. – pomocí demonstračních obrázků, obrázkového
 • čtení, hláskování, vytleskávání – určování počtu slabik, určování první hlásky ve slově, procvičování předložkových vazeb, pojmů, vnímání prostoru
 • "Koho slyšíš?" – poznávání exotických zvířat podle jejich typických zvuků, projevů
 • Povídání prales – a proč by v něm lidé neměli kácet stromy – environmentální výchova
 • Logopedická prevence-procvičování hybnosti jazyka, gymnastika mluvidel, zvuky zvířat
 • Pobyt venku:
 • Zahrada MŠ – spontánní pohybové aktivity dětí, využití průlezek a dalších herních prvků
 • "Se Sokolem do života"– sportovní a jiné pohybové disciplíny z tohoto projektu, zdoláváme úkoly pro toto období a opakujeme ty předešlé dle přání dětí
 • Hadí cesty-děti prstem nebo jiným předmětem (tyčka, klacík, špejle) vytvářejí v písku cestičky, písek musí být vlhký, mohou se do něj otiskovat i jiné předměty.

 

Básně
 
ZOO
 
Rozpustilí opičáci
dovádějí na stromě.
cvičí salta veletoče,
je jim při tom ohromně.

 
Všechny zebry narozené
v rovníkové Africe
rády nosí šaty s proužkem,
sluší jim to velice.
 
 
Pohybové hry
 
Jógové prvky – využití pozic zvířat
 
Závody krokodýlů-děti lezou po čtyřech s hračkou na zádech k svému cíli a snaží se o udržení rovnováhy, aby hračka nespadla
 
Říkanka s pohybem - "Had leze z díry, vystrkuje kníry, bába se ho lekla, na kolena klekla. Jen se bábo nelekej, na kolena neklekej. Já jsem přece hodný had, já mám všechny lidi rád." děti se drží za ruce, první je hlava hada a všechny klikatě vede
 

Písně
 
Pět minut v Africe-zpěv písně, pohyb zvířat,
Sloník Toník

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz