Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Jaroslava Perglová

 Kamila Karfiolová

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

6.IB: "Země v jarním kabátku"

část IB: "Otoč jarní klíč, pozdrav Petrklíč"
 

Charakteristika tématu

 • pozorujeme jarní přírodu, její změny, všímáme si nového života a energie v přírodě
 • seznámíme se s obdobím Velikonoc, tradice, zvyky
 • všímáme si rostlin, živočichů /domácí a hospodářská zvířata, mláďata/ - pozorujeme růst rostlin/setí, klíčení, růst, sklizeň atd./
 • vedeme děti k citlivosti k živé i neživé přírodě
 • důležitým bodem tohoto bloku je ekologická výchova a ochrana přírody, budování vztahu k přírodě /tříděný odpad, práce s odpadovým materiálem, úspora vody + vysvětlení koloběhu vody/

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • malování a zdobení kraslic, experimenty s VV materiálem-tvořivost a fantazie
 • tvoření z přírodnin-velikonoční mandaly
 • kresba tuží a špejlí, hra s barvou-probuzení jara
 • pohybové aktivity s orientací v prostoru-slalom, koulení, chytání, předávání, zdravotní a protahovací cviky s jarní motivací, prvky jógy
 • cvičení s říkankou, s hudbou, s náčiním, na nářadí, pohybovky s Baníkem
 • koledy, básně, říkanky, hádanky, rozpočítadla, vyprávění, předčítání pohádek a příběhů, hry se slovy
 • tradiční jarní zvyky, jarní svátky
 • jarní květiny, pozorování přírody-pupeny, květy, mláďata
 • rozvoj slovní zásoby a vyjadřování, popis obrázku-grafické napodobování čísel, tvarů, písmen, aktivity s podporou ICT
 • kouzlení s papírovými míčky-co je na obrázku, čarování s míčem-rozvoj fantazie
 • Pašijový týden
 • pobyt venku:
 • přímá pozorování přírody-pozorování změn v přírodě, živá i neživá příroda
 • zvuky v přírodě
 • aktivity na ŠZ, jarní mandaly.
Básně
Jaro
Ťuky ,ťuky na vrátka,
řeklo jaro voňavě.
Otvíralo poupátka,
čmáralo si po trávě.
Čmáry, čmáry na zeleno,
na červeno, na žluto,
všechno už je ustrojeno,
všechno už je rozvito.


 
Pohybové/hudebně pohybové hry
zpěv písní s kytarou a Orffovými nástroji- Šel zahradník, Tancovala žížala
hudební hádanky
pohybové hry se zpěvem- Uvíjíme věneček, Zlatá brána

 
Písně
Jaro už je tu
Na jaře
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.cz