Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Je zaměřena na jazykovou a řečovou výchovu.

Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará:  Monika Modroková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Pohádkáři v Království pohádkové víly

 

Vzdělávací obsah je rozdělen do šesti integrovaných bloků.

 

6.IB: Se skřítky do světa

 

Část IB: Elfové a luční květiny

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

 

- získat znalosti o přírodním prostředí

- umět pojmenovat polní květiny, ryby, vodní živočichy

- poznat druhy hmyzu a jejich důležitost - včely, vosy, motýl

- jak chránit přírodu, pozorování s lupou - život v trávě

- znát prostředí - louka, les, rybník.

 

Říkanka:

 

Žába

Žába sedí u rybníka, nohy cvičí, voda stříká.

Kvaky, kvaky, kvaky, kvak, je to žába, je to tak.

 

Žába leze do bezu, já tam za ní polezu.

Kudy ona, tudy já, až jí chytim, bude má.