Pohádkáři - 5. třída

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

 

O děti se stará: 

 Bc. Romana Veselková

 Michaela Částková

 

Třídní email: 

1ms.pohadkari@email.cz

 

Mobilní telefon třídy: 

702 226 546

 

TVP - Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

 

1.IB: "Mé místo na Zemi"

část IB: "Pod jednou střechou"

 

Charakteristika tématu

 • přivítání po prázdninách ve třídě s  novými kamarády a učitelkami
 • děti se seznamují s  pravidly, s chodem mateřské školy, své třídy, adaptace na prostředí v MŠ a ve třídě, seznámení se s pravidly ve vztahu k druhému 
 • vzájemně posilujeme vztahy
 • posilujeme prosociální chování ve vztahu k  druhému, vytváření pozitivních vztahů
 • zaměříme se na sebeobsluhu, stolování, hygienu
 • pozorujeme projevy, postoje, schopnosti, dovednosti dětí, snažíme se o vytvoření příjemného prostředí, ve kterém se děti budou cítit bezpečně a spokojeně
 

Sledovaný cíl, příležitosti a činnosti, očekávané výstupy k části IB

 • "Adámek jde do školky" četba příběhu, práce s knihou
 • činnosti dle zájmu a výběru dětí,společenské, kolektivní a námětové hry
 • uvolňovací cviky na jemnou motoriku s  využitím výtvarných metod, kresba ve stoje na velké formáty
 • společná práce dětí – výzdoba třídy - otisky dlaní pod spolećnou střechou z kartónu
 • "Poznej svého kamaráda" - seznamovací hra s  míčem – jména nových kamarádů, jména p. učitelek, značky, které děti mají
 • seznamovací hra – "Pojď s  Pohádkářem dokola"/+melodizace, rytmizace/
 • "Vláček Poznáváček" - děti utvoří jakýsi vláček, který se rozjede po školce a bude poznávat, kde ,co máme, mapujeme naše společné okolí
 • "Hra na muzikanty"– hra na jednoduché nástroje, rytmizace, zpěv, představování nástrojů, nácvik vlastní slavnostní fanfáry, hra na hřebeny atd.
 
 
 

Básně

Kamarád

Kamarád, kamarád, to je ten, koho mám rád.

Pomůže mi, poradí, po tváři mě pohladí.

Všichni jsme tu kamarádi, a proto se máme rádi.

 

Říkadlo s pohybem/uvítací ritál

Jako socha sedím klidně, na svět usmívám se vlídně. /sed v tureckém sedu/

 

Velkou radost v sobě mám, kde se vzala, povím vám. /rukama ukážu "velkou"/

 

Mám rád slunce /ukážu kolo/, mám rád zemi /ruce na zem, na podlahu/, moře, řeky /ukazujirukama vlny/, lesy /ukážu rukama stříšku/.

 

Mám rád všechna zvířata, malá /ukážeme/, velká /ukážeme/, chlupatá /podrbeme kamaráda vedle sebe ve vlasech/.

 

Mám rád déšť /ukážeme rukama kapky/ i čisté nebe, mám rád lidi kolem sebe /ukazujeme prstem okolo sebe/.

 

Vím /kývu hlavou/, že nikdy /kývu hlavou "ne"/ nejsem sám, z toho velkou /ukážeme rukama jak moc velkou/ radost mám.

 

Písně

Jsme kamarádi

 

Pohybové hry

"Hlava, ramena, kolena"

"V jedné školce opičí"

 

Pobyt venku

procházky do blízkého okolí MŠ – poznat jej, pozorovat rozmanitost přírody, změny v  ní

seznámit se s  bezpečnou chůzí po chodníku

objasnit a dodržovat bezpečnost

hry na školní zahradě – poznat a orientovat se na školní zahradě, hry na pískovišti s  tvořítky a dalšími pomůckami

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina Suchá