Pohádkáři

 

Třída Pohádkáři se nachází v prvním patře budovy. Kapacita třídy je 10 dětí. Je heterogenní, určena dětem ve věku od 3 - 7 let.

O děti se stará:  Bc. Romana Veselková

                               Michaela Částková

 

Mobilní telefon třídy: 702 226 546

 

Třída má zpracovaný třídní vzdělávací program s názvem:

 

Na jedné planetě, s Pohádkáři po světě

Vzdělávací obsah je rozdělen do sedmi integrovaných bloků.

1.IB ''Mé místo na Zemi''

část IB: ''Pošli to dál''

Charakteristika tématu:

  • stále utváříme společná pravidla ve třídě-srozumitelná a vytvářející pozitivní a podporující atmosféru třídy
  • prosociální zaměření, mezilidské vztahy-uvědomění sebe
  • posilování citových pout dětí ke svému okolí a k rodině
  • dbáme na pestrou nabídku zajímavých podnětů a prožitků společně v mateřské škole
  • společně s dětmi si nastíníme to, co nás čeká po celý školní rok ve školce, společné hry, činnosti, zážitky-vedeme individuální rozhovory-rozvoj komunikativních dovedností
  • rozvoj a užívání všech smyslů
  • posilování sebedůvěry dětí, spokojenosti

 

Sledovaný cíl, činnosti a příležitosti, očekávané výstupy:

*  námětové hry/na rodinu, na lékaře, na obchodníky/

*  komunikativní kruh-společné diskuse a rozhovory-prožitý den, situace, počasí, aktuální den-měsíc, na co se těšíme

*  hudební chvilky-zpěv jednoduchých popěvků, známých dětských písní ''Prší, prší'' ''Travička zelená''

*  výroba týdenního kalendáře-společná práce dětí

*  využití kinetického písku a modelíny-jemná motorika

*  pohybové hry ''Škatulata, hýbejte se'' ''Na značky''

*  básničky a jednoduchá čtyřverší ''Dobrý den'', říkadla ''Prstíková říkanka'', poslech pohádek a příběhů s ponaučením

*  pobyty venku na školní zahradě, na přilehlých hřištích, v lesoparku Bohemia, v městském parku

*  Dětský den na školní zahradě/14.9.2020/

*  ''pohybovky'' s FK Baník Sokolov-školní fotbalové hřiště v areálu Bohemia/14.9.2020/

 

Básně

Uvítací básnička

Dobrý den, dobrý den, dneska máme krásný den.

Ručičky jsou na tleskání a nožičky na dupání.

Dobrý den, dobrý den, dneska zlobit nebudem.

 

Hádanka

Každé ráno přijdou děti.

Je jich spousta jako smetí.

Celý den si můžou hrát.

Kreslit si, pak zazpívat.

Každý kluk i každá holka

Ví, že je to naše ..... /školka/

 

Prstíková říkanka

Všechny moje prsty, schovaly se v hrsti.

Spočítám je hned, jedna, dva, tři, čtyři, pět.

 

Písně

''Prší, prší''

''Travička zelená''

''Pec nám spadla''

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová