Aktuality

 

Seznam přijatých dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/2020.

Zápis pro školní rok 2019_2020.pdf (815439)

 
 
 

 

Uzavření mateřské školy v době letních prázdnin

 
Vážení rodiče a zákonní zástupci, 
v letošním roce bude mateřská škola uzavřena 6 týdnů a to v termínu od 8. 7. 2019 - 18. 8. 2019.
 
Od 8. 7. - 28. 7. 2019 máte možnost přeřadit děti do MŠ Vítězná.
 
Od 29. 7. - 18. 8. 2019 máte možnost přeřadit děti do MŠ Borovského.
 
 
Omlouváme se za mylnou informaci ohledně vyzvednutí žádosti.
 
Žádost o přeřazení dítěte o prázdninách si budete moci vyzvednout od 2. května u pí. učitelek na třídách. Vyplněnou žádost odevzdejte do 17. května zpět pí. učitelce na třídě. 
 
 
 
 

Vážení rodiče, 

potřebujete-li  cokoliv pořešit s paní ředitelkou, bude Vám k dispozici od ledna roku 2019 každou středu od 14:00 hodin do 16:00 hodin. V ostatní dny je možná individuální návštěva po telefonické či e-mailové domluvě.

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti platby stravného a úplaty za Vaše děti prostřednictvím inkasa.

Pokud si založíte inkaso pro platbu stravného a školného, nahlaste to prosím vedoucí školní jídelny Věře Kochové.

 

1. Číslo účtu na MŠ: 254725669/0300

2. Limit inkasa: 2000 Kč

3. Frekvence pro období: měsíčně

4. Platné od: datum první týden aktuálního měsíce (1. - 10.)

5. Datum ukončení: nezadávat!!

6. Nemusí se zadávat variabilní symbol.

 

Dojde-li ke změně bankovního účtu, změnu nahlaste prosím ihned vedoucí stravování.

Potřebujete-li cokoliv dovysvětlit, oslovte prosím vedoucí školní jídelny Věru Kochovou, ráda Vám  Vaše dotazy zodpoví.