Aktuality

 

 

 

Informace o lyžařském kurzu

Omlouváme se všem rodičům, kteří přihlásili své dítě na lyžařský kurz na Bublavu. Kurz se bohužel přes veškerou naší snahu v tomto školním roce neuskuteční. Ve spojení s MŠ Borovského nás bylo početně hodně na jednoho instruktora a v náhradním středisku v Mariánských Lazních, byl pro nás nevyhovující čas (13:00 - 15:00 hodin). Dle vašeho zájmu se budeme snažit v následujícím roce zajistit vyhovující termín co nejdříve.

Děkujeme za pochopení.

 

 

 


 

 

 

 
 
 

 

 

 

  

 
 
 

Vážení rodiče, 

potřebujete-li  cokoliv pořešit s paní ředitelkou, bude Vám k dispozici od ledna roku 2019 každou středu od 14:00 hodin do 16:00 hodin. V ostatní dny je možná individuální návštěva po telefonické či e-mailové domluvě.

 

 

Vážení rodiče,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti platby stravného a úplaty za Vaše děti prostřednictvím inkasa.

Pokud si založíte inkaso pro platbu stravného a školného, nahlaste to prosím vedoucí školní jídelny Věře Kochové.

 

1. Číslo účtu na MŠ: 254725669/0300

2. Limit inkasa: 2000 Kč

3. Frekvence pro období: měsíčně

4. Platné od: datum první týden aktuálního měsíce (1. - 10.)

5. Datum ukončení: nezadávat!!

6. Nemusí se zadávat variabilní symbol.

 

Dojde-li ke změně bankovního účtu, změnu nahlaste prosím ihned vedoucí stravování.

Potřebujete-li cokoliv dovysvětlit, oslovte prosím vedoucí školní jídelny Věru Kochovou, ráda Vám  Vaše dotazy zodpoví.