Vítejte na stránkách

Výskyt spály

Vážení rodiče,

v mateřské škole se vyskytla

SPÁLA

SLEDUJTE ZDRAVOTNÍ STAV SVÝCH DĚTÍ.

 

DĚKUJEME

Novinka v MŠ

Naše mateřská škola nově nabízí odkaz na zajímavé přednášky, semináře, pozvánky, které by se Vám mohli líbit a být pro Vás užitečné

 

Najdete v záložce Rodičům - přednášky, vzdělávání.

 

 

Mateřské školy Pionýrů

 

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.

Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna.

 

 

Aktuální opatření COVID_19

V souladu s vydaným mimořádným opatřením MZČR dne 9. 9. 2020 je zakázán pohyb a pobyt v mateřské škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (toto opatření se netýká dětí navštěvující MŠ, dětí do 2 let věku, pedagogických pracovníků).
 
 

 

Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve škoním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

Otevřete si prosím přiložený odkaz

Soubor hygienický pravidel pro zákonné zástupce dětí a školní rok 2020_2021.pdf (757173)

Děkujeme za pochopení

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy

 

 

Vážení zákonní zástupci našich předškoláků

 

Distanční vzdělávání - Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání:

  1. mateřská škola umístí vzdělávací materiál na své webové stránky v sekci „Předškoláček“.
  2. zákonný zástupce má možnost vyzvednout výukový materiál v tištěné podobě (umístěný před hlavním vstupem do budovy školy každé pondělí od 8.00 – 12.00 a středu od 12.00 – 16.30).
  3. pro ověření plnění povinnosti předškolního vzdělávání, sledování, vyhodnocování pokroků v rozvoji dítěte a utváření zpětné vazby odevzdají zákonní zástupci předem stanovené splněné úkoly v této formě: e-mail třídní učitelce (scan, fotografie), nebo je možné tištěnou formu vhodit do schránky mateřské školy a to vždy v termínu do 14 dnů od zadání.
  4. u dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně omluvit neúčast v distanční výuce a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte je povinen zákonný zástupce požádat o uvolnění dítěte z distančního vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte, vzor žádosti je k dispozici na stránkách mateřské školy. V žádosti zákonný zástupce uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod jeho uvolnění.

                                            

 

 

 

 

Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová



Naši partneři

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

 

Základní umělecká škola Sokolov