Vítejte na stránkách

 
 
 

  UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

 
Na základě usnesení vlády ČR ze dne 26. 2. 2021 je mateřská škola od 1. 3. 2021 do 19. 3. 2021 uzavřena
 
Žádost o ošetřovné mateřská škola nevystavuje. Tiskopis vyplňuje žadatel o dávku - pečující osoba. Je k dispozici na stránkách ČSSZ. 
Zde:
 
Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude poměrně krácena. Za měsíc březen stanovuji úplatu za předškolní vzdělávací ve výši 200,- Kč.
 

Na základě usnesení vlády ČR č. 212 ze dne 26. 2. 2021 je pro naši kmenovou školu určena škola vykonávající nezbytnou péči o děti ve věku od 2 let  Mateřská škola Sokolov, Alšova 1746. Tel. kontakt : +420 359 808 402 a +420 721 017 022. Škola je v provozu od 6.00 - 16.30 hod. Výčet vybraných profesí je níže v usnesení. Je třeba si u nás zabezpečit kopii Evidenčního listu dítěte. Můžete si ji vyzvednout v pondělí od 7.00 hod. po předchozím telefonickém kontaktu. 

 
Usnesení č. 212 ze dne 26. 2. 2020
 
 
Přejeme všem co nejklidnější čas, zdraví a pohodu v rodině. 
 
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy
 
ŠKOLNÍ JÍDELNA
 
Jídelna mateřské školy je z organizačních důvodů v období od 1. 3. 2021 do 14. 3. 2021 uzavřena. Od 15. 3. 2021 bude v provozu. Zákonní zástupci dětí, kteří mají povinnost distančního vzdělávání, mají možnost odebírat stravu do svých jídlonosičů denně od 11. 30. hod. do 12.00 hod. V jíný čas výdej není možný. Výdej bude před budovou mateřské školy na zazvonění. Vstup do budovy je zakázán.  Pokud máte o uvedenou službu zájem je nutné, aby jste nahlásili svůj odběr obědů do 11. 3. 2021 na tel. čísle 602 636 894 u paní Kochové, VŠJ. V následující dny je nutné z důvodu zásobování nahlásit odběr vždy minimálně den předem do 12. 00 hodin na stejném telefoním čísle. 
 
Upozorňujeme, že pro děti v posledním ročníku vzdělávání v mateřské škole (předškoláky) je vzdělávání mimo prázdnin povinné. Předškoláci jsou tedy povinni se účastnit distanční výuky od 8.3.2021 do 19. 3. 2021. Sledujte naše stránky, kde v sekci předškoláček najdete od 5. 3. 2021 pokyny k realizaci. 
 
a) mateřská škola umístí vzdělávací materiál na své webové stránky v sekci
„Předškoláček“.
b) zákonný zástupce má možnost vyzvednout výukový materiál v tištěné podobě
(umístěný před hlavním vstupem do budovy školy každé pondělí od 8.00 –
12.00 a středu od 12.00 – 16.30).
c) pro ověření plnění povinnosti předškolního vzdělávání, sledování,
vyhodnocování pokroků v rozvoji dítěte a utváření zpětné vazby odevzdají
zákonní zástupci předem stanovené splněné úkoly v této formě: e-mail třídní
učitelce (scan, fotografie), nebo je možné tištěnou formu vhodit do schránky
mateřské školy a to vždy v termínu do 14 dnů od zadání.
d) u dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání má zákonný zástupce
povinnost telefonicky nebo písemně omluvit neúčast v distanční výuce a to bez
zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší
nepřítomnosti dítěte je povinen zákonný zástupce požádat o uvolnění dítěte z
distančního vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem
známé nepřítomnosti dítěte, vzor žádosti je k dispozici na stránkách mateřské
školy. V žádosti zákonný zástupce uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno
a důvod jeho uvolnění.
V Sokolově dne 15. 9. 2020 Bc. Romana Veselková
Ředitelka
 

Distanční vzdělávání - Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání:

  1. mateřská škola umístí vzdělávací materiál na své webové stránky v sekci „Předškoláček“.
  2. zákonný zástupce má možnost vyzvednout výukový materiál v tištěné podobě (umístěný před hlavním vstupem do budovy školy každé pondělí od 8.00 – 12.00 a středu od 12.00 – 16.30).
  3. pro ověření plnění povinnosti předškolního vzdělávání, sledování, vyhodnocování pokroků v rozvoji dítěte a utváření zpětné vazby odevzdají zákonní zástupci předem stanovené splněné úkoly v této formě: e-mail třídní učitelce (scan, fotografie), nebo je možné tištěnou formu vhodit do schránky mateřské školy a to vždy v termínu do 14 dnů od zadání.
  4. u dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně omluvit neúčast v distanční výuce a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte je povinen zákonný zástupce požádat o uvolnění dítěte z distančního vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte, vzor žádosti je k dispozici na stránkách mateřské školy v sekci "Dokumenty". V žádosti zákonný zástupce uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod jeho uvolnění.
 
 

Konzultační hodiny pro rodiče

Budou probíhat v týdnu od pondělí 8. 3. 2021 do čtvrtka 11. 3. 2021. - POZOR ZMĚNA

Pro dohodnutí termínu individuálních konzultací budete telefonicky kontaktováni. Ti, kteří si již termín konzultace dohodli, zůstává termín zachován.

Děkujeme za spolupráci

 

Konzultační hodiny jsou pro rodiče, kteří mají jakýkoliv dotaz ohledně svého dítěte. Rodiče se budou zapisovat do vytvořené tabulky, která bude v šatně u jednotlivých tříd. Bližší informace Vám sdělí každá paní učitelka na Vaší třídě - jak to bude přesně probíhat apod.

 
 

Zápisy do mateřské školy

Zápis bude v pondělí 3. 5. 2021 od 8:00 - 12:00, náhradní termín bude v pátek 7. 5. 2021 od 10.00 - 12.00.
 
Žádosti budou k dispozici online, předem cca 14 dní, k vyzvednutí na přístupném místě v MŠ od 26. 4. 2021.
 
Odevzdávat se žádosti budou - osobně v termínech zápisu, datovou schránkou, poštou. Odevzdávat se budou od 3. 5. 2021, nejpozději bude možné žádosti doručit do pátku 7. 5. 2021.
 
 
 
 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

Vážení rodiče,

mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin

 

OD 1. 7. - 25. 7. 2021

Novinka v MŠ

Naše mateřská škola nově nabízí odkaz na zajímavé přednášky, semináře, pozvánky, které by se Vám mohli líbit a být pro Vás užitečné

 

Najdete v záložce Rodičům - přednášky, vzdělávání.

 

 

Mateřské školy Pionýrů

 

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.

Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna.

 

 

Aktuální opatření COVID_19

V souladu s vydaným mimořádným opatřením MZČR dne 9. 9. 2020 je zakázán pohyb a pobyt v mateřské škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (toto opatření se netýká dětí navštěvující MŠ, dětí do 2 let věku, pedagogických pracovníků).
 
 

 

Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve škoním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

Otevřete si prosím přiložený odkaz

Soubor hygienický pravidel pro zákonné zástupce dětí a školní rok 2020_2021.pdf (757173)

Děkujeme za pochopení

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy

                                            

 

 

 

 

Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra KochováNaši partneři

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

 

Základní umělecká škola Sokolov