Vítejte na stránkách

Mateřské školy Pionýrů

 

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.

Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna.

 

 

Aktuální opatření COVID_19

V souladu s vydaným mimořádným opatřením MZČR dne 9. 9. 2020 je zakázán pohyb a pobyt v mateřské škole bez ochranných prostředků dýchacích cest (toto opatření se netýká dětí navštěvující MŠ, dětí do 2 let věku, pedagogických pracovníků).
 

Milí rodiče,

Jak jistě víte, naplánovali jsme pro Vás a vaše děti na 14. 9. 2020 v 15: 30 hodin společnou akci na naší zahradě a to Dětský den – Cestu do pravěku. Vzhledem ke stále zhoršující se situaci související s onemocněním COVID – 19 jsme nuceni zajistit tato hygienická opatření.

  • Dostavte se prosím pouze zákonní zástupci dětí (bez prarodičů).
  • Všichni (vyjma dětí, které navštěvují mateřskou školu ve školním roce 2020/2021 a dětí do 2 – let věku) musí mít roušku.
  • Ihned po příchodu do areálu mateřské školy se ošetřete připravenou desinfekcí umístěnou na stolečku u branky.
  • Mimo rodinných příslušníků dodržujte prosím rozestupy 1 – 1,5 m.

Akce bude pořádána pouze v případě, pokud bude okres Sokolov ve stupni pohotovosti stále v nulovém nebo zanedbatelném riziku, případně v nákaze bez komunitního přenosu na semaforu MZČR. Aktuální situaci zveřejňuje MZČR vždy v pátek (za celý týden). Pokud by se situace jakkoliv zhoršila, vyhrazujeme si akci zrušit.

 

                             Děkujeme za pochopení                                                         

 

                                                                     Bc. Romana Veselková

                                                                            ředitelka školy

 

 

Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve škoním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

Otevřete si prosím přiložený odkaz

Soubor hygienický pravidel pro zákonné zástupce dětí a školní rok 2020_2021.pdf (757173)

Děkujeme za pochopení

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy

 

 

Vážení zákonní zástupci našich předškoláků

 

Distanční vzdělávání - Zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí v mateřské škole

Děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné jsou povinni se vzdělávat distančním způsobem. Způsob poskytování vzdělávání a hodnocení výsledků vzdělávání distančním způsobem přizpůsobí škola podmínkám dítěte pro toto vzdělávání:

  1. mateřská škola umístí vzdělávací materiál na své webové stránky v sekci „Předškoláček“.
  2. zákonný zástupce má možnost vyzvednout výukový materiál v tištěné podobě (umístěný před hlavním vstupem do budovy školy každé pondělí od 8.00 – 12.00 a středu od 12.00 – 16.30).
  3. pro ověření plnění povinnosti předškolního vzdělávání, sledování, vyhodnocování pokroků v rozvoji dítěte a utváření zpětné vazby odevzdají zákonní zástupci předem stanovené splněné úkoly v této formě: e-mail třídní učitelce (scan, fotografie), nebo je možné tištěnou formu vhodit do schránky mateřské školy a to vždy v termínu do 14 dnů od zadání.
  4. u dítěte, které má povinné předškolní vzdělávání má zákonný zástupce povinnost telefonicky nebo písemně omluvit neúčast v distanční výuce a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 dnů. Při předem známé delší nepřítomnosti dítěte je povinen zákonný zástupce požádat o uvolnění dítěte z distančního vzdělávání, a to nejpozději do 5 pracovních dnů před začátkem známé nepřítomnosti dítěte, vzor žádosti je k dispozici na stránkách mateřské školy. V žádosti zákonný zástupce uvede dobu, po kterou má být dítě uvolněno a důvod jeho uvolnění.

                                            

 

 

 

 

Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra KochováNaši partneři

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

 

 

 

Základní umělecká škola Sokolov