Vítejte na stránkách

 

Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin

V termínu od 11. 07. 2022 - 19. 08. 2022
 
Náhradní mateřská škola bude zajištěna, veškeré informace se včas dozvíte
 
 
 
 

Volné pracovní místo

Mateřská škola přijme kvalifikovanou učitelku na zkrácený pracovní úvazek 0,403 hodin. 
 
Požadavky: ochota, vstřícnost, příjemné vystupování, spolupráce, flexibilita a kladný vztah k dětem
 
Pro bližší informace kontaktujte ředitelku školy prostřednictvím e-mailu 1ms.so@seznam.cz

 

 

Návrat dětí do MŠ po pobytu v zahraničí

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ 
Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách 
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
 • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. 
• Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
• Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí
 

 

Aktuální opatření COVID_19

Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve škoním roce 2021/2022 vzhledem ke COVID_19

           Soubor hygienických pravidel ve školním roce 2021-2022 vzhledem ke Covid - 19.pdf (538774)

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy                                           

 


Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                  kuchyň:  602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

Zástupkyně ředitelky školy: 722 990 038

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová - 722 990 038
vedoucí školní jídelny: Karolina SucháNaši partneři

   Město Sokolov

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

Základní umělecká škola Sokolov
 
 
MAS Sokolovsko o.p.s. - MAP SOKRA