Vítejte na našich stránkách

 

Vážení zákonní zástupci našich předškoláků,

vzhledem k nouzovému stavu a k situaci související s COVID - 19 jsme si dovolily, pro ty z Vás, kteří nedáváte děti do školky, vytvořit vzdělávací nabídku pro předškoláky. Najdete ji v záložce "Předškoláček".  

 

Zápis do MŠ

V úterý 5.5.2020 od 8.00 do 12.00 hod se uskuteční zápis do MŠ.

S dětmi budete přicházet do ředitelny mateřské školy. Přineste si občanský průkaz zákonného zástupce a rodný list dítěte.
Náhradní termín se uskuteční ve středu 6.5.2020 od 10.00 do 12.00 hod v ředitelně mateřské školy.
 

Prosíme o spolupráci

V Chebské nemocnici na oddělení ARO mají stále nedostatek roušek. Rozhodly jsme se uspořádat sbírku. Šijete-li, pomozte prosím. My šijeme také a roušky předáme. Před hlavním vchodem do MŠ je umístěna nádoba, do které je možné roušky vhazovat. Děkujeme, kolektiv MŠ

 

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci

Vzhledem k mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 (koronavirus) Vás žádáme o zvýšenou bezpečnost z hlediska hygieny:
 

Ihned po vstupu do mateřské školy ošetřete sebe a děti desinfekčním gelem a po převlečení dětí předejte děti ihned paní učitelce. Nevoďte děti do školy nemocné, ani nachlazené. Též vy zákonní zástupci, nevstupujte do prostor školy, pokud máte příznaky jakéhokoliv onemocnění. Ve škole se zdržujte po dobu nezbytně nutnou. 

 

V souladu s rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje je zakázán vstup do školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály)

 
Děkujeme za pochopení
 
Bc. Romana Veselková
ředitelka školy

 

 

Škola je otevřená v omezeném provozu

V souladu s usnesením Rady města ze dne 16. 3 2020 je škola otevřena v omezeném provozu. 

Tzn. že je otevřena pouze pro zákonné zástupce, kteří jsou zaměstnanci bezpečnostních sborů, obecní policie, poskytovatelů zdravotních služeb, orgánů ochrany veřejného zdraví a příslušníci ozbrojených sil, pedagogickými nebo nepedagogickými pracovníky škol nebo školských zařízení, nebo zaměstnanci jiných subjektů a OSVČ, jejichž výkon činnosti není usnesením vlády omezen, a to až do odvolání.

Vzhledem k tomu, že je škola otevřena pro "pracující zákonné zástupce", nemůžeme a nevystavujeme OČR.    

 

Děkujeme za pochopení

Bc. Romana Veselková
ředitelka školy

             

Vzhledem k nouzovým opatřením rušíme všechny plánované akce školy do odvolání.

 

Děkujeme za pochopení
 

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

27. 07. - 23. 08. 2020

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 bude v době hlavních prázdnin v termínu

 od 27. 07. 2020 do 23. 08. 2020 uzavřena.

 

Náhradní MŠ bude Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725.

 

Žádosti pro přeřazení dětí si budete moc vyzvedávat od 01. 04. - 17. 04. na třídách, nebo si je můžete vytisknout na následujícím odkaze:

ŽÁDOST o přeřazení dětí.doc (36864)

V případě stále trvajícího omezeného provozu MŠ i po 1. 4. 2020 Vás v zájmu bezpečnosti nás všech  žádáme, aby jste si žádost vytiskly a nebo vyzvedly po předchozí telefonické domluvě. Nevstupujte prosím do prostor MŠ, zazvoňte si.

Termín pro odevzdání žádostí je nejpozději 17. 04. 2020 !

Žádosti odevzdávejte ředitelce školy nebo zástupkyni ředitelky školy.

 
Děkujeme
 
 

 

                                               

 
 

Vítejte na stránkách Mateřské školy Pionýrů

 

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.
Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna. 

 

 

Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 
Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra KochováNaši partneři

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

 

 

 

Základní umělecká škola Sokolov