Vítejte na stránkách

ZÁPISY DO 1. TŘÍDY - ZŠ PIONÝRŮ

Zápisy se budou konat:

❖ v pondělí 3. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin,

❖ v úterý 4. dubna 2023 od 14:00 do 17:00 hodin,

❖ náhradní termín v úterý 17. 4. 2023 od 14:00 do 16:00 hodin.

K zápisu bude možné se od 1. 4. 2023 registrovat na stránkách školy prostřednictvím tlačítka ZÁPISY ON-LINE na www.1zs-sokolov.cz

 

Školní zralost Vašich dětí

 
 
 
 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

 
 
 

Zápisy do mateřské školy

 

Informace o navýšení stravného na dítě/den od 1. 2. 2023

 
 
 
 
 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 31. 7. - 25. 8. 2023

Informace o náhradní mateřské škole budou upřesněny

 
 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - realizace investice národního plánu obnovy - KOMPONENTA 3.1

 
 
Naše mateřská škola se zapojila do projektu, který je financován Evroupskou unií
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.
 

Rekonstrukce zahrady mateřské školy

POPIS PROJEKTU: 

Město Sokolov se stalo úspěšným žadatelem o finanční prostředky na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Pionýru 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“ z výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014 -2020. Hlavním cílem projektu bylo vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady mateřské školy. V první herní zóně byla vybudována šplhací sestava pro balancování a lezení dětí ve věkové kategorii již od 3 let. V rámci druhé zóny byl vytvořen horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky, jako prostor pro rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Táto zóna je také koncipována jako odpočinková a je vybavena mobilními hamaky, pružinovým houpadlem a benzinovou pumpou. Ve třetí zóně vzniklo relaxačně hudební zázemí s herní tabulí a hudebním panelem. Díky realizaci projektu vzniklo na zahradě nové podnětné prostředí pro hry, pohyb a odpočinek dětí. Celkem na zahradě přibylo 7 nových herních prvků.

 

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

 

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

 

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                      651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                       162.987,00 Kč vč. DPH

 

 

 

 

.

 

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy                                           

 

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

 

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

 

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                      651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                       162.987,00 Kč vč. DPH

 


Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403               

Ředitelka školy: 702 226 518

Zástupkyně ředitelky školy: 722 990 038

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail zástupkyně ředitelky školy: 1ms.zrs@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.czNaši partneři

   Město Sokolov

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

Základní umělecká škola Sokolov
 
 
MAS Sokolovsko o.p.s. - MAP SOKRA

Národní plán obnovy