Vítejte na stránkách

Mateřské školy Pionýrů

 

Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.

Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna.

 

 

ŠKOLA OTEVŘENA V PLNÉM PROVOZU

ŠKOLA OTEVŘENA V PLNÉM PROVOZU OD 18.5.2020

Rada města Sokolova na svém jednání dne 13. 5. 2020 usnesením č. 296/9RM/2020 rozhodla o obnově plného provozu mateřských škol zřízených městem Sokolov s platností od 18. 5. 2020 za předpokladu dodržení podmínek uvedených v souboru hygienických pokynů vydaném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy pro všechny segmenty vzdělávací soustavy.

Vzhledem k mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo školství mládežě a tělovýchovy v souvislosti s onemocněním COVID-19 (koronavirus) Vás žádáme

Od 4. 5. 2020 - při prvním vstupu do školy předkládá zákonný zástupce žáka tato prohlášení, která je možné podepsat před vstupem do školy:

  • písemné seznámení s vymezením rizikových skupin stanovených Ministerstvem zdravotnictví, a

  • písemné čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění (např. horečka, kašel, dušnost, náhlá ztráta chuti a čichu apod.).

 

Prohlášení je možné stahnout zde: Čestné prohlášení.pdf (275206)

 

Pokud zákonný zástupce tyto dokumenty nepodepíše, nebude vstup dítěti do mateřské škole umožněn.

 

Děkujeme za pochopení

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy

 

Vážení zákonní zástupci našich předškoláků

Vzhledem k situaci související s COVID - 19 jsme si dovolily, pro ty z Vás, kteří nedáváte děti do školky, vytvořit vzdělávací nabídku pro předškoláky. Najdete ji v záložce "Předškoláček".  

 

 

Vážení rodiče, zákonní zástupci

Vzhledem k mimořádným opatřením, které vydalo Ministerstvo zdravotnictví v souvislosti s onemocněním COVID-19 (koronavirus) Vás žádáme o zvýšenou bezpečnost z hlediska hygieny:
 

Ihned po vstupu do mateřské školy ošetřete sebe a děti desinfekčním gelem a po převlečení dětí předejte děti ihned paní učitelce. Nevoďte děti do školy nemocné, ani nachlazené. Též vy zákonní zástupci, nevstupujte do prostor školy, pokud máte příznaky jakéhokoliv onemocnění. Ve škole se zdržujte po dobu nezbytně nutnou. 

 

V souladu s rozhodnutím hejtmana Karlovarského kraje je zakázán vstup do školy bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátory, šátky, šály a obdobné tkaniny a materiály)

 
Děkujeme za pochopení
 
Bc. Romana Veselková
ředitelka školy
 

 

 

Váženní zákonní zástupci

Vzhledem k současné situaci související s COVID - 19 prodlužujeme termín pro podání žádosti o umístění dětí do náhradní MŠ v době prázdninového provozu.

Žádosti k přeřazení dětí můžete odevzdávat do 29. 5. 2020.

Žádost si můžete vyzvednout na třídách, nebo si je můžete vytisknout na následujícím odkaze:

ŽÁDOST o přeřazení dětí.doc (36864)


Žádosti odevzdávejte ředitelce školy nebo zástupkyni ředitelky školy.

 

     Děkujeme

 

 

UZAVŘENÍ MŠ V DOBĚ HLAVNÍCH PRÁZDNIN

27. 07. - 23. 08. 2020

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344 bude v době hlavních prázdnin v termínu

 od 27. 07. 2020 do 23. 08. 2020 uzavřena.

 

Náhradní MŠ bude Mateřská škola Sokolov, Vítězná 725.

                                              

 

 

 

 

Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra KochováNaši partneři

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614

 

 

 

Základní umělecká škola Sokolov