Vítejte na stránkách

Zamykání školní zahrady

Milí rodiče, srdečně Vás a Vaše dětičky zveme na symbolické "uzavření školní zahrady".

Budou zde soutěže pro děti, pitný režim pro děti bude zajištěn a podle počasí bude možnost i opékání buřtů (prosíme přinést s sebou).

Akce proběhne ve čtvrtek 5. 10. 2023 od 16:00 hodin.

Vyhlašujeme soutěž o nejhezčího skřítka z přírodnin, kterého s dětmi vyrobíte doma a donesete ho v daný den na zahradu. Skřítci nám budou poté v zimě pomáhat strážit naší zahradu.

 

Děkujeme za spolupráci a těšíme se na první společnou akci

Tým mateřské školy

 
 
 

Výsledky šetření Scio -  Mapa školy

Vážení rodiče,
 
děkujeme Vám za spolupráci při vyplnění dotazníku Scio - Mapa školy. Níže se můžete seznámit s výsledky šetření. 
 
Děkujeme Vám za Váš pohled, 
 
za zaměstnance MŠ Bc. Romana Veselková, ředitelka školy
 
 
 

 

 
 

DIGITALIZUJEME ŠKOLU - realizace investice národního plánu obnovy - KOMPONENTA 3.1

 
 
Naše mateřská škola se zapojila do projektu, který je financován Evroupskou unií
DIGITALIZUJEME ŠKOLU
REALIZACE INVESTICE NÁRODNÍHO
PLÁNU OBNOVY - KOMPONENTA 3.1
V rámci komponenty 3.1 Inovace ve vzdělávání v kontextu
digitalizace investice přispívá na vybavení žáků digitálními
technologiemi pro rozvoj jejich informatického myšlení a digitálních
kompetencí a na prevenci digitální propasti.
 
 
 

Rekonstrukce zahrady mateřské školy

POPIS PROJEKTU: 

Město Sokolov se stalo úspěšným žadatelem o finanční prostředky na realizaci projektu „Mateřská škola Sokolov, Pionýru 1344 - Rekonstrukce zahrady MŠ“ z výzvy Místní akční skupiny Sokolovsko o.p.s. v rámci programového rámce Programu rozvoje venkova Strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS SOKOLOVSKO na období 2014 -2020. Hlavním cílem projektu bylo vybudování tří nových herních zón v prostorách zahrady mateřské školy. V první herní zóně byla vybudována šplhací sestava pro balancování a lezení dětí ve věkové kategorii již od 3 let. V rámci druhé zóny byl vytvořen horizontální herní prvek v podobě barevné ležaté osmičky, jako prostor pro rozvoj pohybových schopností a dovedností dětí. Táto zóna je také koncipována jako odpočinková a je vybavena mobilními hamaky, pružinovým houpadlem a benzinovou pumpou. Ve třetí zóně vzniklo relaxačně hudební zázemí s herní tabulí a hudebním panelem. Díky realizaci projektu vzniklo na zahradě nové podnětné prostředí pro hry, pohyb a odpočinek dětí. Celkem na zahradě přibylo 7 nových herních prvků.

 

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

 

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

 

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                      651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                       162.987,00 Kč vč. DPH

 

 

 

 

.

 

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy                                           

 

ZHOTOVITEL: Gartensta Plus s.r.o., vybrán na základě zadávacího řízení: https://ezak.sokolov.cz/contract_display_1981.html

 

FINANCOVÁNÍ:

Projekt byl podpořen z Programu rozvoje venkova v rámci operace 19.2.1 - Podpora provádění operací v rámci strategie komunitně vedeného místního rozvoje, jejímž hlavním cílem je podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Sokolovsko o.p.s.

 

Předpokládané náklady:      814.935,00 Kč vč. DPH
Dotace SZIF:                      651.948,00 Kč vč. DPH
Podíl města:                       162.987,00 Kč vč. DPH

 


Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403               

Ředitelka školy: 702 226 518

Zástupkyně ředitelky školy: 722 990 038

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail zástupkyně ředitelky školy: 1ms.zrs@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy:
Bc. Romana Veselková
tel: 702 226 518
email: 1ms.so@seznam.cz

zástupkyně ředitelky školy:
Bc. Romana Tomanová
tel: 722 990 038
email: 1ms.zrs@seznam.cz

vedoucí školní jídelny:
Karolina Suchá
email: 1ms.jidelna.so@seznam.czNaši partneři

   Město Sokolov

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

Základní umělecká škola Sokolov
 
 
MAS Sokolovsko o.p.s. - MAP SOKRA

Národní plán obnovy