Charakteristika školy

Naše mateřská škola se nachází v klidné části města Sokolov v blízkosti nově zbudovaného lesoparku a sportovních areálů. V nedalekém okolí je náměstí s důležitými budovami a s dopravní tepnou.
Jsme mateřská škola vilového typu, pětitřídní. Součástí školy je školní jídelna. Každá třída má svoji šatnu a hygienické zařízení. V přízemí po obou stranách budovy jsou dvě velké ložnice. Jedna z nich slouží též jako cvičebna. V průběhu týdne se zde za účelem pohybových aktivit dětí střídají dle rozpisu děti ze všech tříd. K odpočinku pro nespící děti je využívána 2. a 3. třída. Ve 3. třídě je zbudováno patro, které slouží též jako klidová zóna a knihovna pro děti. 
Budova předškolního zařízení se nachází ve zdravém a čistém ovzduší uprostřed zeleně. Její součástí je velká školní zahrada. Ta byla revitalizována jako "zahrada v přírodním duchu". Slouží k všestrannému rozvoji dětí.
Strava se připravuje ve školní jídelně, která se nachází v suterénu budovy. Je zde sklad potravin, zeleniny a ovoce, prádelna, sušárna a mandlovna. 

 

Profilace mateřské školy

Jsme mateřská škola rodinného typu, otevřená, vstřícná, komunikující, zaměřená na zdravý životní styl a úzce propojena s místem ve kterém děti vyrůstají.
Vnímáme děti jako jedinečné osobnosti, uplatňujeme prvky osobnostně orientovaného přístupu. Vzdělávání dětí odpovídá jeho individuálním možnostem a schopnostem. Jeho obsah vychází ze života dětí a z prostředí, ve kterém vyrůstají. Podporujeme takové způsoby práce, které jsou pro dítě a jeho rozvoj příznivé, vhodné a přirozené. Učíme děti na základě prožitku a zkušenosti - prožitkové, situační a kooperativní učení, citlivě a emotivně. Snažíme se stavět na vnitřní motivaci dítěte a jeho osobní aktivitě. Nově přijímaným dětem umožňujeme individuální adaptaci. Zvláštní péči věnujeme dvouletým dětem a dětem se speciálními vzdělávacími potřebami. Jsme si vědomi toho, že naplněné a osvojené klíčové kompetence dětí jsou důležité nejen pro úspěšný vstup do základní školy ale i pro celoživotní vzdělávání. Kompetence potřebné pro život.