Vítejte na stránkách   

Návrat dětí do MŠ po pobytu v zahraničí

INFORMACE PRO ŠKOLY A ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ REŽIM NÁVRATU ZE ZAHRANIČÍ 
Zvláštní pravidla platí pro děti do 6 let v mateřských školách 
Děti do 6 let nepodléhají povinnosti testování ve výše uvedených případech, ale pro mateřské školy se uplatňují zvláštní pravidla:
 • V případě dětí do 6 let věku v mateřské škole nebo podobné instituci, s výjimkou dětí přeshraničních pracovníků a studentů, kteří za účelem výkonu práce nebo vzdělávání pravidelně alespoň jednou týdně oprávněně překračují státní hranici s Českou republikou do nebo ze sousedního státu a pro cesty do nebo ze sousedního státu za účelem výkonu práva péče o nezletilé dítě nebo styku s ním anebo za účelem návštěvy manžela nebo registrovaného partnera, který je v sousedním státě zaměstnán nebo tam studuje, nesmí mateřská škola nebo podobná instituce umožnit osobní přítomnost dětí, které se vrátily ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, po dobu 7 dní od vstupu na území České republiky, resp. po dobu 10 dní, jde-li o návrat ze zemí s extrémním rizikem nákazy. 
• Čili pokud se děti ve věku do 6 let vrátí ze země s velmi vysokým rizikem nákazy, resp. s extrémním rizikem nákazy, nejsou povinny prokázat se negativním testem, ale jsou automaticky povinny zůstat v samoizolaci po dobu 7 dnů, resp. 10 dnů, od vstupu do ČR.  I kdyby se podrobily testu a výsledek by byl negativní, není možné takto prolomit povinnost samoizolace.
• Co se týká dětí, které dovršily 6 let věku, tak se na ně vztahují pravidla stejná jako pro všechny osoby vracející se ze zahraničí
 
 

Volné místo - asistent pedagoga

Více informací naleznete v záložce "Volná místa"

 

Soutěž 

Milí rodiče a přátelé školy, naše mateřská škola se zapojila do internetové soutěže  "HÝBEME SE HEZKY ČESKY".
Hlasovat pro naši mateřskou školu můžete od 3.6. do 30.6.2021.
 
 
Hlasovat můžete každý den :-)

 

Děkujeme za podporu a spolupráci.

 

Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

Mateřská škola bude uzavřena v době hlavních prázdnin od 1. 7. - 25. 7. 2021

 

Žádost o přeřazení dítěte do náhradní mateřské školy si můžete vyzvedávat na třídách.

VYPLNĚNÉ ŽÁDOSTI ODEVZDÁVEJTE NEJPOZDĚJI DO 31. 5. 2021

Náhradní mateřská škola bude: Mateřská škola Sokolov, Karla Hlavlíčka Borovského 1527

 

 

Aktuální opatření COVID_19

V souladu s vydaným mimořádným opatřením MZČR je ode dne 1. 3. 2021  zakázán pohyb a pobyt v mateřské škole bez ochranných prostředků dýchacích cest, kterým je respirátor, obličejová maska nebo obdobný prostředek - vždy bez výdechového ventilu (toto opatření se netýká dětí navštěvující MŠ a dětí do 2 let věku).
 
  • Soubor hygienických pravidel pro zákonné zástupce ve škoním roce 2020/2021 vzhledem ke COVID_19

            Soubor hygienický pravidel pro zákonné zástupce dětí a školní rok 2020_2021.pdf (757173)

 

 

Bc. Romana Veselková

ředitelka školy                                           

 


Identifikační údaje školy

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344

356 01 Sokolov

IČO: 708 34 598

Telefonní čísla školy: 359 808 403

                              602 636 894

Ředitelka školy: 702 226 518

Zástupkyně ředitelky školy: 722 990 038

E-mail školy: 1ms.so@seznam.cz

E-mail školní jídelny: 1ms.jidelna.so@seznam.cz

Bankovní účet školy: KB Sokolov, č.účtu: 27-6759740247/0100

Bankovní účet školní jídelny (účet pro platbu školného, stravného): 254 725 669/0300

SRPMŠ - číslo účtu: 243 627 692/0300 

 

Datová schránka: ws8r5yh

 

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra KochováNaši partneři

   Město Sokolov

Základní škola Sokolov, Pionýrů 1614
 

 

Základní umělecká škola Sokolov
 
 
MAS Sokolovsko o.p.s. - MAP SOKRA