Zápisy do Základní školy

 
 

Zápis do 1. tříd pro rok 2020/2021 1. ZŠ

v režimu Mimořádného opatření č. j. MZDR 10676/2020-1/MIN/KAN

 

1. V letošním školním roce proběhne zápis kvůli zabránění rozšíření nákazy COVID-19 bez účasti dětí a pokud to půjde i bez osobní účasti rodičů ve škole.

2. Zápis bude probíhat po celý duben 2020, podle následujících pokynů.

3. Všechny žádosti musí být podepsány zákonným zástupcem, který svým podpisem potvrdí správnost všech údajů na žádosti.

4. Způsoby vyplnění žádosti a odeslání žádosti do školy

a. MÁM INTERNET, ELEKTRONICKÝ PODPIS A DATOVOU SCHRÁNKU: žádost vyplním elektronicky, podepíši elektronicky a datovou schránkou jí odešlu do školy (adresa bxssfc4).

b. MÁM INTERNET, ELEKTRONICKÝ PODPIS A NEMÁM DATOVOU SCHRÁNKU: žádost vyplním elektronicky, podepíši elektronicky a pošlu e-mailem (adresa skola@1zs-sokolov.cz). c. MÁM INTERNET A MÁM TISKÁRNU: žádost si stáhnu z www.1zs-sokolov.cz, vytisknu, vyplním, podepíši, a vhodím do schránky na škole nebo pošlu poštou.

d. NEMOHU TISKNOUT: musím ke škole, vedle schránky na škole visí v obálce prázdné žádosti, žádost vyplním, podepíši a vhodím do schránky.

e. POKUD MI NEVYHOVUJE ANI JEDNA MOŽNOST NEBO POTŘEBUJI NĚCO DOVYSVĚTLIT: · kontaktovat školu e-mailem adresa skola@1zs-sokolov.cz

· nebo telefonem 352 623 616

· nebo dopis do schránky.

5. Budete-li žádat o odklad školní docházky – zavoláme Vám na telefonní číslo uvedené v žádosti a vysvětlíme, jak se postupuje.

6. Máte-li nějaké speciální požadavky (zdravotní stav dítěte apod.), přiložte dopis k žádosti o přijetí - zavoláme Vám na telefonní číslo uvedené v žádosti a vysvětlíme, jak se postupuje.

7. Pro naprosto mimořádné - a pokud možno předem domluvené - zápisy budeme ve škole 27. a 28. dubna 2020 od 14:00 – 17:00 hodin.

8. Dokud bude platit opatření proti nákaze Rozhodnutí o přijetí Vám bude chodit poštou.

9. Až pominou opatření, budeme moc rádi, když se s Vámi sejdeme ještě před hlavními prázdninami a všem našim novým žáčkům a rodičům školu ukážeme.

 

V Sokolově 23. 3. 2020 Mgr. et Mgr. Iveta Kořínková, ředitelka školy

 


Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová