Stravování v mateřské škole

 

Děti v mateřské škole dostávají dopolední přesnídávku, oběd a odpolední svačinu. Strava je vyvážená, plnohodnotná s nabídkou pitného režimu po celý den.

Vedoucí školní jídelny pravidelně absolvuje školení hygienického minima pro kolektivy školních jídelen. Přísně dohlíží na dostatečné množství ovoce, zeleniny, mléka, masa, ryb, mléčných výrobků, luštěnin a celozrnných potravin. Omezujeme přísun cukru i tuků na minimum.(Máslo ke svačinám nahrazujeme Ramou,Perlou s nízkým obsahem tuku,Florou se sníženým obsahem cholesterolu).

Skladba jídelníčku - doporučená pestrost pokrmů ve školní jídelně

Polévky - každý den v měsíci je jiná polévka. Zahušťujeme cizrnnou moukou.

Hlavní jídla - drůbež ( 3x v měsíci), ryby ( 2x), vepřové maso (4x), bezmasé, zeleninové včetně luštěnin  (4x), sladké jídlo (2x)

Přílohy - v týdnu se opakují  - brambory, těstoviny, rýže, knedlíky, luštěniny

Přesnídávky a odpolední svačiny - pomazánky (se střídají 1x za 14 dnů ), celozrnné pečivo,celozrnné moučníky,  mléčné výrobky, jáhlové, rýžové a krupicové kaše, sladké pečivo, cereálie, Knuspi plátky. Denně dostávají děti  ovoce a zeleninu.

Každý měsíc je vyhodnocen spotřební koš potravin, který se zakládá a podléhá pravidelné kontrole Krajské hygienické stanici Karlovarského kraje.

Spotřební normy jídel (množství potravin pro jednotlivé věkové kategorie strávníků)

Jídelna mateřské školy se řídí podle spotřebních norem potravin z receptur pro školní stravování, kde je přesně určeno množství potravin dle věkových skupin  - takzvaná norma. Děti 3 - 6 leté mají porci  jídla  stejnou. Pro děti s odkladem školní docházky je norma potravin vyšší. Proto je zapotřebí každý den v 8:00 hodin nahlásit paní kuchařkám přesný počet dětí, které jsou ten den přítomny. Paní kuchařky podle počtu dětí nanormují denní potraviny.

Vedoucí školní jídelny se řídí legislativou ve stravování:

Nařízením ES č. 852/2004 , ES č. 178/2002, vyhláškou č. 137/2004 Sb o hygienických požadavcích na stravovací služby a o zásadách osobní a provozní hygieny při činnostech epidemiologicky závažných.

Krajská hygienická stanice Karlovarského kraje pravidelně provádí dodržování těchto nařízení a vyhlášek.

Z veškerých kontrol jsou vyhotoveny protokoly, které jsou uloženy na škole .Doposud nebyly zjištěny žádné závady.

Vedoucí stravování - KOCHOVÁ  Věra

 

 

 

 

   


KontaktŠkola otevřena
Po - Pá
6.00 - 16.00


tel.: 359 808 403

Pane kuchaři, co takhle zeleninku a kuskusíček?

/album/pane-kuchari-co-takhle-zeleninku-a-kuskusicek-/imagessm6j21oe-jpg/

——————————


Platba za stravné na dítě a den

Se řídí platnou vyhláškou č. 463 ze dne 23.12.2011 o školním stravování .

Náš finanční limit na nákup potravin na strávníka a  den je :

pro děti ve věku 3 - 6 let  je 32,- Kč ( dle vyhlášky může být až 48,- Kč)

pro děti ve věku nad 7 let 34,- Kč ( dle vyhlášky může být až 59,- Kč).

V ceně je započítána přesnídávka, oběd, odpolední svačina včetně pitného režimu po celý den.


Stravujeme se zdravě

/album/stravujeme-se-zdrave/imagesa95wbvpd-jpg/

—————

/album/stravujeme-se-zdrave/imagesbzhwkbay-jpg/

—————

/album/stravujeme-se-zdrave/images96p98m4i-jpg/

——————————