Něco o škole

                                                                                              

 Naše mateřská škola je školou rodinného typu.Třídy jsou heterogenní - děti jsou ve třídách ve věku od dvou do sedmi let věku.

Děti všem zaměstnancům tykají,používáme oslovení jménem .

Před nástupem do mateřské školy mohou rodiče se svými dětmi využívat tzv. předadaptační období – mohou se  zúčastnit  akcí pořádaných MŠ   nebo pobýt na školní zahradě v odpoledních hodinách  v závěru školního roku. Pořádáme  schůzky, kde se rodiče dozví,jak své dítě co nejlépe připravit na vstup do MŠ.

Od září 2014 dochází na návrh zřizovatele  k rozšíření kapacity školy na 110 dětí.

Děti jsou do MŠ přijímány na základě kriterií pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Budova školy prošla celkovou rekonstrukcí.

Vybavení tříd je nadstandardní. Výchovně vzdělávací pomůcky zcela vyhovují potřebám dětí a jsou dle přání učitelek a potřeb dětí průběžně doplňovány a obměňovány.

 Rekonstrukce školní zahrady  podle studie zahradního architekta Vladimíra Dufka z Mariánských Lázní byla hotova koncem října 2014.Věříme, že přispěje k  vytvoření příjemného, zdravého a  tvůrčího prostředí pro naše děti.

 

Provoz MŠ je od 6:00 do 16:00 hodin. V době od 6:00 do 8:00 hodin se děti obvykle scházejí a v době od 14:45 do 16:00 hodin se zpravidla rozcházejí. Po předchozí domluvě s p. učitelkou lze dítě přivést nebo odvést z MŠ dle potřeby kdykoliv během dne.
Při výchovně vzdělávacích činnostech spolupracujeme denně s rodiči, proto jsou rodičům umožněny vstupy do tříd, obzvláště v odpoledních hodinách.   

 

I letos budeme zařazovat (pro zkvalitnění spolupráce s rodiči a zapojení do výchovně vzdělávací činnosti včetně možnosti ovlivnit výchovně vzdělávací činnost): 

  • rodiče čtou dětem pohádku – v odpoledních hodinách
  • ukázky práce s dětmi včetně pohovorů o sledovaných cílech , o plánování (které mohou rodiče doplnit)
  • v dohodnuté dny budou rodičům umožněny individuální pohovory
  • besedy s odborníky
  • spolupráce s psychologem

Budeme zařazovat další aktivity, které vyplynou z potřeb dětí a rodičů.

ŠVP rozvíjí prvky ZMŠ a prvky environmentální výchovy. Vychází z nové filozofie školy a zahradní studie architekta Dufka a je sestaven do ústředního tématu pod názvem V pohádkovém Království skřítků a víl, kde hlavní postavičky ilustrátorky V. Klimtové žijí v souladu s přírodou. V tomto duchu jsou vypracované i třídní plány. Jsou rozděleny do integrovaných bloků a  řazeny podle ročních období. Snažíme se, aby témata byla pro děti zajímavá, činnosti vyvážené, pestré a aktuální.

 

                                                    


KontaktŠkola otevřena
Po - Pá
6.00 - 16.00


tel.: 359 808 403