Kontakt na pověřence

 
Jméno pověřence pro MŠ Pionýrů, pro potřeby GDPR dle nařízení EU č. 2016/679 článek 37, odst.7: 
 
Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
Tel.: +420 602 188 736
E-mail: hynek.ruzicka@erudit.cz 
 
Informační memorandum školy zde:
 
 
 
 
 
 
 

Kontakt

Mateřská škola Sokolov, Pionýrů 1344

Pionýrů 1344, 356 01 Sokolov


telefon školy: 359 808 403

ředitelka školy: Bc. Romana Veselková - 702 226 518
zástupkyně ředitelky školy: Bc. Romana Tomanová (změna od 11. 3. 2020)
vedoucí školní jídelny: Věra Kochová