Kontakt na pověřence

 
Jméno pověřence pro MŠ Pionýrů, pro potřeby GDPR dle nařízení EU č. 2016/679 článek 37, odst.7: 
 
Mgr. Hynek Růžička, LL.M.
Tel.: +420 602 188 736
E-mail: hynek.ruzicka@advokat-hr.cz